Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Protronix - přehled sortimentu výrobků

Čidla CO2

ČIDLA CO2
Pokud v místnostech pobývají lidé (ať už aktivně něco dělají nebo jen spí) zvyšuje se postupně koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu a zároveň s tím se zvyšuje i koncentrace dalších škodlivin. Proto bylo CO2 historicky zvoleno jako dobrý ukazatel míry znečištění vzduchu, kdy zdrojem jsou lidé.

Čidla trvale měří koncentraci CO2 ve vzduchu a na základě naměřených hodnot pak řídí ventilaci tak, aby kvalita vnitřního vzduchu byla příjemná a spotřeba el. energie co nejmenší. Čidlo tedy spouští ventilaci jen tehdy, když je to potřeba.

Více informací na našich webových stránkách

Čidlo New Line II CO2

Čidlo NLII-CO2 slouží k měření koncentrace oxidu uhličitého v prostorech, kde často pobývají lidé. Na základě zjištěných hodnot čidlo řídí ventilaci. Čidlo funguje na optickém principu NDIR.

 • dlouhodobá životnost (min. 10 let)
 • snadná montáž na stěnu
 • nastavitelná citlivost, automatická kalibrace
 • analogový výstup a možnost výstupního relé
 • napájení 24 V
Více informací o tomto čidle

Čidlo ADS-CO2 230 V nebo 24 V

Prostorové čidlo ADS-CO2-230/ ADS-CO2-24 měří koncentraci oxidu uhličitého v prostoru, kde často pobývají lidé. Na rozdíl od řady NLII má toto čidlo kolečko pro nastavení úrovně koncentrace oxidu uhličitého, při které se má ventilace sepnout.

 • nastavitelná úroveň spínání relé
 • napájení 230 V nebo 24 V
 • analogový výstup 0–10 V/0-20 mA/4-20 mA
 • výstupní relé
Více informací o tomto čidle

Čidla VOC (organických látek)

ČIDLA VOC (těkavých organických látek)

Těkavé organické látky neboli VOC jsou v podstatě ty znečišťující látky v ovzduší, kvůli kterým se hlavně větrá – zápachy. Patří sem například výpary ze smažení, vaření nebo je vytváří metabolická činnosti člověka. Dalšími VOC jsou také výpary z nátěrů, nábytku, koberců nebo třeba také čisticích prostředků atd.

Čidlo VOC je nejvíce vhodné do velkých prostorů, jako jsou fitcentra, telocvičny, toalety, šatny nebo třeba kuchyně, kde se vzduch nevydýchá, ovšem je tam cítit zápach.

Více informací o čidlech VOC

Čidlo New Line II iVOC

Inteligentní čidlo NLII-iVOC snímá kvalitu vnitřního vzduchu na základě koncentrace těkavých organických látek. Podle získaných informací řídí vzduchotechnickou jednotku. Čidlo je vhodné do kuchyní, veřejných WC, fitcenter, tělocvičen, ...

 • blízké lidskému vnímání pachů
 • citlivé na organické plynné znečišťující látky v ovzduší (VOC) a pachy, které nedokáže identifikovat senzor CO2
 • kompatibilní s CO2 standardem – ekvivalent ppm
 • nastavitelná citlivost
 • možnost výstupního relé
 • vynikající dlouhodobá stabilita
Více informací o tomto čidle

Čidlo ADS-VOC-230 V nebo 24 V

Čidlo ADS-VOC-230 V nebo 24 V snímá kvalitu vnitřního vzduchu na základě koncentrace těkavých organických látek. Podle získaných informací řídí vzduchotechnickou jednotku.

 • citlivé na organické plynné znečišťující látky v ovzduší (VOC)
 • blízké lidskému vnímání pachů
 • citlivé na pachy VOC, které nedokáže identifikovat senzor CO2
 • nastavitelná citlivost kolečkem na čidle
 • možnost výstupního relé
 • dlouhodobá stabilita
Více informací o tomto čidle

Čidla relativní vlhkosti (RH)

Čidla relativní vlhkosti

Čidla jsou určena ke sledování kvality vzduchu v interiéru budov. Měří relativní vlhkost vzduchu. Tato veličina dobře vypovídá o kvalitě vzduchu v různých místnostech.

Relativní vlhkost vzduchu je poměr mezi množstvím vodních par obsažených ve vzduchu a největším možným množstvím vodních par při dané teplotě.

Více o čidlech RH

Čidlo New Line II RH

Prostorové čidlo relativní vlhkosti NLII-RH s relé slouží pro sledování kvality vzduchu v interiéru budov a pro řízení výkonu ventilačních systémů dle aktuální úrovně znečištění vzduchu.

 • měření relativní vlhkosti
 • možnost výstupního relé
 • plně kalibrováno
 • dlouhodobá stabilita
 • snadná montáž na stěnu
 • nevyžaduje údržbu během provozu
Více informací o tomto čidle

Kombinovaná čidla

Kombinovaná čidla

Čidla řady New Line II mají dva analogové výstupy a dovolují nám tedy kombinovat různé měřené veličiny veličiny (např. CO2+rel. vlhkost, ...).

Více informací o kombinovaných čidlech

Čidlo New Line II CO2+RH

Prostorové čidlo koncentrace oxidu uhličitého a relativní vlhkosti NLII-CO2+RH slouží pro sledování kvality vzduchu v interiéru budov a pro řízení výkonu ventilačních systémů dle aktuální úrovně znečištění vzduchu.

 • 3x LED indikátor
 • napájení 24 V AC/DC (18-30 V AC, 12-40 V DC)
 • 2x analogový výstup
 • 0–10 V/0-20 mA/4-20 mA
Více informací o tomto čidle

Čidlo New Line II CO2+RH+T-RS485

Prostorové čidlo koncentrace oxidu uhličitého, relativní vlhkosti a teploty NLII-CO2+RH+T s komunikací RS485 a MODBUS slouží pro sledování kvality vzduchu v interiéru budov a pro řízení výkonu ventilačních systémů dle aktuální úrovně relativní vlhkosti a teploty.

 • 3 LED indikátory
 • komunikace MODBUS (RS485)
 • napájení 24 V AC/DC (18-30 V AC, 12-40 V DC)
 • 2x analogový výstup
 • 0–10 V/0-20 mA/4-20 mA
Více informací o tomto čidle

Čidlo New Line II CO2+RH+T-Sigfox

Prostorové čidlo koncentrace oxidu uhličitého, relativní vlhkosti a teploty NLII-CO2+RH+T s bezdrátovou komunikací Sigfox slouží pro sledování kvality vzduchu v interiéru budov a pro řízení výkonu ventilačních systémů dle aktuální úrovně znečištění vzduchu.

 • s komunikačním modulem Sigfox
 • kombinované čidlo CO2, RH a T
 • 3x LED indikátor
 • napájení 24 V AC/DC(18-30 V AC, 12-40 V DC)
 • analogový výstup 0–10 V/0-20 mA/4-20 mA

Čidlo New Line II RH+T

Prostorové čidlo relativní vlhkosti a teploty NLII-RH+T slouží pro sledování kvality vzduchu v interiéru budov a pro řízení výkonu ventilačních systémů dle aktuální úrovně znečištění vzduchu.


Čidlo New Line II iVOC+RH

Prostorové inteligentní čidlo těkavých organických látek a relativní vlhkosti NLII-iVOC+RH slouží pro sledování kvality vzduchu v interiéru budov a pro řízení výkonu ventilačních systémů dle aktuální úrovně znečištění vzduchu.

 • kombinované čidlo VOC a RH
 • 3x LED indikátor
 • napájení 24 V AC/DC(18-30 V AC, 12-40 V DC)
 • analogový výstup 0–10 V/0-20 mA/4-20 mA
Více informací o tomto čidle

Kanálová čidla

Kanálová čidla

Kanálová čidla jsou vhodná do vzduchotechnických kanálu. Nemusíte tudíž mít čidlo v každé místnosti na zdi. Na rozdíl od prostorových čidel však musí vzduchotechnika neustálé běžet min. na nejnižší výkon.

Kanálové čidlo ADS-CO2-D

Kanálové čidlo ADS CO2-D

Čidlo je určené pro měření koncentrace CO2 ve vzduchotechnickém kanále. Měří koncentraci CO2 v rozsahu 0 až 2000 ppm.

Čidlo je vybaveno výstupním relé, které může spínat ventilaci. Umožňuje efektivně ovládat ventilaci v závislosti na znečištění vzduchu pro minimalizaci spotřeby energie.

 • pracuje na optickém principu NDIR
 • nevyžaduje údržbu během provozu
 • analogový výstup 0–10 V
 • nastavitelná úroveň spínání relé
 • dlouhá životnost a stabilita
Více informací o tomto čidle

Kanálové čidlo ADS-iVOC-D

Kanálové inteligentní čidlo těkavých organických látek ADS-VOC-D se používá pro ovládání ventilace, čističek vzduchu a pro monitoring kvality vzduchu v prostorech obývaných lidmi, jako jsou restaurace, kuchyně, provozovny a podobně.

 • napájení 24 V AC/DC (24 V AC, 12-24 V DC)
 • analogový výstup 0–10 V/0-20 mA/4-20 mA
 • výstupní relé
Více informací o tomto čidle

Kanálové čidlo ADS-RH-D

Kanálové čidlo ADS-RH-D se používá pro ovládání ventilace, klimatizace a rekuperačních jednotek měřením relativní vlhkosti ve vzduchotechnickém kanále.

 • do vzduchotechnického kanálu
 • napájení 24 V AC/DC (24 V AC, 12-24 V DC)
 • analogový výstup 0–10 V/0-20 mA/4-20 mA
 • výstupní relé
Více informací o tomto čidle

Čidla cigaretového kouře

Čidla cigaretového kouře

Tato čidla spínají ventilační jednotku, když je vnitřní prostor znečištění cigaretovým kouřem. Je vhodné do restaurací, barů, ...

Čidlo ADS-SMOKE-230

Čidlo ADS-SMOKE-230 měří koncentraci složek cigaretového kouře v místnosti. Používá se pro ovládání ventilace a pro monitoring kvality vzduchu v prostorech obývaných lidmi, jako jsou restaurace, obchody, kanceláře a podobně.

 • čidlo cigaretového kouře
 • kolečko na nastavení spínání relé
 • napájení 230 V
 • analogový výstup 0–10 V/0-20 mA/4-20 mA
 • 1x výstupní relé
Více informací o tomto čidle

Čidlo ADS-SMOKE-24

Čidlo ADS-SMOKE-24 měří koncentraci složek cigaretového kouře v místnosti. Používá se pro ovládání ventilace a pro monitoring kvality vzduchu v prostorech obývaných lidmi, jako jsou restaurace, hospody, obchody, kanceláře a podobně.

 • kolečko na nastavení spínání relé
 • napájení 24 V AC/DC (24 V AC, 14-24 V DC)
 • analogový výstup 0–10 V/0-20 mA/4-20 mA
 • 1x výstupní relé
Více informací o tomto čidle


Editovat prezentaci výrobků