Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Protronix - vývoj a výroba čidel kvality vzduchu

Čidlo NL-ECO-CO2
Čidlo do zástavby CL-CO2Čidlo ADS-CO2-24Čidlo NL-ECO-CO2-DČidlo NL-ECO-CO2-BA

Čidla oxidu uhličitého

Čidla CO2 využijeme v prostorech, kde pobývají lidé (ať už aktivně něco dělají nebo spí). Jak dýchají, zvyšuje se současně koncentrace oxidu uhličitého a dalších znečišťujících látek. Oxid uhličitý je relativně snadné měřit, proto bylo historicky zvoleno jako dobrý ukazatel míry znečištění vzduchu, kdy zdrojem jsou lidé.

Čidla trvale měří koncentraci CO2 ve vzduchu a na základě naměřených hodnot pak řídí ventilační nebo rekuperační jednotky tak, aby kvalita vnitřního vzduchu byla příjemná a spotřeba el. energie co nejmenší - čidlo spouští ventilaci jen tehdy, když je to potřeba.

Všechna čidla fungují na spolehlivém optickém principu NDIR (Non-Dispersive Infra Red = nerozptýlené červené světlo). Který má výbornou přesnost, dlouhodobou stabilitu a životnost více jak 10 let.

NL-ECO-CO2

 • noční režim čidla
 • volitelný rozsah měření CO2
 • analogový výstup 0-10 V, relé
 • napájení 12 až 24 V

NL-ECO-CO2-230

 • noční režim čidla
 • volitelný rozsah měření CO2
 • analogový výstup 0-10 V, relé
 • napájení 230 V AC

CL-CO2

 • podomítkové čidlo CO2
 • komunikace MODBUS/RS485
 • analogový výstup 0-10 V
 • možnost rozšířeného měření CO2

ADS-CO2-24

 • nastavitelná úroveň spínání relé
 • napájení 24 V AC/DC
 • analogový napěťový a proudový výstup
 • výstupní relé

NL-ECO-CO2-D

 • do vzduchotechnického kanálu
 • LED signalizace
 • napájení 12 až 24 V AC/DC
 • analogový výstup 0-10 V, relé

NL-ECO-CO2-BA

 • noční režim
 • tlačítko okamžitého vyvětrání
 • zvukový alarm
 • volitelný rozsah měření CO2
 • analogový výstup 0 - 10 V, relé
 • napájení 12 až 24 V
www


Čidlo ADS-VOC-24
Čidlo NL-ECO-TVOCČidlo NL-ECO-TVOC-BAČidlo do zástavby CL-TVOCČidlo NL-ECO-TVOC-D

Čidla těkavých organických látek

Těkavé organické látky neboli VOC jsou v podstatě ty znečišťující látky v ovzduší, kvůli kterým se hlavně větrá - zápachy. Patří sem například výpary ze smažení, vaření nebo je vytváří metabolická činnosti člověka. Dalšími VOC jsou také výpary z nátěrů, nábytku, koberců nebo třeba také čisticích prostředků atd.

Čidlo VOC je nejvíce vhodné do velkých prostorů, jako jsou fitcentra, tělocvičny, toalety, šatny nebo třeba kuchyně, kde se vzduch nevydýchá, ovšem je tam cítit zápach.

NL-ECO-TVOC

 • noční režim
 • volitelný výstup TVOC
 • analogový výstup 0-10 V, relé
 • napájení 12 až 24 V

NL-ECO-TVOC-BA

 • noční režim
 • tlačítko okamžitého vyvětrání
 • zvukový alarm
 • analogový výstup 0-10 V, relé
 • napájení 12 a 24 V

CL-TVOC

 • podomítkové čidlo TVOC
 • záslepka ve vlastním designu
 • komunikace MODBUS/RS485
 • analogový výstup 0 - 10 V
 • napájení 12 až 24 V

ADS-VOC-24

 • čidlo těkavých organických látek
 • nastavitelná úroveň spínání relé
 • napájení 24 V AC/DC
 • analogový napěťový a proudový  výstup

NL-ECO-TVOC-D

 • do vzduchotechnického kanálu
 • LED signalizace
 • napájení 12 až 24 V AC/DC
 • analogový výstup 0-10 V, relé
www


Čidlo NL-ECO-RH-D
Čidlo NL-ECO-RHČidlo NL-ECO-RH-BAČidlo ADS-RH-24

Čidla relativní vlhkosti

Čidla jsou určena ke sledování kvality vzduchu v interiéru budov. Měří relativní vlhkost vzduchu. Tato veličina dobře vypovídá o kvalitě vzduchu v různých místnostech.
Relativní vlhkost vzduchu je poměr mezi množstvím vodních par obsažených ve vzduchu a největším možným množstvím vodních par při dané teplotě.

NL-ECO-RH

 • noční režim
 • analogový výstup 0-10 V
 • kontakt relé
 • napájení 12 až 24 V

NL-ECO-RH-BA

 • noční režim
 • tlačítko okamžitého vyvětrání
 • zvukový alarm
 • analogový výstup 0-10 V, relé
 • napájení 12 až 24 V

NL-ECO-RH-230

 • noční režim čidla
 • rozsah měření 0-100 % RH
 • analogový výstup 0-10 V, relé
 • napájení 230 V AC

ADS-RH-24

 • nastavitelná úroveň spínání relé
 • napájení 24 V AC/DC
 • analogový výstup
 • 1x výstupní relé

NL-ECO-RH-D

 • do vzduchotechnického kanálu
 • LED signalizace
 • napájení 24 V AC/DC
 • analogový výstup 0-10 V, relé
www


Čidlo NLII-DUST

Čidla polétavých částic

Jsou vaše interiéry v oblasti se zvýšenou koncentrací jemných polétavých částic, nebo snad máte doma jedince s alergií či zvýšenou citlivostí na prach? Čidla poletavých částic vám zajistí optimálně čisté a zdravé vnitřní prostředí v soukromých i veřejných prostorech. Námi nabízená čidla prachových částic se vyznačují vysokou kvalitou a dlouhodobou přesností měření. V provozu vydrží déle než 8 let, a to bez nutnosti údržby nebo kalibrace. Čidla se dají propojit se systémy větrání, případně i filtrací vzduchu.

NLII-DUST

 • snímání prašnosti v prostoru
 • částice o velikosti 2,5 a 10 µm
 • 2x analogový napěťový a proudový  výstup
 • 3x LED indikace
www


Čidlo NL-RG-1
Čidlo IL-RG-1Čidlo NL-RG-2

Čidla úniku chladiva

Tyto detektory využijete ve všech prostorech vybavených klimatizací či tepelným čerpadlem, případně v místnostech, sloužících jako sklady chladiva. Námi nabízená čidla detekují přítomnost 6 druhů chladiv na bázi fluorovaných uhlovodíků v ovzduší interiéru. Naše čidla se vyznačují vysokou stabilitou měření, přesností, a navíc i dlouhou životností. Vyrábíme je pro vás ze 100 % u nás, v České republice, již od roku 2001.

NLII-RG-1

 • detekce úniku chladiva
 • zvuková signalizace
 • 2x analogový výstup
 • napájení 12 a 24 V

IL-RG-1

 • detekce úniku chladiva
 • průmyslová verze
 • zvuková signalizace
 • napájení 12 a 24 V

NL-RG-2

 • detekce chladiva R290 (propan)
 • detekční rozsah 0 - 100 % LFL
 • 2x nastavitelný alarm (relé, optická a zvuková signalizace)
 • 2x výstup 0-10 V DC
www


Čidlo ADS-RN3

Čidla pro monitoring radonu

Monitoring radonu je zásadní pro kontrolu zdravého vnitřního prostředí v budovách. Radon je plyn, který nemá barvu, chuť ani zápach, zato je ale silně karcinogenní. Je těžší než vzduch, a proto se drží při zemi, ovšem působením takzvaného komínového efektu se může různými netěsnostmi nebo prasklinami dostávat i dovnitř budov. Česká republika se řadí mezi země s nejvyšším výskytem radonu na světě. Radon vzniká postupnou přeměnou uranu a radia, je silně radioaktivní a při dlouhodobém vdechování se usazuje v dýchacích cestách a ozařuje je, čímž způsobuje zvýšené riziko vzniku rakoviny plic.
Naše čidla detekují přítomnost radonu v rozsahu 0 - 3 000 Bq/m3, mají nastavitelný dvoustupňový alarm a s jejich pomocí můžete nastavit bezpečný systém řízeného větrání online.

ADS-RN3

 • čidlo detekce radonu v reálném čase
 • RYCHLÁ ODEZVA - první hodnoty do 10-ti minut
 • 2x výstup 0-10 V DC
 • 2x nezávislý relé výstup
www


Kombinovaná čidla

Kombinovaná čidla

Vyberte si z naší široké nabídky kombinovaných čidel, které vám v rámci jednoho zařízení poskytnou údaje o vícero sledovaných veličinách. S jejich pomocí tak můžete monitorovat kvalitu vzduchu ve vašich interiérech hned z několika aspektů. Naše kombinovaná čidla nabízejí měření koncentrace CO2, těkavých organických látek, teploty a relativní vlhkosti, a to v různých kombinacích dvou až tří vybraných veličin.

NLII-CO2+TVOC-R

 • kombinované čidlo CO2+TVOC
 • výstup 0-10 V
 • napájení 12 a 24 V AC/DC
 • 3x LED indikace

NLII-CO2+RH-R

 • kombinované čidlo CO2+RH
 • napájení 24 V AC/DC
 • 2x analogový výstup
 • 2x přepínací kontakt

NLII-CO2+T

 • kombinované čidlo CO2+T
 • napájení 24 V AC/DC
 • 2x analogový výstup
 • 3x LED indikace

NLII-TVOC+RH-R

 • kombinované čidlo TVOC+RH
 • napájení 24 V AC/DC
 • 2x analogový výstup
 • 2x výstupní relé

NLII-RH+T-R

 • kombinované čidlo RH+T
 • napájení 24 V AC/DC
 • 2x analogový výstup
 • 1x přepínací kontakt
www


Editovat prezentaci výrobků