Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

LLENTAB, spol. s r.o.

www.llentab.cz
logo Llentab

Llentab - montované ocelové haly


Nosná konstrukce haly

Všechny profily vyrábí LLENTAB z vysokopevnostní oceli. Profily v síle materiálu 1,5 až 7 mm vyrábíme ze svitků pozinkované oceli. Za studena válcované pozinkované profily zaručují dlouhodobou kvalitu a nízkou spotřebu oceli. Profily síly materiálu do 2 mm jsou chráněny vrstvou zinku Z275 (275 g zinku/m²). Od 2,5 mm je standardní zinkování Z450 (450 g zinku/m²).

Základní tvary profilů LLENTAB jsou: Z - profily (pro vaznice a paždíky), C - profily (pro sloupy, příhrady, části rámů), Ω (pro horní a spodní pásnici příhradové konstrukce). Ve všech profilech jsou při výrobě vyraženy montážní otvory. Jednoduchou a rychlou montáž hal LLENTAB umožňuje použití jednotného spojovacího materiálu - pozinkovaných šroubů M12 x 35.

wwwSloupy

Flexibilita systému LLENTAB umožňuje přizpůsobit konstrukci na míru požadavkům. Konstrukce budov bez vnitřních podpěr mohou mít rozpon do 100 m. Délka konstrukce není omezena. Moduly konstrukce se přizpůsobí vnitřní dispozici stavby. Standardně používáme moduly od 3.600 mm do 9.000 mm s modulovým krokem 300 mm. Haly mohou mít vnitřní sloupy nebo být vícelodní.

Sloupy montované z dvojice C-profilů spojených rámovými spojkami z tenkostěnných, za studena tvarovaných, otevřených profilů. Profily jsou ohýbány z ocelových žárově pozinkovaných pásů oceli. Dimenze sloupů je navržena dle statického posouzení pro zadaná vstupní data zatížení (sněhová oblast, větrná oblast, technologická přitížení konstrukce).

wwwPatra

Ocelové válcované C profily (průvlaky) jsou kotveny ke sloupům. Kolmo mezi průvlaky jsou kotveny stropnice (C profily). Přes stropnice je položen trapézový plech, který tvoří ztracené bednění pro betonovou desku. Skladbu podlahy určuje provoz v prostoru. Podhled pod konstrukcí patra lze řešit SDK deskami nebo trapézovým plechem. Užití:

  • kategorie zatěžovacích ploch: A, B, C1-C3, D1, E1, F
  • rozpony: 3 - 8 m
  • užitné zatížení: 2,5 - 7,5 kN/m2
  • tl. nosné konstrukce patra: 500 - 600 mm

Požární odolnost lze zajistit požárním podhledem (SDK, minerální desky).
Do nosnosti 2,5 kN/m² lze zajistit nosnou funkci patra pouze trapézovým plechem a nadbetonávkou. Pro vyšší nosnosti pater se nad trapézovým plechem navrhuje železobetonová deska (statický návrh).

wwwOpláštění stěn

Stěny našich hal musí dlouhodobě odolávat vnějšímu prostředí, korozi a silným větrům proto nabízíme nejvyšší kvalitu materiálů a montáže. Používané typy opláštění nabízejí mnoho variant tvarů a barev.

Pro upevnění vnějších plechů dodáváme vruty vyrobené z nerezové oceli. Používáme trapézové plechy s montážními otvory raženými při výrobě. Barevná vrstva polyesterového laku na pozinkovaném plechu je silná na lícové straně 25 µm a 15 µm na rubu.

Sendvičové panely LLENTAB dodáváme v tloušťkách minerální vlny 100-240 mm a několika variantách profilování vnějšího plechu.

wwwOpláštění střech

Naše konstrukce a řešení jsou prověřeny náročnými severskými klimatickými podmínkami. Jako standardní řešení LLENTAB nabízí dvouplášťovou střechu (trapézový plech - minerální vlna - parozábrana - plech). Toto řešení nabízí vysoké tepelně izolační vlastnosti, těsnost střešního pláště a nadprůměrnou odolnost proti korozi.

Pro výrobu střešní krytiny ocelových hal používáme žárově pozinkovanou ocel síly materiálu 0,63 mm. Zinkování je Z275 (275 g zinku /m²).
Na vnější straně střešní krytiny, která je vystavena povětrnostním podmínkám, je vrstva polyesterového laku 25 µm. Rub střešní krytiny je opatřen základní vrstvou laku 15 µm.

Trendem posledních let je výstavba výrobních nebo skladových hal velkých rozponů s minimálním sklonem střechy a atikou po obvodu stavby. Pro stavby tohoto typu je optimálním řešením střešní izolace folie (PVC nebo bitumenová folie), uložená na vrstvě tepelné izolace (minerální vlna, tvrzený polystyren nebo polyuretanové desky). Ideální jsou tedy izolované střechy LLENTAB typů SP a SPH.

www


Editovat prezentaci výrobků