Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

INSOWOOL s.r.o.

insowool.cz
logo Insowool

Insowool - dřevovláknité desky PAVATEX, difúzně otevřené konstrukce dřevostaveb


Dřevovláknité desky PAVATEX - obecně

Dřevovláknité desky PAVATEX jsou vyráběné z jemných dřevěných vláken. Desky jsou z pohledu svých vlastností multifunkčním konstrukčním prvkem, který je schopen plnit několik stavebně-fyzikálních funkcí současně. Významné jsou zejména vlastnosti a funkce: tepelná izolace (součinitel tepelné vodivosti λD=0,038 až 0,047 W/(m.K)), zvuková izolace (vzduchová neprůzvučnost, kročejový útlum), tepelná kapacita (měrná tepelná kapacita c=2100 J/(kg.K)), stabilizace vlhkosti (max. sorpční vlhkost 20 až 25%), úplná zdravotní nezávadnost, propustnost pro difúzi (faktor difúzního odporu µ=3-5), požární odolnost po zabudování do konstrukce (třída reakce na oheň E). Různé druhy desek se vzájemně odlišují svými vlastnostmi, a to především v závislosti na jejich objemové hmotnosti, která se pohybuje v rozmezí 110 až 240 kg/m³. Pružná výplňová dřevovláknitá rohož PAVAFLEX (objemová hmotnost 50 a 55 kg/m³) je ideální materiál jako mezikrokevní výplňová izolace, která chrání nejen podkroví proti letnímu přehřívání a proti hluku.

Dřevovláknité desky PAVATEX - izolace pro fasády a střechy

PAVATEX ISOLAIR

PAVATEX ISOLAIR

Pro desky PAVATEX, které se používají na zateplení obálky budovy, je typická vyšší objemová hmotnost, hydrofobizace ve hmotě a okraje tvarované pro spoj pero-drážka. Desky na zateplení stěn a střech reprezentují typy ISOLAIR, PAVATHERM-COMBI, PAVAWALL GF.
Doplňkový materiál je pružná rohož PAVAFLEX vhodná mezi nosné sloupky a mezi krokve.

Materiál je vhodný pro vnější opláštění stěn dřevostaveb a dodatečné zateplení budov. Rovněž se užívá pro zateplení střech jako nadkrokevní izolace. Obvyklá povrchová úprava je tenkovrstvá omítka.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 145 - 240
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(m.K)]: 0,041 - 0,047
Tloušťky desek [mm]: 22, 35, 40, 52, 60, 80, 100, 120, 140, 160
Formát desek [mm x mm]: 770 x 2500, 580 x 1800


PAVATEX PAVATHERM-COMBI

PAVATEX PAVATHERM-COMBI

Desky jsou vhodné zejména k vnějšímu opláštění stěn a střech budov (zateplení zděných budov či plášťů dřevostaveb) a k zateplení podkroví ze strany interiéru. Přímo na desku je možné aplikovat tenkovrstvou omítku.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 145
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(m.K)]: 0,041
Tloušťky desek [mm]: 40, 60, 80
Formát desek [mm x mm]: 580 x 1800
www

Dřevovláknité desky PAVATEX - izolace podlah


Dřevovláknité desky PAVATEX

Desky PAVATEX jsou vhodné pro použití do podlahových konstrukcí. Zajišťují vysoké hodnoty kročejové neprůzvučnosti a mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Desky do podlah reprezentují typy PAVABOARD, PAVANATUR, PAVATHERM-PROFIL.
PAVABOARD: rozměr desky 600 x 1100 mm; tloušťky 40, 60 mm; spoj na sraz
PAVANATUR: rozměr desky 1200 x 2500 mm; tloušťky 8, 10, 12, 16, 19 mm; spoj na sraz
PAVATHERM-PROFIL: rozměr desky 580 x 1100 mm; tloušťky 40, 60 mm; spoj pero drážka
www


PAVATEX PAVABOARD

PAVATEX PAVABOARD

Deska s vyšší pevností v tlaku pro všechny běžné a více zatížené konstrukce podlah.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 195
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(m.K)]: 0,044
Tloušťky desek [mm]: 40, 60
Formát desek [mm x mm]: 600 x 1100
Napětí v tlaku při stlačení 10% [kPa]: 200
wwwDIFFUWALL® 2010 - difúzně otevřený systém obvodových stěn dřevostavby

Konstrukce diffuwall® 2010 je navržena jako difúzně otevřený systém obvodového pláště dřevostavby, navíc s důrazem na omezení rizika vzniku přehřívání interiérů v letním období. Existují tři energetické varianty – Economy, Economy plus a Pasiv. Omezení přehřívání je zvýrazněno zejména u variant Economy Plus a Pasiv.

Pro uživatele jsou důležité dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají zásadní význam:
 • Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu (tzv. „zimní energetika budovy“). U konstrukce diffuwall® se pohybuje v hodnotách od 0,11 do 0,19 W/(m².K), podle zvolené energetické varianty.
 • Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru (tzv. „letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít. Podle zvolené varianty se hodnoty fázového posunutí teplotního kmitu u systému diffuwall® 2010 pohybují od 7,0 do 12,8 hodin. Na vysoké hodnoty fázového posunu teplotního kmitu má zásadní vliv využití dřevovláknitých desek PAVATEX v konstrukci.

Charakteristické vlastnosti certifikovaného systému diffuwall® 2010: Nepoužívá fóliovou parozábranu a polystyren, velmi účinně brání úniku tepla, umožňuje průchod vodní páry difúzí, je nepropustný pro vodu jako kapalinu, vyrovnává vlhkost v interiérech, zajišťuje dobré zvukoizolační vlastnosti staveb, má velmi dobrou požární odolnost (je klasifikován jako požárně uzavřená plocha), zvyšuje přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru, je plně ekologický, konstrukce v zimním období vysychají, má schopnost regenerace při nadměrném navlhnutí, jednodušší konstrukce (méně vrstev) oproti difúzně uzavřeným konstrukcím s polystyrénem.

Konstrukce diffuwall® 2010 byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán certifikát výrobku akreditovanou zkušebnou Institut pro technickou certifikaci a.s., divize Centrum stavebního inženýrství, Praha, číslo certifikátu AO212/C5a/2017/0573/P
wwwDIFFUWALL® PASIV - difúzně otevřený systém pro pasivní domy

Difúzně otevřená konstrukce dřevostavby diffuwall® PASIV přináší nové kvalitativní vlastnosti v porovnání s konstrukcí diffuwall® 2010. Přednostně využívá výplňovou tepelnou izolaci z foukané celulózy a pružné dřevovláknité rohože PAVAFLEX:

 • má tepelnou akumulaci srovnatelnou se zděnými konstrukcemi
 • nosná konstrukce je z dřevěných I-nosníků PALCO
 • mnohem lépe udržuje stabilní teplotu interiéru zejména v letním období než „tradiční“ dřevostavby s vláknitou izolací a EPS
 • v zimě pomaleji vychládá při přerušeném vytápění
 • svojí hmotností významně ovlivňuje zvukovou izolaci obálky budovy
 • charakterem použitých materiálů umožňuje difúzi vodní páry, nepoužívají se parotěsné fólie
 • přispívá ke zdravému ovzduší v interiéru bez použití nákladných vzduchotechnických zařízení

Existují tři energetické varianty - Economy, Economy plus, Pasiv.

Dvě základní charakteristiky konstrukce:

 • Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu (tzv. „zimní energetika budovy“) se pohybuje od 0,16 do 0,09 W/(m².K) dle zvolené energetické varianty.
 • Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udávající dobu prohřátí konstrukce v letním období a indikuje tepelnou stabilitu v interiéru (tzv. „letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít. Podle zvolené varianty se hodnoty fázového posunutí teplotního kmitu u systému diffuwall® PASIV pohybují v rozmezí od 11,5 do 20,0 hodin.

Konstrukce DIFFUWALL® PASIV byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán certifikát výrobku akreditovanou zkušebnou Institut pro technickou certifikaci a.s., divize Centrum stavebního inženýrství, Praha, číslo certifikátu AO212/C5a/2019/0584/P

wwwPAVATEX nad pohledovými krokvemi - difúzně otevřený systém zateplení střešního pláště

Konstrukce PAVATEX nad pohledovými krokvemi je navržena jako difúzně otevřený systém zateplení střešního pláště ze strany exteriéru s důrazem na omezení rizika vzniku přehřívání podkroví v letním období. Obvyklá tloušťka tepelné izolace je 240 mm. Používají se materiály PAVATHERM a ISOLAIR.

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:

 • Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu (tzv. „zimní energetika budovy“). U konstrukce se pohybuje v hodnotách od 0,20 do 0,12 W/(m².K) podle zvolené tloušťky tepelné izolace.
 • Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru (tzv. „letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít. Podle zvolené tloušťky izolace se hodnoty fázového posunutí teplotního kmitu pohybují v rozmezí od 8,9 do 17,2 hodiny. Na vysoké hodnoty fázového posunu teplotního kmitu mají zásadní vliv akumulační schopnosti dřevovláknitých desek PAVATEX v konstrukci.


Charakteristické vlastnosti zateplení nad pohledovými krokvemi : Nepoužívá parotěsnou fólii, vzduchotěsnost je zajištěna fólií s nízkým difúzním odporem, velmi účinně brání úniku tepla, umožňuje průchod vodní páry difúzí, poskytuje nadstandardní zvukoizolační vlastnosti střech, má prokázanou požární odolnost, zvyšuje přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru, je ekologický, tepelná izolace z obnovitelných zdrojů.

Konstrukce byla podrobena experimentálnímu ověření požární odolnosti. Podle průřezu krokví je požární odolnost stanovena RE, REI: 20 - 45 minut. Požárně klasifikační osvědčení vydal Technický a zkušební ústav stavební, s.p., číslo Protokolu PKO - 18 - 076/AO 204.

www


Editovat prezentaci výrobků