Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

INSOWOOL s.r.o.

insowool.cz
logo Insowool

Insowool - přehled sortimentu výrobků

Dřevovláknité desky PAVATEX - obecně

Dřevovláknité desky PAVATEX jsou vyráběné z jemných dřevěných vláken. Desky jsou z pohledu svých vlastností multifunkčním konstrukčním prvkem, který je schopen plnit několik stavebně-fyzikálních funkcí současně. Významné jsou zejména funkce: tepelná izolace (tepelná vodivost λD=0,038 až 0,047 W/mK), zvuková izolace (vzduchová neprůzvučnost, kročejový útlum), tepelná kapacita (měrná tepelná kapacita c=2100 J/kgK), stabilizace vlhkosti (max. sorpční vlhkost 20 až 25%), úplná zdravotní nezávadnost, propustnost pro difúzi (faktor difúzního odporu 5), požární odolnost (třída reakce na oheň E). Různé druhy desek se vzájemně odlišují svými vlastnostmi, a to především v závislosti na jejich objemové hmotnosti, která se pohybuje v rozmezí 140 až 240 kg/m³.

Dřevovláknité desky PAVATEX - izolace pro fasády a střechy

Pro desky PAVATEX, které se používají na zateplení obálky budovy, je typická vyšší objemová hmotnost, hydrofobizace ve hmotě a okraje tvarované pro spoj pero-drážka. Desky na zateplení stěn a střech reprezentují například typy PAVATEX ISOLAIR, PAVATEX DIFFUTHERM, PAVATEX PAVATHERM-PLUS.

PAVATEX ISOLAIR

PAVATEX ISOLAIR

Materiál je vhodný pro vnější opláštění stěn dřevostaveb a dodatečné zateplení budov. Rovněž se užívá pro zateplení střech jako nadkrokevní izolace. Obvyklá povrchová úprava je tenkovrstvá omítka.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 240
Tepelná vodivost deklarovaná λD[W/(mK)]: 0,047
Tloušťky desek [mm]: 22, 35, 52, 60
Formát desek [mm]: 770x2500

PAVATEX PAVATHERM-PLUS

PAVATEX PAVATHERM-PLUS - kombinace desek ISOLAIR a PAVATHERM

Materiál se používá pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou a zateplení podkroví. Při kladení desek je třeba dbát na jejich polohu (vrstva ISOLAIR směrem k exteriéru).
Objemová hmotnost [kg/m³]: 240/140
Tepelná vodivost deklarovaná λD[W/(mK)]: 0,047/0,038
Tloušťky desek [mm]: 60, 80, 100, 120, 140, 160
Formát desek [mm]: 580x1800

PAVATEX DIFFUTHERM

PAVATEX DIFFUTHERM

Desky jsou vhodné zejména k vnějšímu opláštění stěn budov (zateplení zděných budov či plášťů dřevostaveb), ale i k zateplení a obkladům ze strany interiéru. Přímo na desku je možné aplikovat tenkovrstvou omítku.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 190
Tepelná vodivost deklarovaná λD[W/(mK)]: 0,043
Tloušťky desek [mm]: 60, 80, 100
Formát desek [mm]: 790x1300

Další informace o dřevovláknitých deskách PAVATEX

Dřevovláknité desky PAVATEX - izolace podlah

Desky PAVATEX jsou vhodné pro použití do podlahových konstrukcí. Zajišťují vysoké hodnoty kročejové neprůzvučnosti a mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Desky do podlah reprezentují typy PAVATEX STANDARD, PAVATEX PAVATHERM-PROFIL, PAVATEX PAVABOARD.

PAVATEX STANDARD

PAVATEX STANDARD

Deska je univerzálním materiálem dříve nazývaným hobra. Využívá se zejména jako kročejová izolace do podlah. Vzhledem k malé tloušťce se v podlahách kladou až tři vrstvy křížem přes sebe.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 230
Tepelná vodivost deklarovaná λD[W/(mK)]: 0,046
Tloušťky desek [mm]: 8, 10, 12, 16, 19
Formát desek [mm]: 1200x2500

PAVATEX PAVATHERM-PROFIL + systémová lišta

PAVATEX PAVATHERM-PROFIL

Deska se užívá pro konstrukce tepelně a akusticky izolačních podlah se zvýšenou kročejovou neprůzvučností. Součástí je dřevěná lišta spojená s deskou na pero a drážku určená pro upevňování podlahových palubek.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 175
Tepelná vodivost deklarovaná λD[W/(mK)]: 0,043
Tloušťky desek [mm]: 40, 60
Formát desek [mm]: 600x1020

PAVATEX PAVABOARD

PAVATEX PAVABOARD

Deska s vyšší pevností v tlaku pro více zatížené konstrukce podlah.
Objemová hmotnost [kg/m³]: 220
Tepelná vodivost deklarovaná λD[W/(mK)]: 0,046
Tloušťky desek [mm]: 20, 40, 60
Formát desek [mm]: 600x1020

Další informace o dřevovláknitých deskách PAVATEX

DIFFUWALL® 2010 - difúzně otevřený systém obvodových stěn dřevostavby

Složení konstrukce diffuwall® 2010
Konstrukce diffuwall® 2010 je navržena jako difúzně otevřený systém obvodového pláště dřevostavby, navíc s důrazem na omezení rizika vzniku přehřívání interiérů v letním období. Existují tři energetické varianty – Economy, Economy plus a Pasiv. Omezení přehřívání je akcentováno zejména u variant Economy Plus a Pasiv.

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:
 • Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu (tzv. „zimní energetika budovy“). U konstrukce diffuwall® se pohybuje od 0,11 do 0,17 W/m²K dle zvolené energetické varianty.
 • Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru („letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít. Podle zvolené varianty se hodnoty fázového posunutí teplotního kmitu u systému diffuwall® 2010 pohybují od 8,9 do 12,8 hod. Na vysoké hodnoty fázového posunu teplotního kmitu má zásadní vliv využití dřevovláknitých desek PAVATEX v konstrukci.

Charakteristické vlastnosti certifikovaného systému diffuwall® 2010: Nepoužívá parozábranu ani polystyren, velmi účinně brání úniku tepla, umožňuje průchod vodní páry, je nepropustný pro vodu jako kapalinu, vyrovnává vlhkost v interiérech, zajišťuje dobré zvukoizolační vlastnosti staveb, zajišťuje velmi dobrou požární odolnost (je klasifikován jako požárně uzavřená plocha), zvyšuje přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru, je plně ekologický, konstrukce v zimním období vysychají, schopnost regenerace při nadměrném navlhnutí, jednodušší konstrukce (méně vrstev).

Konstrukce diffuwall® 2010 byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán platný certifikát Centrem stavebního inženýrství, a.s.

Další informace o konstrukci diffuwall® 2010

DIFFUWALL® „e“ ISOCELL - difúzně otevřený systém s foukanou izolací

Celulózová tepelná izolace isocell přináší do konstrukce diffuwall® isocell nové kvalitativní vlastnosti v porovnání s mnohem lehčím skelným vláknem:
 • má tepelnou akumulaci srovnatelnou se zděnými konstrukcemi
 • mnohem lépe udržuje stabilní teplotu interiéru zejména v letním období než „tradiční“ dřevostavby s vláknitou izolací a EPS
 • v zimě pomaleji vychládá při přerušeném vytápění
 • svojí hmotností významně ovlivňuje zvukovou izolaci obálky budovy
 • charakterem použitých materiálů umožňuje difúzi vodní páry, nepoužívají se parotěsné fólie
 • přispívá ke zdravému ovzduší v interiéru bez použití nákladných vzduchotechnických zařízení
Existují čtyři energetické varianty – Economy, Economy plus, Pasiv a Pasiv plus.

Dvě základní charakteristiky konstrukce:
 • Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu (tzv. „zimní energetika budovy“) se pohybuje od 0,10 do 0,19 W/m²K dle zvolené energetické varianty.
 • Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udávající dobu prohřátí konstrukce v letním období a indikuje tepelnou stabilitu v interiéru („letní energetika budovy“) se v návaznosti na zvolenou variantu pohybuje od 10,2 do 19,9 hod.
Konstrukce diffuwall® isocell byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán platný certifikát Centrem stavebního inženýrství, a.s.

Další informace o konstrukci diffuwall® isocell

DIFFUTOP® - difúzně otevřený systém zateplení stropů bungalovů

Konstrukce diffutop® je navržena jako difúzně otevřený systém zateplení dřevěných trámových stropů pod nevytápěnými půdami a stropů bungalovů. Zejména bungalovy jsou typické velkou plochou stropů vzhledem k ploše půdorysu. Proto je konstrukce stropu u bungalovů rozhodujícím faktorem jak pro jejich tepelné ztráty (zimní energetika), tak i pro jejich tepelnou stabilitu v interiéru (přehřívání interiérů v létě, letní energetika). Diffutop® je navržen ve čtyřech energetických variantách – Basic, Economy, Economy plus a Pasiv.

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:
 • Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu (tzv. „zimní energetika budovy“). U konstrukce diffutop® se pohybuje od 0,10 do 0,16 W/m²K dle zvolené energetické varianty.
 • Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru („letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít. Podle zvolené varianty se hodnoty fázového posunutí teplotního kmitu u systému diffutop® pohybují od 5,1 do 9,4 hod. Na vysoké hodnoty fázového posunu teplotního kmitu má zásadní vliv využití dřevovláknitých desek PAVATEX v konstrukci.

Charakteristické vlastnosti certifikovaného systému diffutop®: Nepoužívá parozábranu ani polystyren, velmi účinně brání úniku tepla, umožňuje průchod vodní páry, je nepropustný pro vodu jako kapalinu, vyrovnává vlhkost v interiérech, zajišťuje dobré zvukoizolační vlastnosti staveb, zajišťuje velmi dobrou požární odolnost, zvyšuje přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru, je plně ekologický, schopnost regenerace při nadměrném navlhnutí.

Konstrukce diffutop® byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán platný certifikát Centrem stavebního inženýrství, a.s.

Další informace o konstrukci diffutop®

DIFFUROOF® „e“ - difúzně otevřený systém zateplení střešního pláště ze strany exteriéru

Konstrukce diffuroof® „e“ je navržena jako difúzně otevřený systém zateplení střešního pláště ze strany exteriéru s důrazem na omezení rizika vzniku přehřívání podkroví v letním období. Existují čtyři energetické varianty – Basic, Economy, Economy plus a Pasiv. Omezení přehřívání podkroví je akcentováno zejména u variant Economy Plus a Pasiv.

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:
 • Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu (tzv. „zimní energetika budovy“). U konstrukce diffuroof® „e“ se pohybuje od 0,11 do 0,16 W/m²K dle zvolené energetické varianty.
 • Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru („letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít. Podle zvolené varianty se hodnoty fázového posunutí teplotního kmitu u systému diffuroof® „e“pohybují od 7,4 do 11,2 hod. Na vysoké hodnoty fázového posunu teplotního kmitu má zásadní vliv využití dřevovláknitých desek PAVATEX v konstrukci.

Charakteristické vlastnosti certifikovaného systému diffuroof® „e“ : Nepoužívá parozábranu ani polystyren, velmi účinně brání úniku tepla, umožňuje průchod vodní páry, je nepropustný pro vodu jako kapalinu, vyrovnává vlhkost v interiérech, zajišťuje dobré zvukoizolační vlastnosti staveb, zajišťuje velmi dobrou požární odolnost, zvyšuje přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru, je plně ekologický, je schopen regenerace při nadměrném navlhnutí.

Konstrukce diffuroof® „e“byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán platný certifikát Centrem stavebního inženýrství, a.s.

Další informace o konstrukci diffuroof®


Editovat prezentaci výrobků