Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

HELUZ cihlářský průmysl a.s.

www.heluz.cz
logo HELUZ

HELUZ - komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu

HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1

Cihla HELUZ FAMILY
Zdění z broušených cihel na celoplošnou tenkovrstvou maltuHrubá stavba: izolant vložený do kapes doplňkových cihel zabrání vzniku tepelných mostů kolem rámu oken a dveří

HELUZ FAMILY

Broušené cihelné bloky HELUZ Family splňují požadavky na obvodové konstrukce nízkoenergetických a pasivních domů. Zároveň mají dostatečnou pevnost v tlaku umožňující bezproblémovou výstavbu vícepodlažních objektů.

Samozřejmostí tohoto stavebního materiálu je nehořlavost a vysoká požární odolnost, výborné akustické a akumulační vlastnosti, schopnost regulovat vlhkostní parametry v objektu a optimálně ovlivňovat odérové a elektroiontové mikroklima.

Výhodou je i snadný technologický postup při realizaci jednovrstvého cihelného zdiva, zajímavé investiční náklady a dlouhá životnost stavby při minimálních nárocích na údržbu.

HELUZ FAMILY 50
rozměry 247 x 500 x 249 mm
U = 0,15 W/m2K
R = 6,46 m2K/W
pevnost v tlaku 8 MPa
jednovrstvé zdivo splňuje parametry pro pasivní domy

HELUZ FAMILY 44
rozměry 247 x 440 x 249 mm
U = 0,17 W/m2K
R = 5,56 m2K/W
pevnost v tlaku 8 MPa

HELUZ FAMILY 38
rozměry 247 x 380 x 249 mm
U = 0,21 W/m2K
R = 4,60 m2K/W
pevnost v tlaku 8 MPa

Pro zdění z broušených cihel nabízí společnost HELUZ dva typy speciálních tenkovrstvých malt (lepidel) a polyuretanovou pěnu. Stavebníkům doporučuje používat maltu pro celoplošnou tenkou spáru. Malta se nanáší v tloušťce 3 mm na ložnou plochu cihel pomocí válce a pokrývá žebra i dutiny cihel v celé ploše. Po uložení cihelného bloku se malta stlačí a výsledná tloušťka ložné spáry ve zdivu je 1 mm. Zkoušky prokázaly, že právě při zdění na tuto speciální celoplošnou maltu, dosahuje zdivo nejlepších pevnostních a tepelněizolačních parametrů ve srovnání s dalšími způsoby zdění.

Pro správné řešení detailů hrubé stavby s ohledem na minimalizaci vzniku tepelných mostů jsou k cihelným blokům HELUZ FAMILY vyráběny doplňkové cihly krajové, krajové poloviční a rohové. Pro zdění ostění a parapetů otvorů jsou určené doplňkové cihly s kapsou, do které se vkládá tepelná izolace, a tím se zajistí eliminace tepelných mostů kolem rámů oken a dveří.

www


Cihla HELUZ FAMILY 2in1

HELUZ FAMILY 2in1

Popis:
Tyto cihelné bloky HELUZ jsou určeny pro zdivo tloušťky 500 mm. Svými tepelněizolačními vlastnostmi jsou tyto cihly vhodné pro konstrukce obvodových stěn nulových, pasivních a nízkoenergetických domů.
V ceně výrobku je zahrnuto pojivo: celoplošné lepidlo a pěna.

Výhody:
vysoké izolační vlastnosti
snadné navrhování v komplexním systému HELUZ

Samozřejmostí tohoto stavebního materiálu je nehořlavost a vysoká požární odolnost, výborné akustické a akumulační vlastnosti, schopnost regulovat vlhkostní parametry v objektu a optimálně ovlivňovat odérové a elektroiontové mikroklima.

Výhodou je i snadný technologický postup při realizaci jednovrstvého cihelného zdiva, zajímavé investiční náklady a dlouhá životnost stavby při minimálních nárocích na údržbu.

HELUZ FAMILY 50 2in1
rozměry 247 x 500 x 249 mm
U = 0,11 W/m2K
R = 9,06 m2K/W
pevnost v tlaku 8 MPa
jednovrstvé zdivo splňuje parametry pro pasivní domy

HELUZ FAMILY 44 2in1
rozměry 247 x 440 x 249 mm
U = 0,13 W/m2K
R = 7,62 m2K/W
pevnost v tlaku 10 MPa

HELUZ FAMILY 38 2in1
rozměry 247 x 380 x 249 mm
U = 0,16 W/m2K
R = 6,51 m2K/W
pevnost v tlaku 10 MPa

Pro zdění z broušených cihel nabízí společnost HELUZ dva typy speciálních tenkovrstvých malt (lepidel) a polyuretanovou pěnu. Stavebníkům doporučuje používat maltu pro celoplošnou tenkou spáru. Malta se nanáší v tloušťce 3 mm na ložnou plochu cihel pomocí válce a pokrývá žebra i dutiny cihel v celé ploše. Po uložení cihelného bloku se malta stlačí a výsledná tloušťka ložné spáry ve zdivu je 1 mm. Zkoušky prokázaly, že právě při zdění na tuto speciální celoplošnou maltu, dosahuje zdivo nejlepších pevnostních a tepelněizolačních parametrů ve srovnání s dalšími způsoby zdění.

Pro správné řešení detailů hrubé stavby s ohledem na minimalizaci vzniku tepelných mostů jsou k cihelným blokům HELUZ FAMILY vyráběny doplňkové cihly krajové, krajové poloviční a rohové. Pro zdění ostění a parapetů otvorů jsou určené doplňkové cihly s kapsou, do které se vkládá tepelná izolace, a tím se zajistí eliminace tepelných mostů kolem rámů oken a dveří.

www

Komínové systémy HELUZ

Komínový systém HELUZ KLASIK

Komínové systémy

Společnost HELUZ nabízí komínové systémy pro všechny typy staveb i spotřebičů. Výstavbu komínu řeší komplexně a díky použití unikátních broušených cihelných komínových tvarovek zajišťují oproti jiným materiálům vysoký tepelný odpor komínového pláště a rychlé, přesné a jednoduché zdění.

Lze postavit komínové těleso s  libovolným počtem průduchů při libovolné kombinaci průměrů a typů vnitřních vložek. Půdorys jednoprůduchového komínového tělesa je 400 x 400 mm, dvouprůduchového 800 x 400 mm. Každý další průduch prodlouží komínové těleso o 400 mm. Je možné navrhnout i víceprůduchový komín s volnou celou nebo poloviční šachtou pro odvětrání nebo rozvody TZB.

Pro nadstřešní části komínů existuje několik variant řešení, a to běžné omítnutí nebo obložení cihelnými pásky, lze použít komínové návleky s imitací štuku nebo cihelného zdiva, případně vyzdít nadstřešní část komínu z betonových komínových prstenců GRAND dodávaných v několika barevných variantách.

www


Komínový systém HELUZ KLASIK

HELUZ KLASIK

Třísložkový komínový systém se zadním odvětráním, skládající se z cihelné komínové tvarovky, tepelné izolace a šamotové vložky je vhodný pro všechny typy paliv a všechny typy spotřebičů s přirozeným odvodem spalin tzn. pro atmosférický provoz.

Vnitřní šamotové vložky vykazují velmi vysokou odolnost vůči vysokým teplotám (požární třída G) a kyselinám. Průměry dodávaných vložek jsou 160 a 200 mm.

www


HELUZ PLYN

HELUZ PLYN

Dvousložkový komínový systém je vhodný pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva v přetlakovém i podtlakovém provozu s maximální výstupní teplotou spalin 120°C. Systém je tvořen plastovou komínovou vložkou o průměru 80, 110, 125 nebo 160 mm a broušenou cihelnou tvarovkou obvodového pláště. Vysoce kvalitní plastové roury použité u tohoto systému se vyznačují extrémní odolností vůči agresivním kondenzátům, které vznikají při provozu nízkoteplotních a kondenzačních kotlů, UV záření a vysokou teplotní stálostí.Kominovy systém HELUZ MULTI

HELUZ MULTI

Univerzálně použitelný, vysoce moderní komínový systém vhodný pro jakýkoliv spotřebič a jakýkoliv typ paliva. Skládá se z broušených cihelných tvarovek obvodového pláště, tepelné izolace a tenkostěnných keramických izostatických rour pro odvod spalin. Sestava určená pro plynná paliva je bez tepelné izolace. Tenkostěnné keramické komínové roury lisované za vysokého tlaku, jsou rozměrově přesné, stálé i při extrémních teplotních výkyvech a odolné vůči vlhkosti, kyselinám a korozi. Průměry dodávaných rour jsou 140, 160 a 200 mm.


Překlady a stropní panely HELUZ

Nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ
Nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ uložený na zdivo

Nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ

Nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ je ucelený kompletní výrobek, který se na stavbě osazuje na nosné zdivo obvodových stěn. Je nosný a lze jej přímo zatížit stropní konstrukcí. Z důvodu eliminace tepelného mostu u nadpraží otvorů v obvodových stěnách je uvnitř překladu umístěna tepelná izolace z polystyrénu.

Pro zajištění dokonalé přilnavosti omítek jsou vnější strany překladu opatřené cihelným obkladem. Překlady lze použít jak v jednovrstvém zdivu, tak i ve stavbách se zateplením.

Překlad tvoří schránku pro osazení venkovních stínicích systémů a je již z výroby opatřen profilovou lištou, která slouží k upevnění držáků hřídele rolet nebo nosiče žaluzií. Do jednoho překladu lze bez problému namontovat dvě různé rolety, např. pro okno a balkónové dveře.

Montáž venkovních stínicích systémů lze podle požadavků investora provádět až po úplném dokončení stavby kdykoli během jejího užívání.

šířka překladu: 365, 380, 400, 440, 490 mm
délka: od 1250 do 4250 mm (světlost otvoru od 850 do 3850 mm)
výška: 238 mm (respektuje výškový modul zdění)
www


Keramické stropní panely HELUZ
Pokládka stropních panelů HELUZ

Keramické stropní panely HELUZ

Při použití stropních panelů se snižuje pracnost oproti klasickým stropům z keramických nosníků a vložek, nemusí se podpírat při montáži ani nadbetonovávat a není nutná technologická přestávka potřebná pro dosažení dostatečné únosnosti stropu.

Stropní panely jsou okamžitě únosné, což umožňuje bezprostředně provádět navazující stavební práce a zkracuje dobu výstavby objektu. Ukládají se na zdivo pomocí jeřábu přímo z dopravních prostředků, čímž jsou odstraněny problémy se skladováním. Strop z keramických panelů má vysokou požární odolnost. Jeho celokeramický podhled tvoří vhodný podklad pro omítku a díky výborné akumulaci a schopnosti přijímat a uvolňovat vlhkost vytváří v místnostech zdravé mikroklima.

sortiment: panely základní, doplňkové, atypické panely s úkosy, panely s prostupy (např. průlezy, komínové výměny do 600 mm), balkónové panely, panely s vyčnívající výztuží a panely se zvýšenou únosností

rozměry základního panelu délka 1 500 až 7 250 mm (po 250 mm)
šířka 1200 (doplňkové panely 1 000, 900, 700, 600 mm)
výška 230 mm
hmotnost panelu informativní 356 kg/m2

 

informativní tepelný odpor stropu R = 1,50 m2.K/W (s tepelnou a akustickou izolací tl. 50 mm a nabetonováním tl. 50 mm)
vážená hladina normalizovaného kročejového zvuku 49 dB
požární odolnost s omítkou VC 15 mm REI 120 DP 1
reakce na oheň A1

www


Editovat prezentaci výrobků