Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

EuroClean, s.r.o.

euroclean.cz
logo EuroClean

EuroClean - úprava vody pro průmysl, provozy i domácnosti

Úprava vody pro průmysl a provozy

Generátory chlordioxidu EuroClean OXCL

Generátory chlordioxidu EuroClean OXCL

Generátory chlordioxidu EuroClean OXCL jsou nejúčinnější metodou odstranění legionell z rozvodů. Dezinfikují vodu pitnou, průmyslovou i chladící. Generátory OXCL slouží k bezpečné přípravě chlordioxidu (roztoku oxidu chloričitého - ClO2) a následně k dezinfekci pitné, teplé užitkové, nebo průmyslové vody. Chlordioxid vyniká zvláště při odstranění legionelly, jelikož likviduje také biofilmy, do kterých jiné dezinfekční prostředky neproniknou.

www


Úpravny teplé a chladicí vody EuroClean KEUV

Úpravny teplé a chladicí vody EuroClean KEUV

Úpravny teplé vody KEUV-TV slouží pro kontinuální filtraci sloučenin železa, zákalu a nerozpuštěných látek z vody. KEUV-TV chrání výměníky, bojlery, rozvody teplé vody a veškerou další technologii před úsadami, čímž významně prodlužuje jejich životnost a snižuje náklady na jejich údržbu.

Úpravny chladící vody KEUV-CV jsou zařízení určené pro ochranu chladících věží a výměníků před zanášením a tvorbou inkrustů, kontinuální filtraci nerozpustných látek a dezinfekci vody v chladících okruzích. Nahrazuje tím hned několik zařízení najednou.

www


Změkčovače vody AquaSoftener

Změkčovače vody AquaSoftener

AquaSoftener slouží ke změkčení tvrdé vody, spolehlivě zamezuje vzniku vodního kamene a chrání tak rozvody před zanášením. V provozech, kde je voda využívána pro technologické účely, je často nezbytné pracovat zcela bez příměsí iontů vápníku a hořčíku.

Tvrdá voda způsobuje řadu nepříjemností. Dochází k vytváření nánosů vodního kamene v nejrůznějších částech systému, ucpávání potrubí i armatur. I měkká voda vytváří nánosy, pokud dojde k jejímu ohřevu nebo zahuštění. V praxi se to týká zejména kotlů, tepelných výměníků a membrán reverzních osmóz. V neposlední řadě může vodní kámen znehodnocovat vyráběné produkty.

Vlivem změkčení dochází méně často k poruchám zařízení a prodlužuje se jejich životnost. Díky čistým povrchům teplosměnných ploch je tepelná výměna účinnější, čímž se šetří energie. V případě, že jsou používány detergenty, postačí se změkčenou vodou menší dávky.

www

Úprava vody pro domácnosti

Úpravny vody AquaEmix pro odstranění železa a manganu

Úpravny vody AquaEmix pro odstranění železa a manganu

Úpravny vody pro odstranění železa a manganu AquaEmix jsou multifunkční úpravny vody se širokým záběrem filtrovaných látek, efektivně řešící nejtypičtější problémy s kvalitou vody. Z vody spolehlivě odstraní železo, mangan, tvrdost, amonné ionty a organické nečistoty.

Toto kombinované řešení úpravy vody přináší dvou až třínásobnou úsporu nákladů oproti klasickým technologiím.
Úpravny AquaEmix tak spojuje funkci až pěti různých zařízení v jednom.

www


Odstraňovače dusičnanů AquaNamix

Odstraňovače dusičnanů AquaNamix

Úpravny AquaNamix slouží k odstranění dusičnanů z pitné vody. Dusičnany (nitráty) jsou častý problém zejména studniční vody, do které prosakují z okolních polí hnojených průmyslovými hnojivy, postřiků, žump, septiků, nebo i z organického odpadu.

Zdravotní nebezpečí dusičnanů (NO3-)spočívá v možnosti jejich bakteriální redukce v zažívacím traktu člověka na dusitany (NO2-)., které jsou pro člověka toxické. Dusitany reagují s krevním barvivem hemoglobinem a přeměňují ho na methemoglobin, který není schopen přenášet kyslík a může dojít až k dušení.

Nejvíce ohrožení jsou kojenci, protože mají v krvi fetální hemoglobin, který s dusitany reaguje snáze.

www


Editovat prezentaci výrobků