Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

EuroClean, s.r.o.

euroclean.cz
logo EuroClean, s.r.o.
19.4.2021
EuroClean, s.r.o.

Studna na vlastním pozemku je vzácná deviza, která poskytuje majiteli tolik žádaný pocit nezávislosti na rozvodných sítích. Přítomnost studny proto vždy zvedne hodnotu příslušné nemovitosti. Studniční voda bývá mnohdy kvalitnější než ta z veřejného vodovodu, neboť je čerpaná z velké hloubky. I v ní se ale mohou vyskytnout zdraví škodlivé látky či organismy. V případě jakékoliv změny kvality vody je na místě neváhat, poradit se s odborníky, nalézt optimální řešení a problém napravit.

14.4.2021
EuroClean, s.r.o.

Dezinfekce vody UV lampami za pomoci UV záření je moderní metoda mikrobiálního zajištění podzemní i povrchové vody. Pojďme se podívat na výhody i nevýhody této metody úpravy vody.

5.4.2021
EuroClean, s.r.o.

Chlordioxid (správněji oxid chloričitý) byl jako biocidní a dezinfekční látka schválen relativně nedávno, jeho používání se ale rychle rozšířilo, zejména v souvislosti s výskytem bakterií rodu Legionella. Pojďme se na tuto látku podívat trochu podrobněji.

3.3.2021
EuroClean, s.r.o.

MPO vyhlásilo dotační program na vodní audit. Výstupem auditu bude mimo samotného zhodnocení a případného návrhu nového řešení také získání známky Odpovědného hospodaření s vodou.

24.2.2021
EuroClean, s.r.o.

Seznamte se s příběhem zařízení S.A.W.E.R. od zrodu myšlenky po jeho sestavení, který již brzy začne proměňovat suchou poušť v zelenou krajinu prostřednictvím vody ze vzduchu a sluneční energie.

25.11.2020
EuroClean, s.r.o.

Řada veřejných budov, škol, obchodních center, koupališť, wellness center či ubytovacích zařízení byla v důsledku koronavirové pandemie nucena pozastavit své fungování a zcela uzavřít. Pro mnohé bakterie žijící v potrubních systémech to znamená zelenou.

12.10.2020
EuroClean, s.r.o.

Jak navrhnout čistírnu odpadních vod tak, aby respektovala velkou denní nerovnoměrnost produkce odpadních vod?

12.8.2020
EuroClean, s.r.o.

Zdravotnická zařízení produkují mimo běžné splaškové vody také vody infekční, které si žádají speciální postupy čištění. Před jejich vypuštěním do městské splaškové kanalizace nebo do vodního toku je nutné provést řádné hygienické zabezpečení pomocí osvědčených postupů dezinfekce odpadní vody.

28.7.2020
EuroClean, s.r.o.

Voda je jednou ze základních surovin pro výrobu piva s podílem více než 80 % objemu hotového nápoje. Proto je nezbytné dbát na její vysokou kvalitu. Pojďme se podívat, jak se pivovarská voda upravuje.

24.7.2020
EuroClean, s.r.o.

Pivo je český národní nápoj, v jehož konzumaci jsme dlouhodobě nepopiratelnou světovou jedničkou. Jen pro představu v roce 2019 dosáhla dle statistik spotřeba piva na obyvatele (kojence a nezletilé nevyjímaje) a rok hodnoty 192 litrů. To znamená, že každý průměrný Čech zkonzumuje za 365 dnů 384 půllitrů našeho chmelového zázraku.

14.5.2020
EuroClean, s.r.o.

Čistíme odpadní vody pro průmyslové provozy, řešíme ČOV pro města a obce, realizujeme čistírny infekčních odpadních vod pro nemocnice a laboratoře.

6.5.2020
EuroClean, s.r.o.

Při současné pandemii nemoci COVID-19 je omezen nebo zcela zastaven provoz většiny veřejných zařízení jako jsou obchodní domy, školy, bazény, aquaparky nebo rekreační a restaurační zařízení. Tím došlo v těchto budovách k úplnému uzavření nebo minimálně omezení odběru vody z vodovodních systémů.

16.4.2020
EuroClean, s.r.o.

Sucho trápí českou krajinu již téměř deset let. Nízké průtoky řek, usychající lesy, klesající hladiny přehrad nebo rozpálená města se stávají každoroční letní realitou. Některé roky naše země čelí suchu již časně na jaře, zvlášť pokud mu předcházela zima s minimálním množstvím sněhu. Nezbývá než se nedostatku srážek pomalu začít přizpůsobovat, neboť výhledy do budoucna nejsou příliš optimistické.

Pohled do UV reaktoru
11.11.2019
EuroClean, s.r.o.

Po dlouhé roky byla voda dezinfikována chemickou cestou, a to především chlorací, která vedle provozních rizik přináší i možnost vzniku nežádoucích vedlejších látek jako jsou trihalogenmethany (THM) a halogenoctové kyseliny (HAA).

10.6.2019
Marcela Malcová, EuroClean s.r.o.

Čistá a nezávadná pitná voda není jen marketingový pojem. Důležitá je pro přípravu kojenecké výživy, svůj význam má pro všechna zařízení, která z ní připravují nápoje či pokrmy ve velkém množství. Naprosto nezbytná je pro laboratoře a do různých přístrojů.

13.5.2019
EuroClean, s.r.o.

Co se dá v pitné vodě ještě tolerovat, a co už může být zdrojem závažných onemocnění? Z pohledu indikátorů chemického znečištění jsou největším rizikem právě dusičnany.

Invaze intracelulárně žijící bakterie dovnitř buňky, zdroj: fotobanka Pixabay
15.4.2019
Marcela Malcová, EuroClean s.r.o.

V našich podmínkách se k inaktivaci legionell používá oxid chloričitý (chlordioxid). Jeho výhodou je, že spolehlivě účinkuje za velkého rozsahu hodnot pH. Dokonce ničí i hůře přístupné mikroorganismy v biofilmech – viry, řasy a spory hub.

12.4.2019
EuroClean, s.r.o.

Chloridy ve vodě nebývají většinou problémem zdravotním. Při vyšší koncentraci ve vodě mohou způsobovat slanou chuť vody, riziko ale spočívá především v jejich negativním vlivu na kovová zařízení.

Zdroj: Fotolia.com - andrei310
11.4.2019
EuroClean, s.r.o.

Po odstávce dodávky vody si v umyvadle rezavou vodu prohlédl jistě každý. Železo ani mangan nejsou zdravotně závadné a nepodporují korozi, ale mohou způsobovat barevné skvrny a technické problémy.

25.2.2019
EuroClean, s.r.o.

Primárně pro průmysl a provozy, staráme se ale i o řadu domácností. Vyrábíme vlastní systémy pro úpravu a dezinfekci vody, jako jsou změkčovače vody AquaSoftener, generátory chlordioxidu OXCL, elektrolytické úpravny KEUV, úpravny odstraňující z vody železo AquaEmix a mnoho dalších.

5.2.2019
EuroClean, s.r.o.

Úkolem chladící vody je odvádět teplo a pro zachování účinnosti chladicího zařízení je vždy potřeba zajistit její úpravu. Chladicí okruhy dělíme na 2 základní typy, a to na otevřené chladící okruhy, u nichž je chlazení zajišťováno odparem vody a uzavřené chladící okruhy, u kterých je teplo odváděno ohřevem chladicí kapaliny. U obou těchto typů je úprava vody nutná.

18.12.2018
EuroClean, s.r.o.

Ve farmacii má voda všestranné použití. Často bývá součástí základu produktu a slouží pro různé výrobní procesy. Voda před samotným použitím však musí vždy odpovídat stanoveným standardům.

20.11.2018
EuroClean, s.r.o.

V hotelech a dalších ubytovacích zařízeních nachází voda řadu využití. Ať už se jedná o samotné koupelny hotelových pokojů nebo využívání vody v hotelových restauracích, barech, hotelových prádelnách či rekreačních zařízeních a bazénech. Dále nachází voda uplatnění v klimatizačních zařízeních a při vytápění. Pro maximální spokojenost a komfort hostů je tak podstatné zajistit její nejvyšší možnou kvalitu, což se však často neobejde bez její úpravy.

16.11.2018
EuroClean, s.r.o.

Přeměnit suchou poušť v zelenou krajinu zní v tuto chvíli jako pohádka. Čeští vědci však přišli na to, jak v poušti získat vodu ze vzduchu. Projekt SAWER bude reprezentovat Česko na EXPO 2021.

6.11.2018
EuroClean, s.r.o.

Neustále se zpřísňující legislativa kolem kvality pitné vody nutí provozovatele vodovodních sítí hledat efektivnější řešení pro jejich mikrobiologické zajištění. Dle vyhlášky č. 70/2018 Sb. musí mít pitná voda takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví. Pitná i teplá voda nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity a látky jakéhokoliv druhu v množství představující zdravotní riziko.

6.11.2018
EuroClean, s.r.o.

Změkčení vody je po dezinfekci druhá nejběžnější technologie nabízená k úpravě vody. Na trhu se pohybuje mnoho firem nabízejících řešení tvrdé vody. Ne každá však poskytuje kvalitní a funkční řešení.

Výskyt koliformních bakterií ve vodě - mohou vznikat i rozkladem listí ve studni, Escherichia coli, foto Euroclean
25.10.2018
redakce dle podkladů společnosti Euroclean

Koliformní bakterie se dostávají do vody především ze septiků a městské kanalizace. Dále se mohou do vody dostat splachem odpadů ze zemědělství. Koliformní bakterie mohou vznikat i ve studních rozkladem listí či jiného biologického materiálu. Způsobují běžné střevní potíže, nebo i koliku.

4.4.2018
EuroClean, s.r.o.

Chlór je již desítky let používaná a ověřená dezinfekce. Chlorování spolehlivě zamezuje množení bakterií a šíření infekčních onemocnění. Přidávání chlóru do vody však přináší i nevýhody.

30.10.2017
Ing. Jindřich Kotas, technolog a chemik ve společnosti Euroclean

Od 1.1.2017 je účinná nová verze Atomového zákona. Starý zákon 18/1997 byl nahrazen novým zákonem 263/2016. Důvodem vzniku nové verze je sjednocení s legislativou Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, konkrétně se směrnicemi rady 2013/51 a 2013/59. Kromě vlastního Atomového zákona vznikly také nové verze prováděcích předpisů (17 vyhlášek a 2 nařízení vlády) a zavedly se změny ve 13 jiných zákonech.

11.10.2017
EuroClean, s.r.o.

Po odstávce dodávky vody si v umyvadle rezavou vodu prohlédl jistě každý. I pokud voda na první pohled rezavá není, může v ní být dostatek železa (či manganu) na to, aby způsobovalo problémy.

15.7.2017
EuroClean, s.r.o.

Dceřiná společnost české firmy EuroClean s.r.o., EuroClean Polska Sp.z o.o.., oslavila 10 let působení na polském trhu.

3.5.2017
EuroClean, s.r.o.

Využijte zdarma konzultace s odborníkem na úpravu vody pro průmysl i domácnost. Poradíme jak na tvrdou vodu, železo, mangan, pachuť a zápach vody.

17.2.2017
EuroClean, s.r.o.

Enterokoky je rozsáhlý rod bakterií mléčného kvašení z kmene Firmicutes. Vyskytují se ve vodě, v půdě a na rostlinách. Také jsou přirozenou součástí střevní mikroflóry.

9.12.2016
EuroClean, s.r.o.

Poslední dobou je o této zákeřné bakterii slyšet stále více. Objevuje s v bytových domech, hotelích i ve welness centrech.

15.10.2016
EuroClean, s.r.o.

Iontová výměna je jednou z nejobvyklejších metod používaných ke změkčení tvrdé vody. Jak to funguje?

17.9.2016
EuroClean, s.r.o.

Přes 400 000 obyvatel Brna a okolí má problém. Podle Brněnských vodáren a kanalizací je voda pitná pouze po převaření.

1.9.2016
EuroClean, s.r.o.

Byla spuštěna nová verze webu informující již několik let o této zákeřné bakterii.

22.8.2016
Ing. Jindřich Kotas, VŠCHT Praha – FTOP – Ústav technologie vody a prostředí

Reverzní osmóza je varianta filtrace (mechanického odstraňování nečistot), kdy kapalina protéká otvory tak úzkými, že se do nich obsažené nečistoty nevejdou a tudíž neprojdou přes filtr. Nečistoty se hromadí před filtrem nebo na něm, dále prochází pouze vyčištěná voda.

15.7.2016
EuroClean, s.r.o.

Legionella je zákeřná bakterie žijící ve vodním prostředí, zpravidla v koutech vodovodních systémů, pod různými úsadami na vnitřních stěnách potrubí či zásobníků.

3.5.2016
EuroClean, s.r.o.

V Praze se opět objevila nebezpečná bakterie legionella. Tento již několikátý výskyt za poslední rok, opět poukazuje na zanedbanou údržbu domovních vodovodních rozvodů teplé vody.

11.4.2016
EuroClean, s.r.o.

Ať už se jedná o bazén, studnu nebo vodu pro technické a potravinářské účely, vždy je potřeba dbát na její hygienickou nezávadnost. To pomohou zajistit automatické dávkovače chemií EuroClean.

10.2.2016
EuroClean, s.r.o.

Bakterie Legionella snáší poměrně široký rozsah podmínek. Lze ji najít ve vířivkách, chladicích věžích, zásobnících na teplou vodu, rozvodech teplé vody, fontánách, ale i v podzemních či povrchových vodách. Způsobuje legionelózu, respirační onemocnění, jehož projevy jsou podobné jiným druhům onemocnění dýchacího ústrojí.

8.12.2015
EuroClean, s.r.o.

Vývoj reverzně osmotických membrán se datuje do 70. let, kdy se ještě vyráběly z acetátu celulózy a jejich využití bylo díky vysokým výrobním nákladům velmi omezené. V 80. letech však došlo k rozvoji této technologie, nové membrány byly odolnější vůči vysokým tlakům, kolísání pH a biologickému znečištění. Dnes je reverzní osmóza nejpoužívanějším membránovým procesem.

10.7.2015
EuroClean, s.r.o.

Kapela Queen má v plánu k příležitosti 40. výročí uvést na trh pivo s názvem Bohemian Rhapsody. To se má vyrábět v protivínském pivovaru, kde je voda upravována zařízením společnosti EuroClean.

8.7.2015
Michal Třeška, EuroClean

Ať se jedná o aquapark, veřejný bazén, privátní wellnes či malý rodinný bazén, jeho provoz se neobejde bez vhodné úpravy vody. A to jak z hlediska technologického, tak pocitového vzhledem k návštěvníkům bazénu.

29.5.2015
EuroClean, s.r.o.

Již od neděle 24.5. teče z kohoutků v oblasti Dejvic a Bubenče závadná voda s obsahem koliformních bakterií. Příčina kontaminace je stále neznámá.

7.5.2015
EuroClean, s.r.o.

Úpravě vody ve studni či vrtu se pravděpodobně nevyhnete. Kvalita voda bohužel na většině místech neodpovídá našim požadavkům a tak je potřeba sáhnout po nějaké formě její úpravy.

12.4.2015
EuroClean, s.r.o.

Co je Legionella Pneumophila a čím jsou stanoveny limity této zákeřné bakterie.

3.4.2015
EuroClean, s.r.o., Michal Třeška

Téměř v každé upravované vodě bývají obsaženy anorganické a organické látky různého původu. Jedna ze vhodných metod, jak udržet vodu hygienicky zabezpečenou, je použití chlordioxidu (ClO2) jako dezinfekčního prostředku.

20.11.2014
EuroClean, s.r.o.

Sirovodík (Sulfan – H2S) je je nejjednodušší a zároveň nejdůležitější sloučeninou síry s vodíkem. Sirovodík je bezbarvý a toxický plyn.

6.11.2014
EuroClean, s.r.o.

Při používání vlastních zdrojů pitné vody musíme často řešit problémy vody se zvýšeným obsahem železa a manganu. Důsledky jsou všeobecně známé.

9.6.2014
Michal Třeška, EuroClean s.r.o.

Řeší se tvrdost vody, způsobená obsahem rozpuštěných minerálů, a železo a mangan, které způsobují zejména technologické závady. Voda je přirozené místo výskytu mikroorganismů, mezi které patří i bakterie, a dusičnany, které jsou častým a nebezpečným problémem především ve vodě čerpané ze studní.

10.4.2014
EuroClean, s.r.o.

Ať už máte tvrdou vodu doma nebo chalupě, je právě ideální doba pro zatočení s vodním kamenem.

16.1.2014
EuroClean, s.r.o.

Vybírejte ponorná čerpadla dle jasných technických parametrů.

7.11.2013
EuroClean, s.r.o.

Vodní kámen je velmi nepříjemným hostem, který umí zapůsobit na naše nervy, finance, ale i chuťové pohárky. Odkud se vůbec bere? Proč a jak se ho můžeme zbavit.

23.10.2013
EuroClean, s.r.o.

Často máme pocit, že voda z kohoutku či studny nevyhovuje. Čas plyne, problém odkládáme do doby, než např. tvrdá voda zničí pračku nebo bojler. Přitom jsme mohli drahým opravám snadno předejít.

4.10.2013
EuroClean, s.r.o.

Čerpadla Calpeda jsou výsledkem ideální kombinace materiálů, nejmodernějších výrobních technologií a funkčních řešení.

23.7.2013
EuroClean, s.r.o.

Jak na tvrdou vodu? Jak se zbavit vodního kamene jednou pro vždy?

28.6.2013
EuroClean, s.r.o.

Úkolem byla modernizace úpravny vody pro změkčení, která byla vyhospodařená a vykazovala velkou četnost poruch. Po zhlédnutí místa úpravny a v souladu s požadavkem zadání jsme vycházeli z možnosti využít stávajícího zařízení tak, aby nepoškozené mechanické části byly využity pro další provoz úpravny. Nefunkční komponenty byly nahrazeny novými.

24.5.2013
EuroClean, s.r.o.

Dezinfekce vody chlordioxidem pro provozy, nemocnice, mlékárny, bazény a instituce. Výroba v místě potřeby zařízením pro pro výrobu oxidu chloričitého - generátorem chlordioxidu.

13.5.2013
EuroClean, s.r.o.

Příklad - bojler o příkonu 2 kW, čtyřčlenná rodina, bojler pracuje průměrně 3 h denně. Spotřeba bojleru ve výchozím stavu, bez usazenin: 3 hod x 2 kW x 365 dní = 2190 kWh/rok. Podívejte se na výpočet s úsadami.

28.3.2013
EuroClean, s.r.o.

Eshop s kvalitní tabletovanou regenerační solí vhodnou pro regeneraci katexové náplně změkčovacích úpraven vody. Tabletová sůl do změkčovačů pitné a užitkové vody.

13.3.2013
EuroClean, s.r.o.

Tvrdost vody v Praze jistě bude zajímavý údaj pro případné změkčování. Pitná voda v Praze je zpravidla měkká až středně tvrdá. Přibližně 75 % pitné vody se vyrábí úpravou vody povrchové. Prohlédněte si podrobnou tabulku.

30.12.2012
EuroClean s.r.o.

Eliminace bakterií Legionella Pneumophylis bez nutnosti termické dezinfekce.

24.12.2012
Euroclean s.r.o.

Kvalitní čerpadla Italského výrobce Calpeda za výborné ceny na www.pumpy-cerpadla.cz

7.12.2012
EuroClean, s.r.o.

Jediným trvalým a efektivním změkčením vody je změna skupenství látek ve vodě, kdy dochází pomocí úpravny vody k nahrazení iontů vápníků a hořčíku (příčina tvrdé vody) za nezávadné ionty sodíku.

14.11.2012
EuroClean, s.r.o.

Chystáte se koupit domácí vodárnu, čerpadlo nebo řešíte problém z tvrdou vodou? Přijďte si na Aqua-therm Praha pro slevové kupóny, které budou rozmístěny po celém veletrhu.

2.11.2012
Euroclean s.r.o.

Tlakové nádoby v různých provedení za skvělé ceny na E-vodarny.cz

18.10.2012
Euroclean s.r.o.

Domácí vodárna je řešení nejen pro lokace s absencí možnosti připojení se do klasické komunální vodovodní sítě.

5.9.2012
Euroclean s.r.o.

Ať už jde o vodu povrchovou nebo podzemní, vždy se do jisté míry potýkáme s biologickým a jiným znečistěním, které vyžaduje pro další použití desinfekci. Nutná je zejména ochrana proti Legionelle.

24.8.2012
Euroclean s.r.o.

Jak ochránit chladící věže a výměníky před zanášením, tvorbou inkrustů a korozí? Kontinuální filtrace nerozpustných látek v chladících okruzích a dezinfekce vody v chladících okruzích bez chemie.

9.8.2012
EuroClean, s.r.o.

Důmastavba.cz je novým projektem, který pro Vás přináší novinky ze světa staveb, bydlení, ale i informace o zahradě a projektování. Portál přináší užitečné a bezplatné funkce pro firmy z oboru.

18.7.2012
Euroclean s.r.o.

Ecomix přináší univerzální řešení pro filtrování vody. Pět hlavních problémů u vody snadno vyřeší jeden filtr. Ecomix je osvědčená technologie, která Vám sníží náklady.