Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Českomoravský cement, a. s.

www.heidelbergcement.cz
logo Českomoravský cement

Českomoravský cement - přehled sortimentu výrobků

Balený cement

Balený portlandský cementBalený portlandský směsný cement
Balený cement představuje klasický výrobek, bez něhož se neobejde téměř žádná stavba. Českomoravský cement nabízí vysoce kvalitní portlandský cement a portlandský cement směsný balené v papírových pytlích po 25 kg. Výhody pětadvacetikilogramového balení jsou zřejmé: tento pytlovaný cement umožňuje snadnou manipulaci bez nutnosti použití speciální techniky, takže se hodí pro všechny typy staveb. Nově dováží společnost Českomoravský cement na český trh také bílý cement vhodný zejména k výrobě bílých a probarvených betonů a pro estetické účely.

Balený portlandský cement CEM I 42,5 R
Jedinou hlavní složkou portlandského cementu je portlandský slínek, což z něj činí stavební materiál vhodný pro ty nejnáročnější projekty.
Portlandský cement CEM I 42,5 R se vyznačuje těmito vlastnostmi:
 • cement velmi vysoké kvality pro náročné aplikace
 • pevnost v tlaku po 2 dnech 28 MPa až 32 MPa
 • pevnost v tlaku po 28 dnech 57 MPa až 62 MPa
 • rychlý nárůst pevnosti
 • rychlý a vysoký vývin hydratačního tepla
 • stálost fyzikálních a chemických vlastností

Balený portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R
Portlandský směsný cement vyrábíme semletím portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky, vápence, síranu vápenatého a případně některých dalších látek.
Portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R vyráběný společností Českomoravský cement má široké použití a vyznačuje se těmito vlastnostmi:
 • kvalitní cement pro běžné profesionální i domácí použití
 • optimální poměr portlandského slínku, vysokopecní strusky a vápence
 • pevnost v tlaku po 2 dnech 19 MPa až 24 MPa
 • pevnost v tlaku po 28 dnech 45 MPa až 51 MPa
 • nižší celkové hydratačního teplo
 • pozvolný nárůst pevnosti
 • stálost fyzikálních a chemických vlastností

Balený bílý portlandský cement CEM I 52,5 R - SR 5 white
Bílý portlandský cement vyráběný z nejčistšího vápence má vysokou bělost a vynikající kvalitu. Balený bílý portlandský cement CEM I 52,5 R - SR 5 white dodávaný společností Českomoravský cement se vyznačuje těmito vlastnostmi:
 • bělost 85 %
 • pevnost v tlaku po 2 dnech 40 MPa až 44 MPa
 • pevnost v tlaku po 28 dnech 66 MPa až 76 MPa
 • velmi rychlý nárůst pevnosti
 • stálost fyzikálních a chemických vlastností
 • přirozeně nízký obsah alkálií a chromátů
 • vysoká odolnost proti síranům

Další informace včetně ceníku, produktového a bezpečnostního listu


Editovat prezentaci výrobků