Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energeticky efektivní dům

Myšlenka na vytvoření konceptu domu, který by spotřebovával minimum energie, část z ní by si sám vyráběl a v případech, kdy by jí měl přebytek, by ji dokonce dodával do veřejné distribuční sítě, není nikterak nová. Nicméně reálných pokusů o přetavení nápadů do praxe zatím moc není.

Jeden z pokusných objektů stojí v Jeseníku díky firmě Fenix, výrobci elektrických topných systémů, která jeho výstavbu financovala a nyní ji provozuje. Smyslem je získat praktické zkušenosti, jak se energeticky efektivní dům chová, a to nejen co se vlastního provozu týče, ale i vzhledem k vazbě na distribuční soustavu. Na projektu se významnou měrou podílelo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB), jehož úkolem byl návrh energetického systému objektu a systému řízení a monitoringu jeho provozu.

Tomuto tématu byla věnována jedna část doprovodného programu uspořádaného v rámci veletrhu Aqua-Therm Praha 2016, ze kterého nás zaujala především přednáška Ing. Jana Včeláka, Ph.D. ze zmíněného UCEEB. Ten ve svém vystoupení účastníky seznámil s principy řízení soustavy vzhledem k výrobě elektřiny, distribuční síti i elektrickému vytápění.

V přednášce zazněla rovněž velice zajímavá informace o zprovoznění webové stránky, na které lze získat předpověď výkonu fotovoltaických systémů pro kteroukoliv lokalitu naší republiky. Tato data jsou užitečná nejen pro výrobce elektřiny, ale především pro provozovatele objektů zapojující do své energetické bilance energii vyrobenou vlastními FV panely. Ti mohou díky predikci výroby lépe hospodařit s vyrobenou elektřinou.

 
 
Reklama