Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

FOR ARCH 2018 skončil, jakým tématům se věnoval letos?

Letošní FOR ARCH skončil. Během veletrhu se debatovalo o řadě témat, dnes vypíchneme požární prevenci, Feng shui a design interiéru, kotlíkové dotace, ceny energií nebo zdravotní rizika azbestu.


Analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info Jan Schindler

Požární bezpečnost

S Kpt. Ing. Martinem Podjuklem z generálního ředitelství hasičského záchranného sboru jsme probírali požáry bytových domů. Největší škody vznikají, pokud hoří přímo v bytech, neboť zde je největší potenciál rozvoje požáru z důvodu použitých materiálů a množství předmětů. Důležité je zmínit i chodby a schodiště bytových domů, které slouží jako chráněné únikové cesty a neměly by obsahovat žádné hořlavé materiály. Obyvatelé je však často užívají jako rozšíření svého bytu, umísťují na ně botníky a další věci. Takové materiály se pak mohou stát jak příčinou požáru z důvodu úmyslného zapálení tak mohou napomoct k šíření požáru, i když jde o chráněnou únikovou cestu.

Marek Pokorný hovořil o stejném tématu, jako na naší požární konferenci a to o požární bezpečnosti větraných fasádních systémů. Problém chování větrané fasády tkví v tom, že oproti kontaktnímu systému obsahuje větranou mezeru, kterou se může požár šířit. Zatímco ETICS (kontaktní systém) je legislativně dobře podchycen, provětrávané fasádní systémy jsou popsány jen velmi obecně. „Chybí nám jednotná evropská definice fasády.“ Tento problém byl hodně diskutován zejména v souvislosti s Grenfell Tower v Londýně. „Tento fasádní systém používá řada budov nejen ve Velké Británii, ale i v celé Evropě. Legislativa na tuto situaci bude muset reagovat."

Feng shui a design interiéru

Radka Hozmannová se Feng shui věnuje 20 let, založila evropskou školu Feng shui a věnuje se návrhům domů a interiérů. Feng shui je filosofie, které sice pochází z Číny, ale popisuje přírodní jevy, které jsou blízké lidem na celém světě. Tato teorie nás může inspirovat skrze své metody při návrhu interiérů budov i zahrad. Blíže se můžete dočíst v souvisejícím tématu na portálu ESTAV.cz.

Iva Bastlová je interiérová designérka, která mimo svou návrhářskou činnost přednáší a vydává vlastní časopis, je spoluautorkou dvou knih a v online vysílání TZB-info a ESTAV.cz na veletrhu FOR ARCH představila z tiskárny čerstvě přivezenou knihu Tvoříme interiér s českou designérkou. Spolupráce s interiérovým designérem by měla v případě novostavby probíhat ideálně ve fázi prvních úvah o vlastním bydlení a interiérový designér by měl úzce spolupracovat s architektem i projektantem stavby. Jedině tak lze zajistit komfortní výsledek ke spokojenosti investora. „Pokud například posuneme okno o dva centimetry, pro vzhled budovy to nemá většinou zásadní vliv, ale může to již ovlivnit například umístění kuchyňské linky a pracovní desky ve správné výšce.

Kotlíkové dotace a české pelety

Návštěvníci veletrhu se velmi často zajímali, kdy bude spuštěno nové kolo kotlíkových dotací. Podle MŽP ještě některé kraje rozdělují poslední nevyčerpané prostředky z druhé vlny a příjem žádostí pro třetí vlnu by měly zahájit během jara 2019. Ministerstvo tlačí na to, aby příjem žádostí byl zahájen co nejdříve, naopak kraje s vyhlášením příjmu váhají, což nepomáhá topenářskému trhu. Důvodem pro zdržování krajů jsou údajně personální problémy.

Zájemci o nové vytápění měli k dispozici výrobky v celé hale
Zájemci o nové vytápění měli k dispozici výrobky v celé hale

Ve třetí vlně kotlíkových dotací nejvyšší dotaci, tedy až 127500 na jednu instalaci, opět získají tepelná čerpadla a peletové kotle. Ostatní zdroje získají pravděpodobně stejnou částku jako v předchozím kole, neznámou získávají kombinované kotle na pelety a uhlí, které by mohly být v tomto kole úplně vyřazeny. Jestli se toto potvrdí, bude zřejmé až na konci roku 2018.

V souvislosti s podporou peletových kotlů Česká republika opět navýšila výrobu pelet a nyní vyrábíme denně přes 1000 tun pelet, tedy 365 000 tun pelet roční výroby v ČR. Další dvě dřevařské společnosti již avizovaly navýšení své výroby pelet během příštích dvou let a do roku 2020 lze počítat, že v ČR budeme vyrábět okolo půl milionu tun pelet ročně. Toto množství by vystačilo pro 100 000 peletových kotlů. Přitom současný počet instalovaných peletových kotlů je na hranici 27 000. Máme tedy 4x více paliva, než potřebujeme, přebytky jdou na vývoz.

Solární systémy

Stále více lidí také volí kombinaci více ekologických vytápěcích zdrojů jak v NZÚ tak v kotlíkových dotacích. Pokud si někdo ke kotli na dřevo nebo na pelety dá solární termický systém, může získat dotační bonus v řádu dalších několika desítek tisíc korun podle typu dotačního programu.

Seminář o zdravotních rizicích azbestu

Na sobotní dopoledne v rámci doprovodných programů veletrhu FOR ARCH připravila Česká asociace pro odstranění azbestu (ČAPOA) seminář pro laickou i odbornou veřejnost, který řešil alarmující stav nakládání s azbestem, včetně požadavků na řádnou sanaci azbestových materiálů.

Přednášející poukázali na obcházení současné legislativy, jejíž součástí je zákaz používání azbestových materiálů a soubor požadavků na ochranu zdraví při provádění sanace azbestové zátěže. Konstatují, že prováděné kontroly dodržování požadavků jsou často formální a nezajišťují dostatečnou ochranu osob a prostředí v rozsahu, který je vyžadován legislativou.

Seminář o zdravotních rizicích azbestu
Seminář o zdravotních rizicích azbestu

Za účelem zlepšení nepříliš lichotivého stavu zde vznikla i Výzva občanů Vládě ČR a Parlamentu ČR s iniciativou nazvanou Česko bez azbestu, kde se řeší (kromě již zmíněného) i dlouhodobý program sanace azbestové zátěže pro celé území České republiky a vytvoření finančních zdrojů (dotační tituly s podporou státu) pro podporu řádné sanace rozsáhlé azbestové zátěže v souladu s legislativou ČR a EU. Cílem aktivit ČAPOA (vznikla v roce 2017) je podle slov jejího výkonného ředitele Ing. Aleše Soukupa, CSc., seznámit veřejnost, odborníky, pracovníky státní a komunální sféry, média a zákazníky sanačních firem s poznatky o zvýšených zdravotních rizicích expozice azbestovými vlákny a přesvědčit je o nutnosti dodržování pravidel řádného postupu při sanaci azbestových zátěží ve stavbách a dalších lokacích v souladu s legislativou ČR a EU. Česká republika je opět kvůli špatnému fungování státní a veřejné správy výrazně pozadu za všemi ostatními vyspělejšími státy západního okruhu.

Porovnání cen elektřiny

Silová elektřina, která tvoří zhruba třetinu celkových plateb za elektřinu, zdražuje. Návštěvníci, kteří se zajímali o porovnání cen, proto byli upozorněni, teď není vhodná doba na změnu dodavatele, pokud nemají zájem o nabídky s fixní cenou elektřiny. Ceny elektřiny pro domácnost následují s prodlevou za velkoobchodními cenami. Tedy než změna dodavatele proběhne, tak se ceny mohou výrazně zvýšit. Za okolností, kdy cena silové elektřiny roste, je dobré zvážit i finanční sílu dodavatele, zda je schopen dojednané nízké ceny dodržet.

Nová tarifní struktura

Návštěvníci se zajímali i o to, zda projekt nové tarifní struktury pokračuje a jak se to bude vyvíjet. Elektřina je dnes věc sociální a politická a vydat rozhodnutí, které by plošně zdražilo elektřinu řadě zákazníků, se minimálně v předvolebním období nikdo neodváží.

Poměrně často, zhruba v třetině případů, se návštěvníci přišli pochlubit, že mají fotovoltaiku nebo vlastní řešení, a že díky své investici získali větší nezávislost na dodavatelích a velkoobchodních cenách elektřiny.

 
 
Reklama