Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Praha a jednotlivé městské části v 2016 privatizují 2 400 bytů

Ať vás zajímá privatizace bytů nebo jiná forma pořízení bydlení, zveme vás na konferenci Jak koupit bydlení 23.9. na veletrhu For Ach Praha - dostanete praktickou příručku pro všechny, kdo chtějí koupit byt nebo dům. Přihlašte se, účast je zdarma a součástí je i zdarma vstup na veletrh.

Po roce 1991 přešlo do vlastnictví hl. m. Prahy 194 tisíc bytů. V důsledku privatizace a prodejů se jejich počet každoročně snižoval a v roce 2003 dosáhl počtu 100 tisíc.
  • V roce 2015 se v Praze privatizovalo přibližně 2 100 bytů, letos jejich počet dosáhne 2 400 a příští rok 2 000 – údaje vyplývají z průzkumu mezi 57 pražskými městskými částmi
  • Ve vlastnictví hl. m. Prahy a jednotlivých městských částí je aktuálně 5,7 % pražského bytového fondu

Po roce 1991 přešlo do vlastnictví hl. m. Prahy 194 tisíc bytů. V důsledku privatizace a prodejů se jejich počet každoročně snižoval a v roce 2003 dosáhl počtu 100 tisíc. K 31. květnu 2016 vlastnila Praha 35 000 městských bytů (přibližně 18 % původního fondu), kde 26 000 bytů bylo svěřeno do správy jednotlivým městským částem a 9 000 bytů bylo ve správě Magistrátu hl. m. Prahy.

„Účelem naší analýzy je především poskytnout souhrnná data o městském bytovém fondu v Praze, protože tyto informace v přehledné formě chybí. Vedle mapování současného stavu jsme se zaměřili na plány města a jeho částí na privatizaci,“ říká Pavel Kliment, partner KPMG Česká republika odpovědný za sektor nemovitostí.

Širší pohled na situaci nejen sociálního bydlení

V Praze aktuálně připadá 36 obyvatel na jeden městský byt. Pro srovnání v Ústí nad Labem je to obyvatel 167 a v Brně 13.
„Praha není nucena intenzivně řešit potřebu získání nových obecních bytů pro sociální účely jako Ústí nad Labem nebo Liberec, data nám ale dávají širší pohled na situaci nejen sociálního bydlení,“ říká Pavel Dolák, Senior Manager KPMG Česká republilka a dodává: „Studie uvádí i srovnání s metropolemi v okolních zemích, i když zde je nutné brát v potaz rozdílnou situaci v nájemním bydlení a historický vývoj. Za pozornost stojí Bratislava, kde v posledních letech roste výstavba sociálních obecních bytů kvůli potřebě navýšit jejich nedostatečnou kapacitu.“

Z detailního přehledu městských bytů na území Prahy vyplývá, že nejvíce jich v poměru k celkovému bytovému fondu nalezneme na Praze 14, 2, 17 a 19. Nejvíce privatizací pak plánují Praze 2, 3 a 9.

Městský bytový fond v Praze - analýza KPMG  • Praha má Bytovou koncepci z roku 2004 a návrh Strategického plánu hl. města byl zveřejněný teprve v březnu 2016.
  • Celkový bytový fond Prahy je odhadován na cca 610 tis. bytů podíl městských bytů z tohoto objemu pak činní 5,7 %, což převyšuje diskutovaný požadovaný 5% podíl bytů pro sociální bydlení.
  • Dle stávajících bytových politik a koncepcí většiny městských částí i hl. města Prahy by měl zůstat ve vlastnictví města pouze bytový fond pro zajištění potřeb sociálního bydlení a případně bytových potřeb osob potřebných pro zajištění kvalitního fungování veřejných služeb – policisty, učitele, hasiče atd. a bytová rezerva pro nepředvídatelné události.

Jak koupit bydlení - příručka a konference na FOR ARCH

Jak koupit bydlení je samostatné téma na portálu ESTAV.cz a také příručka pro zájemce o koupi domu nebo bytu, která je na ESTAV.cz ke stažení zdarma. Příručka je vlastně zápisníkem a obsahuje otázky, které by zájemce o koupi bytu nebo domu měl při jednání položit, aby se dozvěděl o nemovitosti alespoň ty základní věci, které ovlivní další peníze - buď do rekonstrukce nebo jako provozní náklady bydlení.
Pokud máte zájem o tištěnou příručku, přihlašte se na konferenci Jak koupit bydlení 23.9. na veletrhu For ach a příručku včetně vstupenky na veletrh budete mát zdarma.


 
 
Reklama