Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zajímavosti z veletrhů For Arch a For Therm 2015

Druhý den veletrhu proběhl seminář Moderní systémy technických zařízení budov pro úsporné budovy uspořádaný Společností pro techniku prostředí. V rámci doprovodného programu prvního výstavního dne uspořádala tiskovou konferenci společnost Junkers, která přítomným novinářům oznámila, že bude na trhu vystupovat pod označením Junkers Bosch.

Moderní systémy technických zařízení budov pro úsporné budovy

Úsporné domy se pomalu ale jistě stávají realitou našeho života. Dnes je již téměř nemyslitelné postavit dům ve standardu běžném na konci minulého století. Jednak vstoupily v platnost nové předpisy, které brání povolování staveb s nevyhovujícími technickými parametry, jednak jsou výrobci stavebních materiálů a technického vybavení budov nuceni dosahovat čím dál lepších vlastností, aby dům obstál při hodnocení energetické náročnosti, a nakonec se i výrazně změnil přístup konečných uživatelů, kteří chtějí bydlet v úsporných budovách, a proto stále častěji vyhledávají informace, jak tohoto cíle dosáhnout a vyžadují obdobný přístup i od svých dodavatelů.

Poslední uvedené skupině byl věnován seminář uspořádaný v rámci veletrhu For Arch 2015 Společností pro techniku prostředí. Příspěvky zde přednesené popisovaly současné problémy systémů technických zařízení v úsporných budovách a ukazovaly posluchačům cestu, kterou by se zájemci o kvalitní a moderní úsporné bydlení měli vydat. Pozornost byla věnována koncepci úsporných domů a jejich praktickému provozu, dále pak zkušenostem s navrhováním a provozem solárních soustav, tepelných čerpadel, plynových kotlů a systémů s dlouhodobou akumulací tepla.

Z přednesených příspěvků vybírám zejména úvodní přednášku doc. Ing. Michala Kabrhela, Ph.D. s názvem „Energeticky soběstačné budovy“, dále pak téma „Hospodaření s vodou v úsporných domech“, se kterým přišel Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. a nakonec vlastní „Zkušenosti s provozem úsporné budovy“ Ing. Zdeňka Zikána.

Michal Kabrhel rozebral podrobně problematiku soběstačnosti, kterou lze vnímat z různých pohledů a současně nastínil, jak lze této mety dosáhnout a za jakou cenu. Zdůraznil přitom, že absolutní nezávislost je zatím z ekonomického hlediska poměrně problematická, nicméně nejen technologie, ale i vnější podmínky určující výhodnost či nevýhodnost možných přístupů se postupně vyvíjejí, takže v blízké budoucnosti může být vše jinak, a proto stojí za to o těchto řešeních přemýšlet.

Stanislav Frolík ve svém příspěvku hovořil o vývoji spotřeby pitné vody u nás za posledních několik desítek let. Zaměřil se na efektivní využívání pitné vody, a představil i možné využívání dešťových a šedých odpadních vod v domácnostech. Přesto, že systémy zpětného využití těchto vod nemají úplně nejlepší návratnost, rozhodně stojí za pozornost, a to nejen z hlediska stále rostoucích nákladů, ale i z důvodu ochrany přírodních zdrojů vody.

Dalším očekávaným tématem byl život v pasivním domě. Zdeněk Zikán v takovém domě pár let bydlí, mohl se proto podělit o své praktické zkušenosti, vyvrátit některé zažité mýty o bydlení v pasivních domech a vyčíslit i ekonomickou náročnost provozu. Další přednášky byly zaměřeny například na „Zkušenosti s návrhem a provozem solárních soustav“ (Ing. Helena Křišíková, Ph.D.) nebo na „Zkušenosti s navrhováním a provozem tepelných čerpadel“ (Ing. Václav Helebrant). Ing. Pavel Kvasnička poté popsal požadavky na moderní plynové kotle vyplývající z nové legislativy, která v následujících dnech vejde v platnost, a Ing. Arch. Martin Kny představil praktické příklady využití dlouhodobé akumulace tepla.

Seminář se těšil nevšednímu zájmu ze strany návštěvníků, kterých bylo v některých chvílích o několik více než počet míst k sezení, přesto v sále i za ztížených podmínek vytrvali a přednášejícím naslouchali. Není asi lepšího důkazu o tom, že tato akce padla na úrodnou půdu.

Společnosti Junkers a Bosch se spojily a vytvořily silný tandem

Veletrh For Therm 2015, který v těchto dnech probíhá v rámci dominantnějšího For Archu na Výstavišti PVA EXPO v Praze Letňanech, je jednou z nejsledovanějších akcí zaměřených na oblast topenářství v Česku. O jejím významu svědčí mimo jiné i to, že zde tradičně vystavují všechny důležité firmy v oboru, což pochopitelně poutá nevšední zájem ze strany odborné i laické veřejnosti. Kromě toho, že je veletrh dobrou příležitostí k představení novinek ve výrobním programu, využívají rovněž výrobci vyšší koncentrace zájemců o obor k prezentování svých nových vizí či k oznámení zásadních informací z firemního zákulisí. A ani letos tomu není jinak.

V rámci doprovodného programu prvního výstavního dne uspořádala tiskovou konferenci společnost Junkers, která na ní přítomným novinářům oznámila, že od nynějška bude na trhu vystupovat pod označením Junkers Bosch. Spojení obou značek je poměrně logické, Junkers funguje pod křídly společnosti Bosch již více jak 80 let, tedy dvě třetiny své dlouholeté existence. Nyní však vedení předního dodavatele tepelné techniky dospělo k závěru, že z důvodu lepší orientace zákazníků na poli tepelné techniky, bude vhodné upravit barevnost loga a sjednotili vizuální identitu obou značek. Vzniká tak podle slov přítomných zástupců obou firem, paní Nory Houstava, jednatelky společnosti Bosch Termotechnika a pana Luboše Morávka, vedoucího divize Junkers a Dakon, dokonalý tandem, který je u široké veřejnosti dobře zapsán díky svým skvělým produktům a preciznímu zpracování.

kondenzační kotel CerapurCompact
kondenzační kotel CerapurCompact

Důkazem tohoto tvrzení může být nový kondenzační kotel CerapurCompact, který si odbývá premiéru právě na letošním For Thermu. Jeho uvedení na trh je částečně důsledkem legislativních změn, které vyvolala směrnice a nařízení EU zaměřené na podporu vysoce účinných a ekologických spotřebičů pro vytápění a přípravu teplé vody. Tato nová legislativa, označovaná jako ErP, způsobuje malou revoluci v oblasti plynových tepelných zdrojů. Dá se říct, že od data, kdy vstoupí v účinnost, prakticky nebude možné zakoupit tradiční atmosférický plynový kotel a majitelé těch stávajících budou muset při jejich dosloužení přistoupit k variantě kotle kondenzačního nebo konvertovat k jinému, obnovitelnému, zdroji energie. Na tuto realitu, o jejíchž kladech a záporech bude veřejnost jistě dlouze polemizovat, reaguje Junkers produktem, který splní přísné limity a zároveň bude cenově dostupný.

CerapurCompact přichází zatím ve dvou variantách, jednak kombinované s průtokovým ohřevem teplé vody, jednak s možností připojení nepřímo ohřívaného zásobníku. Oba typy se vyznačují širokou modulací v rozsahu 13 až 100 %, s výkonem od 3,3 do 25,2 kW. Vybaveny jsou inovativní elektronickou řídící jednotkou Bosch Heatronic 3,5 a základní ekvitermní regulací, díky čemuž stačí kotel připojit pouze na venkovní čidlo a žádný další regulátor již není zapotřebí. Není třeba zdůrazňovat, že třída energetické účinnosti je u obou typů v úrovni A, a to jak v pro vytápění, tak přípravu teplé vody. Montážní a servisní firmy navíc ocení promyšlenou konstrukci kotle usnadňující přístup k jednotlivým komponentům a jejich případnou rychlou a snadnou výměnu.

 
 
Reklama