Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par

Tabulka uvádí molovou hmotnost, molový objem, plynovou konstantu, měrnou hmotnost, hustotu vztaženou na vzduch, měrnou tepelnou kapacitu a izoentropický exponent vybraných plynů a par, prvků i sloučenin. Tabulka uvádí i chemické vzorce.

Plyn Symbol Molová
hmotnost
Molový
objem
Plynová
konstanta
Měrná
hmotnost
Hustota
vztažená
na vzduch
Měrná tepelná kapacita při 0°C Izoentrop.
exponent
M v0 R ρ0 cp cv κ=cp/cv
[kg / kmol] [m3 / kmol] [J / kg · K] [kg / m3] 0 / ρ0vzd] [kJ / kg · K] [kJ / kg · K] [-]
Acetylen C2H2 26,04 22,26 319,30 1,17 0,91 1,62 1,30 1,25
Amoniak NH3 17,0322,12488,220,770,602,181,691,29
Argon Ar 39,9522,44208,121,781,380,520,311,67
Dusík N2 28,0122,41296,841,250,971,040,741,40
Etan C2H6 30,0722,27276,501,351,051,651,371,20
Etylen C2H4 28,0522,26296,421,260,981,461,161,25
Etylchlorid C2H5Cl 64,5122,41128,892,882,230,910,781,17
Helium He 4,0022,222078,620,180,145,203,121,67
Chlorovodík HCl 36,4622,37228,041,631,260,800,571,67
Kyslič. dusnatý NO 30,0122,40277,061,341,040,970,691,40
Kyslič. dusný N2O 44,0122,34188,921,971,530,860,671,28
Kyslič. siřičitý SO2 64,0621,94129,792,922,260,590,461,28
Kyslič. uhličitý CO2 44,0122,23188,921,981,530,830,641,30
Kyslík O2 32,0022,38259,831,431,110,910,651,40
Metan CH4 16,0422,28518,360,720,562,171,651,31
Metylchlorid CH3Cl 50,4921,86164,682,311,790,780,621,27
Vodík H2 2,0222,444116,070,090,0714,059,931,41
Vodní pára H2O 18,0222,41461,400,800,621,861,401,33
Vzduch - 28,9622,40287,101,291,001,010,721,40
Poznámky:
  • Normový stav: 0°C; 1,01325 bar
  • Literatura: RECKNAGEL H., SPRENGER E., SCHRAMEK E.R.:
    Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik 2000. R. Oldenburg, Verlag GmbH, München 1999.

 
 
Reklama