Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Základní vlastnosti kapalných paliv

Druh paliva TOPNÉ OLEJE NAFTA
Vlastnost Jednotky TL TS TM TA TOPNÁ MOTOROVÁ
Qs [MJ/kg] 44,0 min 40,5 42,0 - 43,0 38,1 - 39,4 - 44,0 - 45,30
Qi [MJ/kg] min 39,80 min 39,80 39,80 - 42,0 36,80 - 39,40 min 41,50 41,10
ρ [kg/m3] max 900 920 930 - 980 1010 - 1100 810 - 850 800 - 880
η . 106 [m2/s] 12 12 18 40 3 4
ttuh [°C] -5,0 - +10,0 max +25,0 +20,0 - +30,0 +22,0 - +36,0 -5,0 - +10,0 -5,0
tvzp [°C] min +65,0 min +65,0 120,0 - 220,0 130,0 - 175,0 max 50,0 60,0
W [%] max 0,30 max 1,0 0,0 - 0,80 0,0 - 0,60 max 0,50 1,50
A [%] 0,10 0,20 0,10 - 0,50 0,10 - 0,40 max 0,50 0,04
C [%] 84,0 - 86,0 84,5 - 87,0 85,0 - 86,5 84,0 - 87,0 85,0 86,0 - 86,2
H [%] 14,40 - 13,0 11,5 - 12,5 11,0 - 12,0 8,0 - 9,70 14,0 12,4 - 13,0
S [%] max 2,0 max 2,0 1,50 - 2,30 0,50 - 0,70 0,50 0,10 - 0,50
N [%] 0,20 0,20 0,20 - 0,50 0,40 - 0,60 0,20 0,20
O [%] - - 0,10 - 0,15 3,60 - 4,50 0,30 -

Poznámky:
Literatura:
[1] Resortní: Tabulka pro přepočet mezi formami energií a paliv, EI SEI ČR, Praha 2000
[2] Resortní: Směrnice č. 13/1986, příloha č. 5 EI NO, Praha 1986
[3] Valenta, V., a kol.: Topenářská příručka, GAS spol. s r.o., Praha, Praha 2001

Legenda:
Qs - spalné teplo
Qi - výhřevnost
C  - uhlík
H  - vodík
S  - síra
N  - dusík
O  - kyslík
W - voda
A  - popel
V  - prchavá hořlavina


 
 
Reklama