Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Porovnání vlastností topných plynů

Tabulka vlastností zemního plynu, propanu a butanu: spalné teplo, výhřevnost, teplota plamene atd.

Parametr Jednotky Zemní plyn Propan Butan
Spalné teplo plynu MJ/m3 37,69 95,50 125,72
Výhřevnost plynu MJ/m3 33,93 87,86 116,02
Měrná hmotnost plynu kg/m3 0,68 2,00 2,54
Měrná hmotnost kapaliny kg/m3 422,62 582,00 601,40
Molární hmotnost g/mol 16,04 44,10 58,12
Relativní hmotnost - 0,55 1,56 2,05
Množství spalovacího vzduchu m3/m3 9,56 24,30 32,09
Maximální spalovací rychlost m/s 0,40 0,51 0,37
Teplota plamene °C 1957 1980 1970
Teplota vznícení výbušné plynné atmosféry °C 537 470 372
Meze výbušnosti % objemu 4,4 - 17,0 1,7 - 10,9 1,4 - 9,3
Meze omezené detonace - směs se vzduchem % objemu 6,30 - 14,0 2,57 - 7,37 1,98 - 6,18
Minimální zápalná energie MJ/m3 0,28 0,25 0,25

Poznámky:
Literatura: [1] GAS spol. s r.o., Praha 1998


 
 
Reklama