Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Souhrn fyzikálních hodnot zemních plynů

Veličina Symbol Jednotka Skupina L Skupina H
Složení plynu CH4 Mol - % 84,2* 86,6** 96,2***
C2H6 Mol - % 3,5 6,9 0,5
C3H8 Mol - % 0,6 1,6 0,2
C4H10+ Mol - % 0,4 0,6 0,1
N2 Mol - % 9,8 3,0 0,9
CO2 Mol - % 1,5 1,3 0,1
Měrná hmotnost ρn kg/m3 0,83 0,83 0,63
Spalné teplo Ho.n kWh/m3 10,31 11,60 11,06
Výhřevnost Hu.n kWh/m3 9,31 10,48 9,97
Meze zápalnosti v objemu % plynu ve vzduchu ZuZn % 4,6 - 16,1 4,9 - 16,2 4,9 - 16,2
Zápalná teplota se vzduchem tz °C 640 640 640
Potřeba vzduchu (λ = 1) m3/m3 8,98 10,08 9,54

Poznámky:

  • Zemní plyn H (high - vysoký) je plyn, jehož spalné teplo Hos (0°C, 101 325 Pa) leží v rozmezí 40 až 46 MJ.m-3 (11,1 až 12,8 kWh.m-3). Podíl nehořlavých složek (N2 + CO2) je nižší než 5%.
  • Zemní plyn L (low - nízký) je plyn, jehož spalné teplo Hos (0°C, 101 325 Pa) leží v rozmezí 33 až 38 MJ.m-3 (9,15 až 10,5 kWh.m-3). Podíl nehořlavých složek je obvykle vyšší než 10%.
  • Uvedené hodnoty vybraných plynů jsou průměrné za rok 1997, z těchto oblastí, a to:
    *   ZP L z Nizozemí
    **  ZP H (okruh Severního moře norský)
    *** ZP H (ruský plyn)

Literatura:
[1] GAS spol. s r.o., Praha 1999


 
 
Reklama