Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody

Tabulka uvádí vybrané algoritmy pro vlastnosti vody, jako jsou tlak na mezi sytosti, měrný objem, měrná hmotnost, součinitel objemové roztažnosti, modul pružnosti, součinitel tepelné vodivosti, dynamická viskozita, Prandtlovo podobnostní číslo, Skupenské teplo, Měrná tepelná kapacita, Teplota na mezi sytosti, a to v rozsahu teplot, pro které jsou platné.

Algoritmus pro vodu Jednotky Rozsah teplot °C
1. Tlak na mezi sytosti
MPa 110 až 130
2. Měrný objem
v = (0,9979 + 0,000099t + 0,000003444t2) . 10-3
m3/kg 10 až 200
3. Měrná hmotnost
ρ = 1006 - 0,26t - 0,0022t2
kg/m3 10 až 200
4. Měrná roztažnost hmotnosti na rozdílu teplot
m3/kgK 30 až 180
5. Součinitel objemové roztažnosti
α = (45,0 + 9,16t - 0,019t2) . 10-6
30 až 150
6. Modul pružnosti (elasticity)
E = 2484 - 3,76t - 0,0148t2
MPa 50 až 200
7. Součinitel tepelné vodivosti
λ = 0,571 + 0,00166t - 0,0000059t2
W/mK 10 až 200
8. Dynamická viskozita
η = 9,81 . 10-6 . e5,09-0,023t
η = 0,027415t-1
η = 0,018393t-0,9
kg/ms 10 až 40
45 až 200
40 až 100
9. Kinematická vizkozita
ν = 10-6 . e0,498-0,0236t
ν = 19,8 . 10-6 . t-0,915
m2/s
Pa s
10 až 40
40 až 200
10. Prandtlovo podobnostní číslo
Pr = e2,5-0,026t
Pr = 178t-1
-
-
10 až 40
40 až 200
11. Skupenské teplo
Δhv = 2500 - 2,0425t - 0,003813t2
kJ/kg 10 až 200
12. Měrná tepelná kapacita
c = (4210 -1,363t + 0,014t2) . 10-3
kJ/(kgK) 0 až 200
13. Teplota na mezi sytosti
°C 85 až 245
(až 3,6 MPa)

Poznámky:
Literatura: [1] GLÜCK, B.: Heizwasser Netze, VEB Verlag für Bauwesen Berlin. Berlin 1985


 
 
Reklama