Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Hustota, tepelná vodivost, tepelná kapacita, roztažnost


Druh kovu ρ
kg/m3
λ
W/mK
c
kJ/kgK
β
10-6K
Hliník 2 700 221 0,920 23,8
Olovo 11 340 35 0,130 29
Železo 7 860 67 0,465 12
Litina 7 200 až 7 300 42 až 63 0,545 9
Ocel 0,2 % C 7 850 50 0,460 11
Ocel 0,6 % C 7 840 46 0,460 11
Měď 8 900 393 0,390 17
Zinek 7 140 109 0,376 29
kde:
ρ... měrná hmotnost
λ... součinitel tepelné vodivosti
c... měrná tepelná kapacita
β... teplotní sučinitel roztažnosti

Literatura:
[1] GLÜCK, B.: Heizwasser Netze, VEB Verlag für Bauwesen Berlin. Berlin 1985


 
 
Reklama