Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Třecí charakteristika ocelového potrubí - I

potrubí dle ČSN 42 5710

střední teplota
tm =
rychlost proudění
w =
jmenovitá
světlost
vnitřní
světlost
měrný
dynamický tlak
hmotnostní
průtok
součinitel
tření λ / d
měrná
tlaková ztráta
DN
[mm]
d
[mm]
AM.106
[Pa/(kg/h)2]
Mw=1,0 m/s
[kg/h]
λ/d
[1/m]
RM.106
[Pa/m)/(kg/h)2]
1012,42 648,364342,245 925,310
1516,1931,887322,061 917,160
2021,6287,641 3182,03582,790
2527,2114,392 0901,50171,070
3235,937,693 6401,0439,234
4041,820,514 9350,8517,524
5052,97,997 6040,635,043
D/tl. stěny
[mm/mm]
 
57,0 / 2,951,29,117 4040,665,993
76,0 / 3,269,62,6713 6810,441,185
89,0 / 3,681,81,4018 8980,360,506
108,0 / 4,0100,00,6328 2430,280,176
133,0 / 4,5124,00,2643 4270,210,057
159,0 / 4,5150,00,1263 5470,170,021
219,0 / 6,3206,40,03120 3190,110,004

 
 
Reklama