Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odsávací rychlosti w pro technologické operace

Technologie w (m/s) Místo, k němuž se rychlost vztahuje
Digestoře
 • nejedovaté plyny
 • běžné práce v průmyslových laboratořích
 • jedovaté a agresivní látky
0,3
0,4 až 0,5

0,6 až 0,75
v nasávacím otvoru, při výšce otevření okna 0,5 m
korečkové elevátory 1,0 otvor v zákrytu
přesypy dopravních pásů 0,75 až 1,0 otvor v zákrytu
opracování kamene
 • ruční nástroje
 • strojní opracování
1,0
7,5
u zdroje
u zdroje
kyvadlové brusky, kabinové odsávání 1,0 až 1,2 vstupní průřez kabiny
vytřásání odlitků
 • boční odsávání
  • chladný písek
  • horký písek
 • spodní odsávání

0,3 až 0,4
0,4 až 0,5

1,25 až 2,0

u zdroje
u zdroje

vztaženo na plochu roštu
zásobníky 0,75 až 1,0 volný otvor
tryskací komory 2,5 otvor v komoře
pájení 0,4 až 0,5 u zdroje
svařování elektrickým obloukem 0,5 až 1,0 u zdroje
stříkání barev 0,5 až 1,0 vstupní průřez kabiny
stříkání kovů
 • inertních
 • toxických
0,5 až 0,75
1,0
u zdroje
u zdroje

Zdroj: Chyský, J., Hemzal, K. a kol.: Technický průvodce Větrání a klimatizace, ISBN 80-901574-0-8


 
 
Reklama