Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Světlé plynové zářiče

Těleso zářiče
Porézní keramická deska
Keramický nosič pro bezplamenné katalické spalování plynovzdušné směsi. Keramická deska je vyrobena z pórovitého žáruvzdorného keramického materiálu. Její prodyšnost postačuje ke spolehlivému - pronikání plynovzdušné směsi k povrchu desky, kde dochází ke katalickému spalování, během vytápění je teplota desky v rozmezí 800 - 1200 °C, oheň je vidět - od toho název světlý infrazářič, nutno zajistit dostatečnou výměnu vzduchu pro spalování.
Reflektor Speciálně tvarovaná odrazová plocha z leštěného hliníku nebo antikoru. Reflektor odráží složky tepelného záření do prostoru pod světlým plynovým zářičem.
Sálavý keramický hořák Pro uvedení světlého infrazářiče do provozu se používá automatická jednotka s vestavěným injektorem a zapalovací elektrodou. Elektrická spouštěcí jednotka je napojena na nadřazený řídící systém, který potom zajišťuje spouštění jednotlivých světlých infrazářičů, nebo celých sekcí.
požadavky na emise při provozu na zemní plyn:
Požadavky CO NOx
požadavek dle ČSN 061950 100 120
požadavek na tmavý ekologický zářič 60 80
požadavek na světlý ekologický zářič 40 20
nejmenší doporučené výšky zavěšení zářičů
výkon stropní montáž nástěnná montáž
15°/30°
do 10 kW 3,5 m 3,2 - 3,4 m
10 - 15 kW 5,0 - 5,9 m 4,7 - 5,5 m
15 - 20 kW 5,9 - 6,5 m 5,5 - 6,3 m
30 - 40 kW 7,9 - 8,4 m 7,1 - 8,2 m
nad 40 kW nad 8,4 m nad 8,2 m
nejmenší doporučené vzdálenosti k hořlavým materiálům
výkon stropní montáž nástěnná montáž
C D C A
pod trubkami vedle clony pod trubkami nad reflektorem
10 - 15 kW 0,75 m 0,6 m 0,75 m 0,6 m
15 - 22 kW 0,9 - 1,2 m 0,6 m 0,9 - 1,2 m 0,6 m
30 - 40 kW 1,5 - 2,0 m 0,6 m 1,5 - 2,0 m 0,6 m
40 - 50 kW 2,0 - 2,5 m 0,6 m 2,0 - 2,5 m 0,6 m
nad 50 kW nad 2,5 m 0,6 m nad 2,5 m 0,6 m

Zdroj: Stavební tabulky TZB - vytápění, ISBN 80-239-3447-3


 
 
Reklama