Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Systémy TZB pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Konference v rámci stavebních veletrhů

Témata optimalizace návrhů systémů vytápění, větrání, přípravy teplé vody a zdravotechniky pro obnovu a výstavbu budov zazní v rámci mezinárodních zkušeností z energetického hodnocení budov a s příklady jednotlivých technologií. Přednášet budou odborníci ze stavebních fakult v Bratislavě, Praze a Brně.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ - FAKULTA STAVEBNÍ - ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV

Společnost pro techniku prostředí - Územní centrum Brno

pořádá ve spolupráci s

Katedrou TZB Stavební fakulty STU v Bratislavě,
Katedrou TZB Stavební fakulty ČVUT v Praze,
Ústavem TZB Stavební fakulty VUT v Brně

v rámci doprovodného programu SHK 2011

KONFERENCI

SYSTÉMY TZB PRO BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE

12. 4. 2011 od 9.00 do 13:00 hodin v Kongresovém centru, sál C, Brno, Výstaviště 1

Konference je zaměřena na optimalizaci návrhů systémů vytápění, větrání, přípravy teplé vody a zdravotechniky pro obnovu a výstavbu budov. Dle nové evropské směrnice mají budovy během 20 let vykazovat téměř nulovou spotřebu energie. Tohoto cíle lze dosáhnout zvýšeným využitím obnovitelných zdrojů energie v budovách a jejich okolí. Jednotlivé přednášky budou zahrnovat mezinárodní zkušenosti z energetického hodnocení budov, význam obnovitelných zdrojů energie pro snížení spotřeby tepla, využití geotermální energie pro zásobování teplem, novou směrnici EU o energetické náročnosti budov, zkušenosti se systémy TZB v aktivních budovách, snižování spotřeby vody, uplatnění tepelných čerpadel v aktivních budovách a zkušenosti z provádění průkazů energetické náročnosti obytných budov. Přednášet budou odborníci ze stavebních fakult v Bratislavě, Praze a Brně.

Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ohodnocena 1 akreditačním bodem.

Organizátor:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1,
tel. 221082353, fax: 221082201
e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
Územní centrum Brno, tel. 541147920, fax. 541147922, email: hirs.j@fce.vutbr.cz

Odborný garant: Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.

Přípravný výbor:
Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
Ing. Petr Horák, Ph.D.
Ing. Olga Šmídová
Ing. Jana Doležalová

Vstup volný, občerstvení

Program konference

  Od Do Přednášející Téma přednášky
1. 9:00 9:30 Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Zkušenosti  se systémy TZB v aktivních budovách
2. 9:30 10:00 Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov
3. 10:00 10:30 Prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D. Energetické hodnocení budov
4. 10:30 11:00 Doc. Ing. Otília Lulkovičová, Ph.D. Význam obnovitelných energetických zdrojů pro snížení spotřeby tepla
5. 11:00 11:30 Doc. Ing.  Ján Takács, Ph.D.     Využití geotermální energie  pro zásobování teplem
6. 11:30 12:00 Ing. Lucie Hořínková Zkušenosti z provádění průkazů energetické náročnosti obytných budov
7. 12:00 12:30 Ing. Monika Ošlejšková,
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Snižování potřeby vody
8. 12:30 13:00 Ing. Petr Horák, Ph.D. Uplatnění tepelných čerpadel v aktivních budovách
 
 
Reklama