Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tématy Stavebního veletrhu 2020 v Brně bude vnitřní prostředí budov a stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí

Stavební veletrh Brno a veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno se budou konat v termínu 26. – 29. února 2020. Souběžně s ním se na brněnském výstavišti uskuteční také veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX. Návštěvníky čekají nejen novinky a praktické ukázky z oblasti stavebnictví a vybavení interiéru, ale také poradenství a zajímavé přednášky určené odborné i široké veřejnosti nebo studentské soutěže a ukázky prací učňů řemeslných oborů.

Stavební veletrh 2019 poradenství
Stavební veletrh 2019 poradenství

Hlavním tématem Stavebního veletrhu 2020 bude Vnitřní prostředí budov a tepelný komfort, které se bude prolínat všemi čtyřmi dny veletrhu. Zahrne oblast kvality života, tedy zdraví, pohodlí, odpočinek a relaxaci, ale i produktivitu, energetickou náročnost či hodnotu nemovitosti.

Veletrh upozorní na čtyři dílčí témata. Prvním a největším z nich budou Zelené střechy a zelené fasády, které obsáhnou vše od projektu až po údržbu a zaměří se nejen na jejich funkce a benefity a vliv na okolní i vnitřní prostředí budov, ale také na dotační program Zeleň střechám. Dále se veletrh zaměří na Topení a chlazení, kde vyzdvihne realizace s ohledem na provozní a energetickou náročnost a moderní systémy a jejich vliv na vnímání teploty člověkem. Důležité místo bude mít také Větrání a stínění jako jeden za zásadních aspektů pro zdraví a vitalitu člověka. Podrobněji se bude zabývat eliminací rizikových faktorů bydlení jako je tvorba plísní, průvan, přehřívání prostoru nebo nedostatek denního světla. Zvýrazněné téma bude i Osvětlení a akustika, které se bude věnovat typům světelných zdrojů, druhům svítidel a jejich rozmístění, barevným úpravám prostor, eliminaci hluku z okolního prostředí i eliminaci přenosu hluku v rámci bytové jednotky.

Jak zlepšit kvalitu prostředí ve městě a stavět trvale udržitelným způsobem? Jak efektivně hospodařit s dešťovou vodou? Jak navracet do měst zelené a modré plochy i původní diverzitu? Jak maximálně využívat obnovitelné zdroje energie a jaké dotace na to máte k dispozici? Na tyto klíčové otázky odpoví Festival architektury s tématem Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí. Nový doprovodný program Stavebního veletrhu Brno 2020 přinese nejvýznamnější jména a projekty udržitelné výstavby pod jednou střechou a představí inovace stavitelství, které umožňují stavět udržitelně a s minimálními dopady na životní prostředí. Součástí Festivalu architektury bude networking zóna pro workshopy a talk show se zajímavými hosty. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu aktuálních stavebních projektů bytových domů a výstavu současných návrhů infrastruktury a konceptu Smart Cities, kde nahlédnou do budoucnosti stavebnictví. Uvidíte zde zelené střechy i další řešení na přírodní bázi, nahlédnete do problematiky ozeleňování konstrukcí z praktické stránky a seznámíte se s inovacemi pro úsporné hospodaření s vodou.

Na Stavebním veletrhu pro vás bude k dispozici i v roce 2020 široký rozsah bezplatných poradenských center odborných organizací – Stavební poradenské centrum (ČKAIT), poradenství Asociace dodavatelů montovaných domů, Cechu topenářů a instalatérů České republiky, Státního fondu životního prostředí, Komínové asociace APOKS nebo třeba České agentury pro standardizaci. Poskytovat poradenství bude také Klastr českých nábytkářů a Cech čalouníků a dekoratérů. Součástí veletrhu budou i studentské soutěže a ukázky prací učňů pořádaných na podporu řemesel. Konat se bude také tradiční soutěž Zlatá medaile o nejlepší exponáty veletrhu.

Více informací na www.stavebniveletrhbrno.cz

Stavební veletrh 2019
Stavební veletrh 2019

Veletrhy Brno, a.s.
logo Veletrhy Brno, a.s.

Největší realizátor veletrhů a výstav v České republice s více než třicetiletými zkušenostmi v oboru. Hlavními obory činnosti je poskytování obchodních (výstavářských) služeb pro podniky a pronájem vlastních nemovitostí (výstavních ploch a pavilonů). ...