Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak správně kotvit potrubí s ohledem na roztažnost?

Upevnění potrubí s ohledem na materiál potrubí, stavební konstrukci a dilataci je důležité pro správnou funkci i životnost potrubí. Zanedbání správných postupů může vést až k destrukci potrubí a stavební konstrukce.

Jak správně kotvit potrubí s ohledem na roztažnost?
Jak správně kotvit potrubí s ohledem na roztažnost?

V praxi se stále setkáváme s provedením instalací, které neodpovídá montážním pokynům výrobců a požadavkům, které vyplývají z použitého materiálu a z provozních stavů. Upevnění potrubí musí být provedeno s ohledem na jeho teplotní dilataci.
Často se jedná o ne tak výrazné problémy, dílo je do jisté míry funkční, ale v případě poruchy bude s ohledem na nedodržení pokynů výrobce problematické uplatnění záruky na materiál, příp. i vyřizování pojistné události. V důsledku vážného zanedbání dilatací může dojít k destrukcím nejen některých částí potrubí nebo zařízení, ale i částí stavební konstrukce.

Při řešení teplotní roztažnosti potrubí je třeba stanovit okrajové teplotní podmínky, které mohou, jak v potrubí, ale také v okolí, nastat. Zároveň je třeba správně určit teplotní faktor roztažnosti pro daný materiál potrubí. Při tepelném namáhání potrubí, tj. ohřívání nebo chladnutí, vzniká v potrubí napětí, které se přenáší do upevnění potrubí jako axiální síla. V praxi se většinou uvažuje se změnou délky potrubí, tj. prodloužením nebo naopak smrštěním.
Z pohledu fyzikálního je jasné, že změna neprobíhá pouze v ose potrubí, tj. délkově, ale i objemově. Objemová změna je však ve většině inženýrských aplikací týkajících se potrubních sítí zanedbána. Co je však společně s tímto jevem nutné řešit, jsou hlediska pružnosti materiálu a v neposlední řadě i možnosti přenosu vibrací.

K problematice je na TZB-info řada článků, například:
Přečtěte si také Tepelné namáhání a hluková hlediska provozu potrubních sítí Přečíst článek

Roztažnost potrubí byla tématem i videokonference, kterou vedl Marek Holko, vedoucí seminárního centra Viega a dále se zúčastnili Radovan Unger, obchodní manažer Murexin a Vratislav Valenta, Senior technical marketing manager Hilti.

Viega je dodavatelem potrubí pro HVAC systémy z mědi, oceli a nerezu, pro vytápění, vodu, chlazení a průmyslové aplikace a tak problematiku roztažnosti potrubí a její význam chápe v plné míře. Hilti se zapojilo s tématem návrh upevňovací techniky v projektu a následně pak provedení na stavbě a Murexin se sortimentem pro uchycení potrubí jako je stavební chemie, konzoly apod. Cílem videokonference je přehled možností správného uchycení a pokládání potrubí v technických podlažích, pod stropem, ale i v drážkách.

"Jak velký detail řešení dilatace a uchycení potrubí se řeší ve fází projektu záleží na konkrétních podmínkách, průměru potrubí, charakteru a geometrii stavby, případně i realizační firmě apod. Je třeba také připomenout, že není normou definováno, co konkrétně musí projekt obsahovat v rámci upevnění, pevných bodů a dilatací potrubí," říká Vratislav Valenta.

Důležité je i téma připojovacího potrubí v drážce, kde například ocelové pozinkované tenkostěnné potrubí je poměrně citlivé na styk s některými materiály. Jaký je tip na materiál, kterým lze potrubí uchycovat v drážkách bez rizika poškození potrubí? "Na stavbách je stále nejpoužívanějším materiálem sádra. Je to síla zvyku, používání materiálu, který je osvědčený, vyzkoušený atd. Murexin nabízí fixační maltu BP 33, která je jednosložková, rychletuhnoucí, vysokopevnostní a neobsahuje chloridy, tj. lze ji používat i na trubky z pozinkovaným povrchem a nemá žádnou reakci v mokrém prostředí," říká Radovan Unger.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
 
 
Reklama