Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

SOU plynárenské je jedinou školu svého druhu v ČR – jak dopadly letošní přijímačky?

Situace na trhu práce přece jen způsobila sice nesmělý, ale přece jen zvýšený zájem dětí o strojírenské a elektrotechnické obory

Absolventi oborů vzdělání mechanik plynových zařízení a technik plynových zařízení a tepelných soustav jsou velmi žádaní. Vyučujeme i další obory, jako instalatér a kominík, řekl pro TZB-info Mgr. Martin Valenta, ředitel školy. Současné školství bohužel není koncepční, říká také M. Valenta.

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice je jedinou školou v České republice, která poskytuje ucelené vzdělání v oboru plynárenství a souvisejících oborech zaměřených na stavební činnosti a stavebně — montážní práce v oblasti technických zařízení budov (plyn, voda, topení, elektroinstalace, odtahy spalin — komíny, energetika). Díky své výjimečnosti a kvalitě byla škola vybrána a zřizovatelem (Pardubický kraj) zařazena do skupiny prestižních školských zařízení.

Rozhovor s Mgr. Valentou na veletrhu Aquatherm Praha 2018, kde měla škola úspěšnou prezentaci

Letošní přijímačky - hrozivý nepoměr mezi obory s maturitou a s výučním listem

TZB-info: Jak dopadly letošní přijímačky?

Mgr. Martin Valenta, ředitel SOU plynárenského Pardubice: "Přijímačky na střední školy jsou letos ve znamení zvýšeného zájmu uchazečů o maturitní obory vzdělání. Tento trend zaznamenaly jak gymnázia a průmyslovky, tak i naše škola, Střední odborné učiliště plynárenské v Pardubicích. Oproti loňskému roku máme výrazně vyšší počet přihlášek ke studiu čtyřletého maturitního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.
Tuto skutečnost můžeme vnímat na jednu stranu pozitivně, na druhou stranu je ale nutné si uvědomit, že zdaleka ne všichni zájemci mají dostatečné studijní předpoklady pro úspěšné zvládnutí maturitního oboru. Ty tam jsou časy, kdy si na gymnázium dovolil dát přihlášku jen žák se samými jedničkami nebo sem tam nějakou dvojkou! Dnes jsme bohužel svědky i toho, že na gymnázia, tedy školy připravující žáky pro další vysokoškolské studium, jsou přijímáni žáci s průměrným či dokonce podprůměrným prospěchem ze základní školy. Jednotné přijímací testy tuto situaci bohužel neřeší. Ze zcela nepochopitelných důvodů totiž není stanoven minimální počet bodů, kterého musí uchazeč dosáhnout, aby byl ke studiu přijat. Navíc v druhém a v dalších kolech přijímacích řízení už jednotné přijímací testy uchazeč absolvovat nemusí!
Důsledkem je až hrozivý počet žáků přijatých na maturitní obory (70 %), vzhledem k počtu žáků přijatých na obory vzdělání s výučním listem (30 %). Tato čísla udává statistika za letošní školní rok 2017/2018. V příštím školním roce bude tento poměr nejspíš ještě výraznější.

Letošní přijímačky jsou tedy odrazem situace v celém školství, které od devadesátých let prochází nepřetržitým sledem reforem. S trochou nadsázky se dá říci, že s každým novým ministrem nebo ministryní školství přichází také nová reforma. Dlouhodobá smysluplná koncepce, která by řešila školství a celý vzdělávací systém v návaznosti na potřeby hospodářství České republiky, koncepce, která by byla schopná reagovat na potřeby trhu práce s predikcí dalšího vývoje, taková koncepce citelně chybí. Absence takové koncepce má za následek, že trh práce je absolventy některých oborů vzdělání doslova přesycen, na druhé straně právě dnes zaznamenáváme kritický nedostatek techniků a řemeslníků a řada firem má obrovské problémy sehnat zaměstnance, absolventy škol, s potřebnou kvalifikací. "

TZB-info: Jaký byl zájem a úspěšnost zájemců?

Mgr. Martin Valenta, ředitel SOU plynárenského Pardubice: "Odpovím realisticky se špetkou optimismu. Čím dál víc rodičů žáků 9. tříd si začíná uvědomovat, že vybrat střední školu a obor vzdělání jen podle názvu nestačí. Čím dál víc rodičů se začíná zajímat o možnosti uplatnění svého dítěte po ukončení studia, o možnostech budoucího zaměstnání. Čím dál víc rodičů vnímá současnou situaci, kdy je zvýšená poptávka po absolventech technických škol. Situace na trhu práce přece jen způsobila sice nesmělý, ale přece jen zvýšený zájem dětí o strojírenské a elektrotechnické obory. Věřím, že tento trend zasáhne i další oblasti, zejména stavebnictví a s ním související obory TZB.

Obory, ve kterých připravujeme žáky naší školy pro jejich budoucí profesní kariéru, zaznamenaly v poměrně krátké době obrovské změny. Vývoj v oblasti materiálů a technologií zásadně proměnil pracovní činnosti instalatérů, plynařů, kominíků, elektrikářů… Současné požadavky např. na instalatéra, který má zvládnout obsáhlou oblast oboru „voda – topení – plyn“, jsou mnohonásobně vyšší než před 20 lety.
Proto potřebujeme pro takto náročné obory kvalitní žáky, kteří jsou manuálně zruční, technicky nadaní, mají zájem o tvůrčí práci i schopnosti zvládnout široký rozsah učiva. Tito žáci pak mají stoprocentní záruku zajímavého a finančně velice zajímavého pracovního uplatnění ve společnostech a firmách, případně v jejich samostatné podnikatelské činnosti."

Děkuji za rozhovor a přeji úspěšné maturity, nadané žáky se zájmem o obor a ať se škole daří i nadále.
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Studijní obory a doplňkové kurzy v SOU plynárenském Pardubice

Teoretická výuka a odborný výcvik probíhají v těchto učebních a studijních oborech:
  • 36-56-H/01 (ŠVP) Kominík – 1., 2. a 3. ročník
  • 36-52-H/01 (ŠVP) Instalatér – 1., 2 a 3. ročník
  • 36-52-H/02 (ŠVP) Mechanik plynových zařízení – 1., 2. a 3. ročník
  • 39-41-L/02 (ŠVP) Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení – 1. a 2. ročník. (S možností získání výučního listu v oboru vzdělání Instalatér)
  • 39-41-L/02 (ŠVP) Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení – 3. a 4. ročník.
  • 36-45-L/52 (ŠVP) Technik plynových zařízení a tepelných soustav – 1. a 2. ročník.
U všech oborů má žák možnost získat základní kurzy:
  • svařování plamenem
  • svařování elektrickým obloukem
  • svařování plastů – základní kurz
  • pájení mědi
 
 
Reklama