Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dřevěná okna a balkonové dveře s izolačním trojsklem Solid Comfort SC92

následující text předchozí text

Nové kanceláře TZB-info sousedí s rušnou páteřní ulicí Na Petřinách s tramvajovou tratí. Původní dřevěná okna s minimální stavební hloubkou, dvojsklem a jednoduchým těsněním byla technicky v nevyhovujícím stavu. Některá netěsnila, některá dokonce špatně dovírala. O jejich účinné zvukové izolaci a těsnosti nemohla být řeč. Hledala se nová okna, která by zajistila kvalitní tepelnou izolaci, dostatečnou akustickou izolaci od rušné komunikace a dokonalou těsnost vzhledem k použití řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Volba padla na dřevěná okna Slavona Solid Comfort SC92 s izolačním trojsklem.

Podrobně: Okna Solid Comfort SC92 - www.slavona.cz

V kancelářích TZB-info byla použita okna Slavona Solid Comfort SC92 (stavební hloubka 92 mm), smrk s izolačním trojsklem 6-18-4-18-4 s teplými rámečky, SWS V plněné argonem. Součinitel prostupu tepla zasklení je Uw 0,5 W/m2K. Profil okna SOLID COMFORT je konstrukčně odlišný od standardně používaných eurooken. Nemá zafrézovanou rámovou okapnici, proto nedochází k úbytku materiálu na spodní části rámu okna. Právě tím se zlepšuje tepelná izolace v této kritické části okna a zvyšují se hodnoty vnitřní povrchové teploty. Odtok vody je řešen vyfrézovanými odtokovými otvory v rámu, které vedou nad venkovní parapet.

Oproti klasickému eurooknu má okno Solid Comfort větší překrytí křídla přes rám. Působí tak subtilnějším dojmem. Okno má navíc zlepšené tepelně-izolační vlastnosti okna. Do profilu okna SOLID COMFORT SC92 je vložen korek, který má nižší tepelnou vodivost než dřevo. Okno SC92 obsahuje tři těsnicí profily, které jsou optimálně umístěny v jeho profilu.

Materiál rámu je vícevrstvá lamela napojovaná v barvě bílé. Jednotlivé díly rámu jsou opatřeny impregnacemi ještě před sklížením, což zajišťuje ošetření dřeva i ve spojích, a tím dlouhodobou odolnost a životnost. Další informace např. zde Dřevěná okna SOLID COMFORT a jejich výhody proti klasickým eurooknům

Původní dřevěná okna před výměnou

Stav detailů původních dřevěných oken před výměnou
Nová okna


Připravený otvor pro montáž oken Slavona Solid Comfort SC92

Osazování balkonových dveří Slavona Solid Comfort SC92

Podložení balkonových dveří Slavona Solid Comfort SC92 do požadované polohy


Osazování balkonových dveří Slavona Solid Comfort SC92

Kontrola vodorovné polohy rámu balkonových dveří Slavona Solid Comfort SC92

Kontrola svislé polohy rámu balkonových dveří Slavona Solid Comfort SC92


Nanášení tmelu do spáry balkonových dveří a okna Slavona Solid Comfort SC92

Připevňování balkonových dveří Slavona Solid Comfort SC92

Připevňování balkonových dveří Slavona Solid Comfort SC92


Připevňování balkonových dveří Slavona Solid Comfort SC92

Osazení navazujícího okna Slavona Solid Comfort SC9

Osazení navazujícího okna Slavona Solid Comfort SC9


Spojování okna a balkonových dveří Slavona Solid Comfort SC92

Připevňování okna Slavona Solid Comfort SC92

Vyklínování okna Slavona Solid Comfort SC92 do požadované polohy před vyplňováním připojovací spáry


Křídla oken a balkonových dveří Slavona Solid Comfort SC92

Vyplňování připojovací spáry

Úprava spáry mezi balkonovými dveřmi a oknem Slavona Solid Comfort SC92


Úprava spáry mezi balkonovými dveřmi a oknem Slavona Solid Comfort SC92

Úprava spáry mezi balkonovými dveřmi a oknem Slavona Solid Comfort SC92

Osazené okno Slavona Solid Comfort SC92 před úpravou připojovací spáry a osazením křídla


následující text předchozí text
 
 
Reklama