Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Sádrovláknité desky pro akustické příčky

následující text

Základním požadavkem při volbě vnitřních příček v nových kancelářích TZB-info byla zvýšená zvuková izolace. Cílem bylo dosáhnout co největšího zvukově izolačního efektu zejména mezi novou velkou zasedací místností a sousedními kancelářemi a recepcí. Vzhledem k rychlosti výstavby a použití profilů pro montované příčky se technologie neměla výrazně lišit od technologie příček ze sádrokartonových desek, které byly použity ve zbytku dispozice nových kanceláří. Volba padla na sádrovláknité desky fermacell s tupou hranou pro kanceláře a s frézovanou hranou (TB hrana) pro hygienická zařízení a místnost pro počítačové servery.

Podrobně: Sádrovláknité desky fermacell - www.fermacell.cz

Sádrovláknité desky fermacell se vyrábějí ve dvou provedeních – s tupou hranou a s frézovanou hranou (označení TB hrana). Fermacell je složením velmi podobný sádrokartonu, technologie výroby je však diametrálně odlišná. Desky fermacell mají asi dvakrát vyšší objemovou hmotnost, což zvyšuje vzduchovou neprůzvučnost konstrukce.

Použitím desek fermacell se zjednodušuje a zkracuje doba montáže. Nepoužívá se takové množství tmelu jako u sádrokartonu. Deska s frézovanou hranou (TB hrana) umožňuje montážníkům zpracovávat nové technologie metodami, na které jsou zvyklí u sádrokartonu. Deska je formátu 1*1,25 m, je tedy snadná pro manipulaci, a má hranu vyfrézovanou podél celého obvodu. Desky se skladují vždy ve vodorovné poloze. Dělí se jednoduše nožem, a to tak, že se nařízne a zlomí o hranu spodní desky. Montáž se provádí originálními spojovacími prostředky vždy jen ke svislým profilům podkladní konstrukce. Tím je umožněna dilatace mezi svislými a vodorovnými konstrukcemi stavby.

Pro lepenou spáru se používá vždy originální hrana, která je kalibrovaná rozměrově na rovinnost a na pravý úhel. Hrana, která vznikla dělením desky, se vždy používá pro ukončení konstrukce u podlahy nebo stropu. U desek s tupou hranou se na hranu před montáží navazující desky nanáší lepicí tmel. Spára mezi sousedními deskami s tupou hranou muže být maximálně 1 mm. 24 hodin po montáži desek se přebytečné lepidlo strhne a deska se zbrousí. Tak je již připravena na finální malbu.

Desky s TB hranou se mezi sebou nelepí. Vždy se používají ve spojení se sklo-textilní mřížkou a spárovacím tmelem fermacell. Po vyzrání tmelu a zbroušení jsou také připraveny na malbu nebo např. lepení obkladu. Podrobněji například zde: Detailní ukázky montáže stěn ze sádrovláknité desky fermacell


Dělení desek fermacell s frézovanou TB hranou

Kontrola vodorovnosti desky fermacell s frézovanou TB hranou

Montáž navazující desky fermacell s TB hranou


Desky fermacell se skladují vždy vodorovně položené

Připevňování desky fermacell s frézovanou TB hranou ke svislým sloupkům podkladního roštu

Rozpracovaná příčka z desek fermacell s TB hranou


Montáž desek fermacell s tupou hranou, kontrola svislosti

Dělení desek fermacell s tupou hranou

Příprava lepicího tmelu při montáži desek fermacell s tupou hranou


Montáž dořezu desky fermacell s tupou hranou. Desky se k sobě lepí vždy originální kalibrovanou hranou.

Kontrola polohy a svislosti desky fermacell

Příprava lepicího tmelu na svislou spáru desky fermacell s tupou hranou


Lepení desek fermacell s tupou hranou

Připevňování desky fermacell s tupou hranou k podkladní konstrukci

Připevňování desky fermacell s tupou hranou k podkladní konstrukci při neustálé kontrole svislosti sloupku a desky


Rozpracovaná příčka z desek fermacell s tupou hranou

Rozpracovaná příčka z desek fermacell s tupou hranou

Rozpracovaná příčka z desek fermacell s tupou hranou


Dokončená příčka z desek fermacell s tupou hranou

Dokončená příčka z desek fermacell s tupou hranou

Dokončená příčka z desek fermacell s tupou hranou


Dokončená příčka z desek fermacell s TB hranou

Dokončená příčka z desek fermacell s TB hranou

Dokončená příčka z desek fermacell


následující text
 
 
Reklama