Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Rok vydání:

Vydavatel:

Autor:

Zaměření:             
Publikace autora Roman Šubrt
bylo nalezeno 6 publikací

Katalog tepelných mostů 1 - Běžné detaily

autor:Roman Šubrt, Pavlína Zvánovcová, Martin Škopek
vydavatel:ENERGY CONSULTING (další publikace)
rok vydání:2008
formát:B5
rozsah:224 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:290 Kč
titulka
 
Jde o první katalog tepelných mostů publikovaný v ČR, který tématicky navazuje na již vyprodanou a koncepčně zastaralou knihu Stavební detaily - Tepelné mosty autorů Romana Šubrta a Michala Volfa vydanou v několika vydáních nakladatelstvím GRADA. Vydavatelem Katalogu je Energy Consulting. V úvodu knihy jsou okrajově uvedeny teoretické souvislosti a přehledně shrnuty základní požadavky norem na tepelnou ochranu budov. Následuje těžiště publikace, které spočívá v kvantifikaci tepelných mostů u různých konstrukčních systémů i rozdílného materiálového provedení. V knize je zpracováno celkem 85 běžných stavebních detailů ve více jak 500 variantách. U každého detailu je ilustrativní obrázek detailu s kótami, ilustrativní obrázek teplotního pole a tabulka základních vyčíslených parametrů všech variant tepelných mostů daného detailu, tedy lineární činitel prostupu tepla, poměrný teplotní faktor a další hodnoty za jasně definovaných okrajových podmínek. Jednotlivé detaily s kvantifikací tepelných mostů budou postupně zveřejňovány na www.tepelnymost.cz, kde budou k dispozici i ve formátu CAD.
další podrobnosti, koupit zde

Moderní okna

autor:Zdeněk Petrtyl, Roman Šubrt
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2012
formát:A5
rozsah:136 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:159 Kč
titulka
 
Nevíte, jaká okna vybrat do vašeho nového domu? Budete vyměňovat okna ve starším domě nebo bytě? Pak je tato kniha určena právě vám. Autoři v knize poradí, zda vybrat okna plastová nebo dřevěná, co musejí splňovat a co ohlídat při jejich dodávce a montáži. Poradí také s ekonomickou návratností jednotlivých typů oken. Dozvíte se také, jakých nejčastějších chyb se dopouštějí montážní firmy a jakých chyb se musíte vyvarovat vy při uzavírání smlouvy.
další podrobnosti, koupit zde

Stavební detaily - tepelné mosty (2., přepracované vydání)

autor:Roman Šubrt, Michal Volf
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2003
formát:B5
rozsah:156 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:190 Kč
titulka
 
Publikace je určena odborné veřejnosti - projektantům, dodavatelům staveb, stavbyvedoucím i studentům - zahrnuje podrobné řešení nejčastěji používaných a v praxi stále často špatně navrhovaných detailů z hlediska tepelných mostů. Druhé vydání obsahuje požadavky podle nové normy, způsoby výpočtu návrhu stavby a vyřešení 56 detailů.
další podrobnosti, koupit zde

Tepelné izolace v otázkách a odpovědích

autor:Roman Šubrt
vydavatel:BEN - technická literatura (další publikace)
rok vydání:2005
formát:B5
rozsah:144 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:199 Kč
titulka
 
Příručka popisuje formou otázek vybraných z praxe energetického poradce problematiku tepelných izolací a to jak starších budov, tak i novostaveb. Otázky jsou rozděleny do 13 kapitol a jejich pomocí je popisován praktický přístup k tepelným izolacím v různých situacích. Publikace je určena široké veřejnosti i těm, kteří se pohybují v související praxi a potřebují získat ucelené informace z oblasti praktického použití tepelných izolací.
další podrobnosti, koupit zde

Tepelné mosty

autor:Roman Šubrt
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2011
formát:160x240 mm
rozsah:224 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:329 Kč
titulka
 
Stavebnictví se v současné době stále více ubírá směrem k co největším úsporám energií a tím i k výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů. S tím úzce souvisí i problematika tepelných mostů, která je obsahem této publikace. Velmi praktická příručka předkládá projektantům, konstruktérům, dodavatelům staveb i studentům 85 prověřených, spočítaných a funkčních detailů. Stavební detaily respektují českou realitu, české způsoby stavění a obvyklé stavební materiály. Jednotlivé detaily byly vybrány v kritických místech obvodových konstrukcí a prověřeny v několika variantách. Kniha Tepelné mosty - Detaily pro nízkoenergetické a pasivní domy je pokračováním dlouholeté práce Ing. Romana Šubrta věnované tomuto oboru a navazuje na předchozí velmi úspěšné díly.
další podrobnosti, koupit zde

Zateplování

autor:Roman Šubrt
vydavatel:
rok vydání:2008
formát:A5
rozsah:116 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:145 Kč
titulka
 
Náklady na bydlení rok od roku rostou. Z velké části jsou příčinou stoupající ceny energií - jejich zdrojů ubývá, navíc je kladen stále větší důraz na ekologii... Prvním krokem, jak výdaje za energie ušetřit, je omezit spotřebu energie tam, kde je vydávána zbytečně. Investice do úspor energií snižují následné výdaje. Týká se to především omezení tepelných ztrát, k nimž v domácnostech dochází: množství tepla potřebného na vytopení budovy je závislé na tom, kolik tepla unikne obvodovými konstrukcemi. Optimální opatření snižují úniky tepla, brání vnějšímu chladnému vzduchu v pronikání do interiéru budovy, odstraňují tepelné mosty, snižují riziko kondenzace vodních par v konstrukcích, zlepšují celkovou vnitřní tepelnou pohodu. Autor publikace vám pomůže odhalit obvyklá „slabá místa“ úniku tepla z vaší domácnosti. Vysvětlí, kdy je zateplování výhodné a jaké jsou jeho přínosy. Bude se věnovat zateplování jednotlivých stavebních konstrukcí (stěny, střechy, podlahy, okna), vyloží základní chyby v provádění zateplování budov a seznámí vás také se související legislativou. Zásadní kapitoly jsou věnovány finanční stránce – jednak úsporám díky zateplení, jednak jeho možnému financování – a správnému výběru dodavatele. V knize dále najdete: princip tepelných mostů, použití termovize při zjišťování kritických míst konstrukcí, odpovědi na související ekologické otázky.
 
 
Reklama