Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a související předpisy

Zákon v souladu s právem Evropské unie upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických osob, právnických osob, správních orgánů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování.

txt

Zákon č. 100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí
se změnami:93/2004 Sb., ..., 465/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 40/2001 Sbírky zákonů na straně 2794
schváleno:20.02.2001
účinnost od:01.01.2002
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 453/2017 Sb.

o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
uveřejněno v: č. 162/2017 Sbírky zákonů na straně 5418
schváleno:14.12.2017
účinnost od:20.12.2017
[Textová verze] [PDF verze (67 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 457/2001 Sb.

o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
se změnami:zrušeno 453/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 169/2001 Sbírky zákonů na straně 9826
schváleno:06.12.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:20.12.2017
[Textová verze] [PDF verze (113 kB)]


Centrum Prahy © daliu - Fotolia.com

Ochrana architektonických a urbanistických hodnot ve stavebním právu

25.12.2021 | JUDr. Kristýna Faltýnková, Mgr. Jakub Straka
Ve spolupráci s portálem epravo jsme připravili několik pohledů právníků na stavební problematiku. Tentokrát jsme se zaměřili na ochranu architektonických a urbanistických hodnot ve stavebním právu.

Zákulisí práce geologa aneb jak číst geologické posudky

15.11.2020 | Mgr. Petr Nakládal, redakce
Stavební inženýři se při projektování či realizaci staveb velmi často potkávají s geology a řeší celou řadu otázek, které přesahují jejich odbornost. Aby mohli posuzovat závěry geologických posudků, měli by mít alespoň základní znalosti i v tomto oboru, což se podle slov Petra Nakládala stává pouze výjimečně. Ovšem ani geologové nepředkládají kvalitní posudky. Na to, jaký je současný stav spolupráce stavař a geolog, odpoví sám autor.

Změny ve stavebním zákoně a zákoně o EIA

16.2.2018 | Jan Lehký, advokát a Managing Associate, Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, Jan Bobek, Business Development Director Central & Eastern Europe, Bilfinger Tebodin
Článek se soustředí na nejvýznamnější změny, které by mohly přinést zefektivnění povolovacích procesů. Autoři vnímají zejména novelu stavebního zákona pouze jako prvotní legislativní krok na cestě ke komplexní úpravě povolovacích procesů.

Legislativní východiska pro stanovení ohrožených prvků kritické infrastruktury domino efekty závažných havárií

22.1.2018 | Mgr. Václav Čihák, Ing. Jaroslav Šebek
Příspěvek vymezuje legislativní východiska pro stanovení ohrožených prvků Kritické infrastruktury (KI) domino efekty závažných havárií.

Nejvýznamnější změny v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

9.11.2017 | Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Novela předně přináší významnou změnu v tom, že zavádí uzavřený výčet tzv. navazujících řízení, tedy řízení, pro které bude stanovisko EIA podkladem.

Novela zákona EIA – průlomová změna pro investory, úřady i veřejnost

22.4.2015 | Mgr. Radek Motzke
1. dubna 2015 vstoupila v účinnost velmi významná novela zákona EIA. Stručně řečeno, nová úprava především posiluje práva veřejnosti v povolovacích řízeních. Rovněž lépe zajišťuje, aby výsledky řízení EIA byly v návazných povolovacích řízeních respektovány.
 
 
Reklama