Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konec století uhlí – vzhůru do věku ukládání energií

Louis Shaffer, vedoucí segmentu distribuované energie EMEA ve společnosti Eaton, uvažuje o posunu od “uhlí” směrem k obnovitelným zdrojům energie.


Foto © Eaton

Využívání uhlí ve Velké Británii kleslo v roce 2016, ve srovnání s rokem 2015, o rekordních 52 %, do značné míry v důsledku levného plynu, vyšších cen uhlí pro domácnosti a rychle se rozvíjejícího (a stále stabilnějšího) trhu s obnovitelnými energiemi. Výsledkem je, že nedávno zveřejněná čísla ukázala, že emise uhlíku ve Velké Británii jsou nyní nižší, než kdykoli od viktoriánské éry.

Zatímco tento – největší zaznamenaný – pokles byl částečně zkreslen zvýšenými emisemi z ropy a plynu, je jasné, že velký vliv měl pokles nákladů na obnovitelné energie ve Velké Británii. S plánovaným postupným snížením daně z uhlí a uhlíku byly podniknuty důležité kroky při posunu k ekonomice s nízkými emisemi uhlíku.

Jestliže bude energie ve Velké Británii v budoucnosti záviset na obnovitelných zdrojích, začne být životně důležitým odvětvím efektivní ukládání energie a připojení takových zdrojů do rozvodné sítě. Ukládání energie bude rovněž klíčové při zajišťování vyšší odolnosti naší národní energetické infrastruktury, a co je ještě důležitější, umožní jí spoléhat se zvýšenou měrou na čisté zdroje energie.

Naučit se spoléhat na obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie byly dlouho přijímány skepticky. Někteří političtí činitelé tvrdí, že obnovitelné zdroje energie jsou nespolehlivé, následkem čehož se trh s obnovitelnými zdroji energie někdy chová jako horská dráha, protože politický přístup se někdy rychle mění – zdánlivě bez ohledu na dopad na přínosy, jako je vytváření pracovních míst a energetická nezávislost. Stále se snižující cena obnovitelných zdrojů s neustále rostoucím technologickým pokrokem udržuje růst britského trhu, i když pomaleji, než je požadováno ke splnění stanovených závazků pro snížení emisí uhlíku ve Velké Británii.

Jedním z hlavních argumentů proti obnovitelným zdrojům je to, že nevytvářejí elektrickou energii se stejnoměrnou zatížitelností jako fosilní paliva. Společný refrén je ten, že vítr vždy nefouká a slunce v noci nesvítí. To je samozřejmě pravda, ale je třeba si uvědomit, že jsme v přechodu k čistší budoucnosti – a to není změna, která by mohla proběhnout přes noc. Bude to trvat nějaký čas, ale jednou přijde den, kdy budeme kompletně využívat obnovitelné a čisté zdroje.

Tento přechod se zrychluje snižováním nákladů na baterie k ukládání energie, což pomáhá optimalizovat používání nespojité energie z obnovitelných zdrojů v rozvodné síti – tím se dále otevírá možnost napájení Velké Británie čistou obnovitelnou energií a současně možnost posunout se dál od našeho spoléhání se na fosilní paliva.

Pokud obnovitelné zdroje energie vytvoří více energie, než budou podniky nebo domovy potřebovat, nadbytek bude možné bezpečně uložit. Tato energie pak může být uvolněna ve špičce poptávky, což znamená menší potřebu konvenčních zdrojů. Tím se sníží uhlíková stopa dodávek energie spotřebitelů ve Spojeném království. A co je ještě lepší – tuto energii lze umístit kamkoli v rozvodné síti nebo v domácnostech soukromých spotřebitelů, takže podniky a domy mohou pomoci odstraňovat škodlivé emise a šetřit náklady.

Abychom splnili cíle snižování emisí a podpořili celostátní nízkouhlíkové hospodářství, budeme se muset naučit spoléhat na obnovitelné zdroje energie. Zavedení průkopnických řešení ukládání energie bude v tomto procesu rozhodující, protože se snažíme integrovat udržitelnost do vnitrostátní energetické sítě.

Vytvoření odolnější rozvodné sítě

Další zajímavé využití skladování je v rozvodných mikrosítích, které mohou účinně a ekonomicky plánovat místní výrobu a distribuci energie a zároveň zvyšovat spolehlivost. Implementace místního, distribuovaného generování a ukládání elektrické energie lze navrhnout tak, aby v případě potřeby umožňovalo nezávislý provoz částí rozvodné sítě a kriticky důležitých podniků mimo větší národní rozvodnou síť, což napomůže snížení potenciálu nepředpokládaných výpadků sítě. Systémy ukládání energie, které jsou součástí těchto – větších či menších – mikrosítí, mohou také rozvodné síti poskytovat pomocné služby a opět posilovat výkon a snižovat generování uhlíkové stopy.

Skladování energie přináší podnikům možnost volby, jak optimalizovat náklady na energie, a do budoucna jim nabízí potřebnou pružnost. Již se setkáváme s vyspělými agregátory, kteří spolupracují s podniky ve snaze vzdělávat je a informovat o finančních prostředcích navíc, které lze získat podporou přechodu k inteligentnější a ekologičtější rozvodné síti.

Investiční příležitost

Investice do ukládání energie je stále ještě potřeba zvýšit, aby bylo zaručeno, že zdroje obnovitelné energie budou moci zaplnit mezeru, která vznikne snížením spotřeby uhlí. Stále klesající ceny technologií skladování energie přináší v současnosti realizovatelnou a atraktivní příležitost investovat – řada britských podniků si však tohoto potenciálu stále není vědoma.

Technologie ukládání energie může být obtížně pochopitelná z komerční perspektivy, pokud jde o to, jak přesně ušetří peníze konkrétnímu místu. Možnost prodávat přebytečnou energii zpět do sítě prostřednictvím podpůrných služeb však otevírá nové příjmové toky, které pomáhají kompenzovat náklady na elektřinu a výrazně posílí případ komerčního využívání energií. Tuto možnost usnadní přizpůsobení právního rámce Spojeného království k odstranění překážek vstupu na trh s pomocnými službami, čímž se také podpoří rozvoj bezporuchové rozvodné sítě.

Jelikož Velká Británie se již posouvá od“ uhlí“ směrem k obnovitelným zdrojům energie, přesun k čistší budoucnosti již probíhá. Skladování energie tento trend ještě urychlí a pomůže spotřebitelům ve Velké Británii zajistit dodávky čisté, stabilní a cenově výhodné elektřiny.

 
 
Reklama