Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:72 70 Izolační materiály a výrobky všeobecně


bylo nalezeno 32 norem

ČSN EN ISO 9229
Tepelné izolace - Terminologie
Třídicí znak:727000
Účinnost od:1.7.2008
Změny:*Z1 11.14

ČSN EN ISO 9229
Tepelné izolace - Terminologie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727000
Účinnost od:1.3.2008
Platnost ukončena:1.7.2008

ČSN EN ISO 12241
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu
Třídicí znak:727006
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN ISO 12241
Tepelné izolace pro technická a technologická zařízení staveb - Pravidla výpočtu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727006
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN ISO 12241
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727006
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN 72 7010
Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Společná ustanovení
Třídicí znak:727010
Účinnost od:1.6.1989
Změny:*1 9.95

ČSN EN 822
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky
Třídicí znak:727041
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 823
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky
Třídicí znak:727042
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 824
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti
Třídicí znak:727043
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 825
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti
Třídicí znak:727044
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 826
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem
Třídicí znak:727045
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1602
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti
Třídicí znak:727046
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1603
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50% relativní vlhkost)
Třídicí znak:727047
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1604
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek
Třídicí znak:727048
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1605
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách
Třídicí znak:727049
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1606
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem
Třídicí znak:727050
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1607
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky
Třídicí znak:727051
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1608
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky
Třídicí znak:727052
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1609
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727053
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN ISO 29767
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření
Třídicí znak:727053
Účinnost od:1.3.2020

ČSN EN 12085
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles
Třídicí znak:727054
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 12086
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti vodní páry
Třídicí znak:727055
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 12087
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727056
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:1.3.2020
Opravy:*1 6.16

ČSN EN ISO 16535
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření
Třídicí znak:727056
Účinnost od:1.3.2020

ČSN EN 12088
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727057
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN ISO 16536
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi
Třídicí znak:727057
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN ISO 16536
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727057
Účinnost od:1.2.2020
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN EN 12089
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška ohybem
Třídicí znak:727058
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 12090
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem
Třídicí znak:727059
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 12091
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování
Třídicí znak:727060
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 12430
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení
Třídicí znak:727062
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 12431
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy
Třídicí znak:727063
Účinnost od:1.10.2013

 
 
Reklama