Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN 72 7010
Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Společná ustanovení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Determination of thermal conductivity coefficient for materials in stabilized thermal state. Common provisions
Třídicí znak:727010
Schválena:14.7.1988
Účinnost od:1.6.1989
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1027 kB
Změny:*1 9.95 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: 1
Typ:tisková změna
Vydána:1.10.1995
Věstník:9/1995
Účinnost od:1.11.1995
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:144 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama