Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 34 norem

ČSN EN 764-1
Tlaková zařízení - Část 1: Terminologie - Tlak, teplota, objem, jmenovitá světlost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:690004
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 764-1
Tlaková zařízení - Část 1: Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:690004
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.3.2017

ČSN EN 764-2
Tlaková zařízení - Část 2: Veličiny, značky a jednotky
Třídicí znak:690004
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 764-4
Tlaková zařízení - Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály
Třídicí znak:690004
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 764-5
Tlaková zařízení - Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací
Třídicí znak:690004
Účinnost od:1.1.2016

ČSN EN 764-1+A1
Tlaková zařízení - Část 1: Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:690004
Účinnost od:1.3.2017
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN P CEN/TS 764-8
Tlaková zařízení a sestavy - Část 8: Tlaková zkouška
Třídicí znak:690004
Účinnost od:1.3.2017

ČSN 69 0010-10-1
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Smaltované nádoby. Část 10.1: Základní požadavky
Třídicí znak:690010
Účinnost od:1.12.1993

ČSN 69 0010-2-1
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 2.1: Kategorizace nádob
Třídicí znak:690010
Účinnost od:1.6.1993

ČSN EN 305
Výměníky tepla - Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek pro stanovení výkonnosti výměníků tepla
Třídicí znak:696305
Účinnost od:1.6.1998

ČSN EN 306
Výměníky tepla - Metody měření parametrů potřebných pro stanovení výkonnosti
Třídicí znak:696306
Účinnost od:1.6.1998

ČSN EN 307
Výměníky tepla - Návody na vypracování instrukcí pro instalování, obsluhu a údržbu pro udržení výkonnosti všech typů výměníků tepla
Třídicí znak:696307
Účinnost od:1.11.1999

ČSN EN 308
Výměníky tepla - Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla
Třídicí znak:696308
Účinnost od:1.6.1998

ČSN EN 1216
Výměníky tepla - Výměníky se spirálově vinutými trubkami pro chlazení a ohřev vzduchu s nuceným oběhem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Třídicí znak:696316
Účinnost od:1.11.1999
Změny:A1 6.03

ČSN EN 1117
Výměníky tepla - Kapalinou chlazené kondenzáty chladiva - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Třídicí znak:696317
Účinnost od:1.11.1999
Změny:A1 6.03

ČSN EN 1118
Výměníky tepla - Chladiče kapalin s chladivy - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Třídicí znak:696318
Účinnost od:1.11.1999
Změny:A1 5.03

ČSN EN 13487
Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče - Měření šumu
Třídicí znak:696326
Účinnost od:1.3.2020

ČSN EN 13487
Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče - Měření šumu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:696326
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 327
Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva - Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti
Třídicí znak:696327
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN 327
Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva - Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:696327
Účinnost od:1.4.2001
Platnost ukončena:1.8.2015
Změny:A1 6.03

ČSN EN 328
Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladicí jednotky - Metody pro stanovení výkonnosti
Třídicí znak:696328
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN 328
Výměníky tepla - Metody pro stanovení výkonnosti vzduchem chlazených chladících jednotek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:696328
Účinnost od:1.2.2000
Platnost ukončena:1.8.2015
Změny:A1 6.03

ČSN EN 1148
Výměníky tepla - Teplovodní výměníky pro dálkové vytápění - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Třídicí znak:696348
Účinnost od:1.11.1999
Změny:A1 2.06

ČSN EN 1048
Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladiče kapalin "suché chladiče" - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Třídicí znak:696349
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN 1048
Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladiče kapalin "suché chladiče" - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:696349
Účinnost od:1.11.1999
Platnost ukončena:1.8.2015

ČSN EN 14705
Výměníky tepla - Metody měření a hodnocení tepelné výkonnosti mokrých chladicích věží
Třídicí znak:696355
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN 13741
Přejímací zkoušky tepelného výkonu mokrých chladicích věží s umělým tahem
Třídicí znak:696361
Účinnost od:1.8.2004

ČSN EN 1397
Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Třídicí znak:696397
Účinnost od:1.3.2016
Opravy:1 12.16

ČSN EN 1397
Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:696397
Účinnost od:1.11.1999
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 16583
Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Akustický výkon
Třídicí znak:696398
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN 13121-4
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 4: Dodávání, instalování a údržba
Třídicí znak:698921
Účinnost od:1.7.2005
Opravy:1 9.07

ČSN EN 13121-3+A1
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:698921
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN EN 13923
Vinuté laminátové tlakové nádoby - Materiály, konstrukce, výroba a zkoušení
Třídicí znak:698923
Účinnost od:1.8.2006

ČSN EN 13341+A1
Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:698941
Účinnost od:1.9.2011

 
 
Reklama