Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 306
Výměníky tepla - Metody měření parametrů potřebných pro stanovení výkonnosti

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heat exchangers - Methods of measuring the parameters necessary for establishing the performance
Třídicí znak:696306
Schválena:27.3.1998
Vydána:1.5.1998
Účinnost od:1.6.1998
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 306:1997
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:228 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele