Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1048
Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladiče kapalin "suché chladiče" - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heat exchangers - Air cooled liquid coolers ('dry coolers') - Test procedures for establishing the performance
Třídicí znak:696349
Schválena:4.6.2015
Vydána:1.7.2015
Účinnost od:1.8.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:465 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama