Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14276-1+A1
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements
Třídicí znak:142020
Schválena:24.6.2011
Vydána:1.7.2011
Účinnost od:1.8.2011
Platnost ukončena:1.10.2020
Počet stran:76
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:675 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama