Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:14 20 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla


bylo nalezeno 17 norem


ČSN EN 13136+A1
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy
Třídicí znak:142006
Účinnost od:1.11.2019

ČSN EN 13136
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:142006
Účinnost od:1.4.2002
Platnost ukončena:1.6.2014
Změny:*A1 1.06

ČSN EN 13136
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:142006
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN EN 13136
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:142006
Účinnost od:1.7.2014
Platnost ukončena:1.11.2019

ČSN EN 1861
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky
Třídicí znak:142007
Účinnost od:1.9.1999

ČSN EN 12263
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - Požadavky a zkoušky
Třídicí znak:142010
Účinnost od:1.1.2000

ČSN EN 16084
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Kvalifikace těsnosti součástí a spojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:142013
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 14903
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Kvalifikace těsnosti součástí a spojů
Třídicí znak:142013
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12284
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení
Třídicí znak:142014
Účinnost od:1.8.2004

ČSN EN 12178
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení
Třídicí znak:142015
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 12178
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:142015
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 14624
Výkonnosti mobilních detektorů úniku halogenovaných chladiv a jejich přítomnosti v ovzduší místnosti
Třídicí znak:142016
Účinnost od:1.8.2012

ČSN EN 14276-2
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:142020
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 14276-1+A1
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky
Třídicí znak:142020
Účinnost od:1.8.2011

ČSN EN 14276-2+A1
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky
Třídicí znak:142020
Účinnost od:1.8.2011

ČSN EN 12693
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Objemové chladivové kompresory
Třídicí znak:142021
Účinnost od:1.1.2009

ČSN EN 15879-1
Zkoušení a vyhodnocování tepelných čerpadel, propojených se zemním výměníkem s přímým odparem, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřev a/nebo chlazení prostoru - Část 1: Tepelná čerpadla přímý odpar - voda
Třídicí znak:142025
Účinnost od:1.10.2011

 
 
Reklama