Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

Platí od srpna 2016 a nahrazuje ČSN 73 08 10 z dubna 2009.

CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?

Norma ČSN 73 08 10 na základě změn právních předpisů, změn dalších norem zejména z oboru požární bezpečnosti staveb a dále praktických zkušeností získaných z aplikací předchozího vydání ČSN 73 08 10 : 2009 včetně změn Z1, Z2 a Z3 zpřesňuje a doplňuje předchozí znění ČSN 73 08 10.

Nová ČSN 73 08 10 kompletně přepracována pravidla pro zateplování budov.

Vnější tepelně izolační kompozitní systém se provádí ucelenou sestavou součástí, která musí být z hlediska reakce na oheň hodnocena jako celek – ETICS a musí se navrhovat v požárně bezpečnostním řešení v rámci projektové dokumentace a následně realizovat podle stanovených zásad pro skupiny objektů a jejich částí.

  1. Jednopodlažní objekty (np = 1) s požární výškou h = 0 m
  2. Objekty s požární výškou h ≤ 12 m
  3. Objekty s požární výškou 12,0 < h ≤ 22,5 m
  4. Objekty s požární výškou h > 22,5 m

Vnější zateplení provedené podle zásad stanovených touto normou se považuje za povrchovou úpravu a může se použít v požárních pásech i v požárně nebezpečném prostoru požárních úseků téhož objektu a neovlivňuje druh stavební konstrukce ani konstrukční systém objektu. Nová ČSN 73 08 10 přistupuje k požárně bezpečnostnímu řešení ETICS bez rozdílu mezi rekonstrukcínovostavbou.

Na základě novely ČSN 73 08 10 se mění šířka pruhů třídy reakce na oheň A1/A2 z 500 mm na 900 mm nad otvory a v místech založení, které zajišťují, že nedojde k šíření plamene zateplovacím systémem. Jako ekvivalentní úpravu je možné použít řešení vyhovující zkoušce podle ČSN ISO 13785-1 s platným PKO.

Nově bude třeba prokázat zkouškou podle ČSN ISO 13785-1, že nedojde k šíření plamene (po vnějším povrchu sestavy, nebo po izolantu) přes úroveň 0,5 m od spodní hrany zkušebního vzorku a to po dobu 30 minut při zátěži 100 kW.

Podrobně o změnách pro ETICS, které přinesla ČSN 73 0810:2016, také v článku Petra Hejtmánka a Marka Pokorného: Požární hledisko kontaktních zateplovacích systémů dle ČSN 73 0810:2016

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER

Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.