Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ISH 2017 – pohled do budoucnosti sektoru / odvětví

Veletrh ISH 2017 nabídne komplexní přehled nejnovějších produktů a inovací v sektoru vybavení koupelen, technických zařízení budov, klimatizací a obnovitelných zdrojů energie. Na zcela zaplněném výstavišti ve Frankfurtu nad Mohanem se ve dnech 14. až 18. března 2017 představí více než 2 400 vystavovatelů.

Kromě toho nabídne ISH 2017 i široký doprovodný program věnovaný aktuálnímu dění v sektoru. Specializované přednášky nabízí přehled z osvědčené praxe a na dedikovaných výstavách, panelových diskusích a komentovaných prohlídkách se odborní návštěvníci mohou seznámit s nejnovějším vývojem v oboru, získat informace i inspiraci a navázat nové kontakty.


Veletrh je rozdělen na dvě významné části – ISH EnergyISH Water. ISH Energy je rozsáhlým spektrem služeb a produktů pro stavebnictví souvisejících s energií jako je vytápění, klimatizační, chladící nebo ventilační technika. Sekce je zaměřena především na efektivní využívání obnovitelných zdrojů – solární a geotermální energie či biomasy, tepelná čerpadla, využití odpadního tepla a představí mnohá na budoucnost zaměřená řešení reagující na snahu společnosti o energetickou soběstačnost a omezení klimatických změn. Součástí doprovodného programu této části veletrhu je například Stavební fórum/Building Forum věnované inovativním řešením realizací budov i bytových komplexů a jejich energeticky úsporného provozu nebo Realitní fórum/Real Estate Forum, které zprostředkovává dialog mezi společnostmi obchodujícími na realitním trhu, dodavateli služeb technických zařízení budov a profesemi zabývajícími se instalacemi sítí do budov. Fórum zaměřené na vytápění s názvem Stove Forum se bude letos zabývat tématem energetické politiky, potenciálem dřeva jako topiva, technickými inovacemi a novými trendy v odvětví.

Druhá část veletrhu, ISH Water, je největším světovým showroomem koupelnového designu. Pro letošní rok se bude řídit heslem „Koupelna pro lidi“. Součástí tradičního Trend Fóra, platformy zaměřené na nejnovější trendy, je oblíbená akce s názvem 'Pop up my Bathroom', kde zde představí hned několik modelů plánování individuálně řešených koupelen. Věnuje se trendům a to zejména funkčním a estetickým charakteristikám dnešních koupelen, které se orientují na specifické potřeby uživatele. Součástí je i série přednášek na téma: Pop up my Bathroom Atelier. Přednášky jsou nabité informacemi a diskusní skupiny často dospějí k neočekávaným a inspirativním závěrům. Novou speciální akcí je Bathroom Workshop - “We present the future!” vyzdvihující výhody prefabrikace, a to s důrazem na praktické aspekty. K vidění bude několik kompletních vzorových koupelen vyrobených z prefabrikovaných komponentů.

Neoddělitelnou součástí doprovodného programu je předávání prestižních cen jako je „Design Plus powered by ISH“, která oceňuje nejzajímavější do budoucnosti hledící produkty, jež jsou charakterizovány optimálním mixem udržitelnosti, estetického dojmu a funkčnosti. Za zmínku též stojí například zóna “Meetingpoint Future” určená pro setkávání, navazování kontaktů nebo pro zprostředkování informací o volných pracovních místech a odborných školeních s cílem podporovat především mladé talenty. Studenti a učni mají vstup na veletrh ISH dokonce zadarmo. Partnerskou zemí pro letošní rok bylo jednohlasně zvoleno Turecko, čímž bylo poukázáno na jeho zvyšující se důležitost jako země původu vystavovatelů i návštěvníků.

Více informaci naleznete na webových stránkách ish.messefrankfurt.com