Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

NEDERMAN CR, s.r.o.

www.nederman.com
logo NEDERMAN CR, s.r.o.
5.9.2017
NEDERMAN CR, s.r.o.

Současná strojírenská výroba je charakterizována používáním vysokootáčkových automatů a CNC center. Tato zařízení pro svůj bezproblémový chod vyžadují řadu podmínek. Jednou z nich je velké množství chladicích kapalin a dále pak permanentní odvod produkovaných třísek.

14.6.2017
NEDERMAN CR, s.r.o.

Filtry Filtac olejového mlhy OMF a kouře OSF kapacitně zvládají velké množství olejové mlhy nebo kouře za nepřetržitého provozu bez potřeby regenerace. Filtrační účinnost 99,95 % je podle EN 1822.

6.6.2017
NEDERMAN CR, s.r.o.

Společnost Nederman, tradiční výrobce odsávacích a filtračních systémů nabízí celou řadu kloubových polohovatelných ramen používaných pro odsávání malých objemů výparů, zplodin a prachu.

28.10.2015
NEDERMAN CR, s.r.o.

V průmyslové výrobě je mnoho výrobců a zpracovatelů, kteří přicházejí do styku s potenciálním nebezpečím výbuchu prašných látek.

9.10.2015
NEDERMAN CR, s.r.o.

Už více než 70 let vyvíjí Nederman produkty a řešení k snížení dopadů naší činnosti na životní prostředí a ochranu zdraví zaměstnanců před škodlivými účinky drobných prachových částic, vláken, výparů, dýmu a olejové mlhy, které i zároveň výrazně zvyšují produktivitu práce.

22.9.2015
NEDERMAN CR, s.r.o.

Nederman nabízí ucelený projekt VRS určený pro autoservisy, track servisy, depa a jiná servisní střediska. Systémy VRS přinášejí úspory a výrazné zefektivnění práce.

17.9.2015
NEDERMAN CR, s.r.o.

Nederman nabízí systémy odsávání výfukových plynů, které splňují specifické podmínky vozidel hasičů a záchranářů především z hlediska bezpečnosti provozu a rychlosti výjezdu vozidel ze stanice.

2.9.2014
NEDERMAN CR, s.r.o.

Více než 70 let Nederman vyvíjí produkty a řešení ke snížení dopadů lidské činnosti na zdraví a životní prostředí. Řešíme ochranu před nebezpečným prachem, vlákny, šponami a třískami, plyny, výpary, kouřem a olejové mlhy. Příkladem může být odsávání prachu přímo od pracovního bodu nástroje je nejúčinější metoda odsávání.

12.2.2014
NEDERMAN CR, s.r.o.

K tomu, aby autoopravny, truck centra, garáže a opravárenská centra působily na zákazníky tak, že se chtějí stále vracet, a současně k tomu, aby práce v takové dílně byla efektivní, bezpečná, ekologická a pohodlná, přispívá unikátní systém Nederman VRS koncept.

15.10.2013
NEDERMAN CR, s.r.o.

Více modelů a variant, které splní Vaše požadavky na odsávání lépe než kdykoliv předtím. FilterBox je mobilní filtrační jednotka s certifikací W3 pro svařovací dýmy.

23.8.2013
NEDERMAN CR, s.r.o.

Produkty, které zlepšují pracovní prostředí, redukují dopady na přírodu a zvyšují efektivitu výroby. Produktový katalog je dostupný v 11 jazycích a byl vytištěn v 85 000 kopiích.

19.6.2013
NEDERMAN CR, s.r.o.

Nederman má desetitisíce instalací po celém světě, od největších po ty nejmenší. Více než 60 let Nederman vyvíjí produkty a řešení ke snížení dopadů lidské činnosti na zdraví a životní prostředí.

24.5.2013
NEDERMAN CR, s.r.o.

Klasická odsávací technologie se skládá ze zařízení pro záchyt škodlivin, z filtrační jednotky a ventilátoru, který v systému tvoří proudění a podtlak. Přímé energetické úspory nalezneme u každé části tohoto systému, a to již ve fázi návrhu technologie. Čím blíže se škodlivina zachytává od svého zdroje, tím menší množství vzduchu je třeba odsát a tím je menší i spotřeba celého systému.

30.9.2011
NEDERMAN CR, s.r.o.

Firmu Nederman CR, s.r.o. (technologie a systémy pro průmyslové odsávání a filtraci) můžete navštívit na veletrhu MSV Brno ve dnech od 3. - 7. října 2011 v pavilonu Z, stánek č.43.

30.6.2011
NEDERMAN CR, s.r.o.

Ventilátory jsou důležité pro odsávání kouře, jeho filtrování a odsávání výfukových plynů. Ventilátory N jsou nabízeny v rozsahu od 0,55 kW do 2,2 kW a mají kapacitu proudění vzduchu 400 - 4000 m3/h.

23.6.2011
NEDERMAN CR, s.r.o.

Systémy Bench Top společnosti Nederman lze použít v každém prostředí. Od montážních stanic na odsávání výparů pájek, až po laboratoře, kde je zajišťována důležitá ochrana proti škodlivým plynům.

16.6.2011
NEDERMAN CR, s.r.o.

Vysoce flexibilní a snadno polohovatelná ramena, která lze prodloužit a stahovat. Jsou k dispozici různá připojení na zeď, strop nebo prodlužovací konzole s příslušenstvím (dymníky a klapky).

9.6.2011
NEDERMAN CR, s.r.o.

FilterMax je modulární filtrační systém pro všechny typy kouře a prachu z mechanického obrábění nebo manipulace s materiály. V případě zvýšení požadavků na proudění vzduchu lze snadno přidávat moduly.

2.6.2011
NEDERMAN CR, s.r.o.

Jednotky s elektrickým pohonem jsou ideální pro náročný úklid ve většině typů průmyslu. Ejektorové jednotky se vzduchovým pohonem se používají na suchý nebo mokrý materiál a kapaliny v náročných podmínkách.

26.5.2011
NEDERMAN CR, s.r.o.

Filtr lze použít kdekoli, kde se vytváří olejová mlha. Společnost Nederman má rozsáhlé zkušenosti s problémy způsobenými znečištěním chladícími kapalinami a naše nabídka vyhovuje pro všechny obráběcí stroje.

3.3.2011
NEDERMAN CR, s.r.o.

V TZB-katalogu byl rozšířen sortiment firmy NEDERMAN o filtrační systémy, ventilátory a vysokopotlakové úklidové jednotky.

16.4.2010
NEDERMAN CR, s.r.o.

Společnost Nederman byla založena ve Švédsku v roce 1944. Nyní je jedním z předních světových výrobců v oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu.

4.12.2009
NEDERMAN CR, s.r.o.

Systémy Bench Top společnosti Nederman lze použít v každém prostředí, od montážních stanic, kde jsou odsávány výpary pájek, až po laboratoře, kde je zajišťována důležitá ochrana proti vysoce agresivním nebo škodlivým plynům.

27.11.2009
NEDERMAN CR, s.r.o.

Filtry představené v tomto článku uspokojují potřeby jednoduchých nebo malých pracovišť. V případě větších systémů a vyšších kapacit doporučujeme naši řadu FilterMax.

20.11.2009
NEDERMAN CR, s.r.o.

Jednotky s elektrickým pohonem jsou ideální pro náročný úklid ve většině typů průmyslu, jako je zpracování potravin, farmaceutický průmysl, práškové lakovny a slévárny. Ejektorové jednotky se vzduchovým pohonem se používají pro sběr a přepravu suchého nebo mokrého materiálu a kapalin v průmyslových odvětvích, která pracují ve velmi náročných podmínkách.

24.2.2009
NEDERMAN CR, s.r.o.

Velikosti částic, které jsou rozhodující pro průnik a depozici v dýchacím traktu, je dnes přikládán největší význam. Účinek prachových částic na organismus je závislý na složení, tvaru a velikosti částic, které ho tvoří.