Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

EICERO s.r.o.

eicero.cz
logo EICERO s.r.o.
10.12.2018
EICERO s.r.o.

Fotovoltaický panel je základní a nejdůležitější částí FVE. Zejména na jeho kvalitě závisí, jaká bude produkce celé FVE. Abychom dosáhli u FVE maximální možný výnos, je potřeba mít dobrý přehled o stavu FV panelů a případné vady rychle odstranit.

19.11.2018
EICERO s.r.o.

Již mnoho let prakticky všichni provozovatelé FVE řeší otázku, zda je možné vyměnit FV panel či nikoliv. Tato na první pohled triviální otázka prorostla z důvodu různého výkladu zákona až v častokrát absurdní situace, kdy majitelé nechávají na konstrukcích zapojené FV panely, které nejenom že nesplňují předpokládané výkonové standardy, ale dokonce mohou být i hrozbou pro osoby pohybující se v blízkosti takovéto instalace.

17.10.2018
EICERO s.r.o.

Většina fotovoltaických elektráren v ČR byla postavena v letech 2009 – 2010 a dnes tedy mají za sebou již téměř polovinu předpokládané doby provozu. Za tuto dobu již můžeme porovnávat kvalitu a nekvalitu jednotlivých typů FV panelů a řešení, či neřešení vzniklých problémů.

16.10.2018
EICERO s.r.o.

Rodina technických prostředků sloužících k profesionální diagnostice FVE se rozšířila o nový dron vybaven profesionální snímací technikou: DJI Matrice M210 (RGB/IR, letová výdrž až 35 minut).

25.12.2017
EICERO s.r.o.

Regenerace probíhala v rámci testovacího provozu po dobu cca tří týdnů v lednu 2015. Před regenerací i po ní byly proměřeny parametry všech panelů u třech stringů a na dvou z nich následně proběhl regenerační proces.

9.9.2015
EICERO s.r.o.

Řada dnes provozovaných fotovoltaických panelů se potýká s náhlým, zdánlivě nevysvětlitelným poklesem výkonu. Ve většině případů je viníkem jev Potential Induced Degradation (PID), který v době výstavby fotovoltaik v ČR byl mezi výrobci panelů neznámým pojmem. Dnes se však začíná působení PID výrazněji projevovat.