Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Česká rada pro šetrné budovy, z.s.

www.czgbc.org
logo Česká rada pro šetrné budovy, z.s.
Česká rada pro šetrné budovy (známá také pod zkratkou CZGBC – z anglického Czech Green Building Council) sdružuje společnosti z různých sektorů ekonomiky. Jejich pojítkem jsou kvalitní budovy a stavebnictví podporující novou výstavbu i renovace na základě principů udržitelnosti.
O nás

V České republice Rada působí od roku 2009 a všechny její aktivity směřují k naplnění tzv. Vize Nula, tedy stavu, kdy budovy budou mít nulovou zátěž na životní prostředí v celém jejich životním cyklu.

Naší vizí jsou budovy, které umožní vyšší produktivitu práce, vytvoří zdravé a pohodlné prostředí, přičemž nespotřebují více energie, než samy vyprodukují. Investice do nemovitostí v celém jejich životním cyklu budou hnací silou udržitelného ekonomického růstu a tvůrcem významné zaměstnanosti.

Šetrné stavebnictví bude podporovat přírodní rozmanitost a zároveň minimalizovat veškeré negativní dopady včetně světelného a hlukového znečištění nebo znečištění vzduchu a vodních toků.
Stavební proces bude efektivně využívat veškeré zdroje, a to obnovitelné nebo recyklované materiály bez produkce skládkového odpadu.


Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu