Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Produkty ze dřeva mohou od září podražit kvůli nové direktivě EU

Dovozci a zpracovatelé dřeva mají povinnost prokazovat původ dřeva. Tento zákon vstupuje v platnost s účinností od 1. září 2013 a je namířen proti ilegální těžbě dřeva mimo hranice Evropské unie. Právě evropská osmadvacítka byla iniciátorem tohoto zákonného opatření.

Dřevěný nábytek a peletky či dokonce dřevostavby a palety mohou podražit. Dovozci a zpracovatelé dřeva mají pod hrozbou miliónových pokut povinnost prokazovat původ dřeva. Tento zákon vstupuje v platnost s účinností od 1. září a je namířen proti ilegální těžbě dřeva mimo hranice Evropské unie. Právě evropská osmadvacítka byla iniciátorem tohoto zákonného opatření.

„Evropská unie chce tímto nařízením vytvořit větší transparentnost postupů obchodu se dřevem. Nařízení se týká všech hospodářských subjektů, které dovážejí výrobky na bázi dřeva do Evropy. Při prvním uvedení na vnitřní trh musí prokázat, že dřevo z produktů bylo těženo v souladu s místními předpisy v zemi původu, jsou tedy povinni prokázat legální původ,“ komentoval František Závada, vedoucí auditor Bureau Veritas.

Evropská direktiva vstoupila v platnost již 3. března. Zákon, který by v rámci ČR trestal obchod s dovezeným dřevem mimo hranice EU bez prověřeného původu, byl schválen s účinností od 1. září. Těm, co by na český trh dodali dřevo nebo již hotové výrobky z načerno vytěženého dřeva, hrozí pokuta 3 milióny korun. Pokud by se tak stalo opakovaně, činila by pokuta až 5 miliónů korun. O tom, že tento fenomén není zanedbatelný, svědčí například to, že peletky, které mnohé domácnosti využívají jako levné topivo, pochází nejčastěji z Ukrajiny či Běloruska a do tuzemska se ve velkém dováží. Ve zmíněných zemích se však mnohdy vyrábějí z nelegálních zdrojů.

Evropská komise odhaduje, že členské státy přicházejí kvůli nelegálnímu dovozu ročně o 10-15 miliard eur na příjmech do státních rozpočtů.
„Nejrizikovějšími oblastmi z hlediska nelegální těžby dřeva patří Afrika a Asie. Dle odhadů je tamní celková produkce až z 30% pokryta nelegální těžbou. Hned za těmito oblastmi je Rusko s postsovětskými státy a Balkánem s 17% nelegální těžby. V konkrétních číslech to znamená, že do EU se ročně dostane nelegální cestou zhruba 16 miliónů kubíků dřeva či dřevěných výrobků. V rámci samotné České republiky pak toto množství odpovídá 100 000 kubíků za rok,“ upřesnil Stanislav Moučka, ředitel divize Certifikace v ČR.

Bureau Veritas v reakci na přijaté nařízení Evropské unie o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 995/2010 (EUTR) vytvořila řešení pro povinný systém náležité péče Due Diligence Solution pro lesní hospodářství, dovozu celulózy a papíru, obalů a výrobků ze dřeva. Systém umožní dovozcům či výrobcům dovážejícím do ČR prokázat, že jejich dřevo nepochází z nelegální těžby.

Co je Due Diligence Solution od Bureau Veritas?

Jako přední světový certifikační orgán s více než 10 lety zkušeností v oblasti služeb v dřevařské oblasti, Bureau Veritas vyvinula prvotřídní systém náležité péče Due Diligence Solution, a to konkrétně pro splnění požadavků EUTR. Bureau Veritas poskytuje EUTR služby jako samostatný balíček nebo doplnění stávajících certifikačních služeb, jako je FSC ® PEFC ™, SFI, OLB (Origine et des bois Legalité) a American Tree Farms certification audits.
Více o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 995/2010 na Bureau Veritas Due Diligence Solution

Vzhledem k tomu, že TZB-info se dlouhodobě zajímá o ceny pelet i dřevostavby a dřevo ve stavbách, požádali jsme o komentář zástupce dotčených komodit.

Za Klastr Česká peleta řekl k tématu předseda Ing. Vladimír Stupavský:

Autoři v článku uvádějí některé nepřesné informace týkající se produkce a původu dřevěných pelet a vícenákladů spojených s certifikačními procesy, u kterých je naznačeno, že by se mohly promítnout do koncových cen a tím je pro spotřebitele zvýšit. Dovolujeme si ve zkratce popsat danou problematiku z pohledu dřevěných paliv a jejich certifikace.

Současná produkce dřevěných pelet v České republice činí okolo 160 tis. tun, lokálně se v ČR spotřebovává kolem 60 tis. tun pelet ročně, asi dvojnásobek jde na export především do Itálie, Rakouska, Německa a Švýcarska. Asi 20 tis. tun pelet je do ČR dováženo, z tohoto množství jsou odhadem 2/3 opětovně exportovány do západních zemí. Nejčastější dovozy plynou z Rumunska, Slovenska, Ukrajiny, Běloruska a Polska. Na jihu Čech a Moravy se často objevují pelety z Rakouska nebo Německa, cena se postupem času na evropském trhu vyrovnává. Hlavní objem u nás spotřebovávaných pelet však jednoznačně tvoří české pelety, odhadem jsou to asi 3/4 domácí spotřeby.

Pelety mají i svoji jednotnou celoevropskou certifikaci ENplus, která se v posledním roce rozšířila i do Kanady a USA. Pod certifikací ENplus je již vyráběno více jak 50 % všech dřevěných pelet, v Rakousku a Německu dokonce přes 90 % vyrobených pelet. U nás se pod označením ENplus vyrábí asi 3/4 produkce pelet, všichni hlavní výrobci pelet mají ENplus již několik let zavedenu. Dá se konstatovat, že bez ENplus certifikace jsou pelety na západních trzích ve větších objemech neprodejné.

Certifikace ENplus zahrnuje řadu dílčích opatření, jedním z nich je také doložení původu dřeva, resp. piliny na základě certifikací PEFC nebo FSC. Tyto certifikace původu dřeva jsou mezi dřevozpracujícím průmyslem dostatečně zavedeny a jsou výrobci pelet vyžadovány. Náklady na tyto certifikace se neprojevují v konečné ceně pelet. U velkých pil jsou tyto certifikace v podstatě samozřejmostí, důležitým měřítkem v oboru je udržitelnost, která musí být doložitelná v celém výrobním řetězci. Tzn. minimálně 3/4 produkce pelet v České republice již má certifikace původu dřeva.Za společnost RD Rýmařov, výrobce a dodavatele dřevostaveb,
uvedl k tématu obchodní ředitel Ing. Jiří Pohloudek:

V České republice jsou tyto systémy dlouhodobě funkční a bylo jen na firmách, zda se do nich zapojí. Firma RD Rýmařov je zapojena v sytému PEFC. Proto se uvedená direktiva vůči zákazníkům RD Rýmařov nikde neprojeví.


 
 
Reklama