Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zeptali jsme se zakladatelů Ray Energy

Ray Energy dodává elektřinu a plyn do domácností i společností napříč celou Českou republikou, a to včetně odběrných míst připojených na hladině vysokého napětí.

Když jste se pustili do podnikání v tomto oboru, neměli jste strach, že je trh přesycený a že se Vám nepodaří se uchytit?

Samozřejmě jsme měli podobné úvahy. Hodně jsme je slýchali i ze stran našich blízkých. Ale přeci jen, v České republice existuje přibližně 100 dodavatelů. Elektřinu využívá všech 10 miliónu obyvatel ČR, plyn velká část z nich. Všichni potřebují dát večer mobil do nabíječky, uvařit si čaj v rychlovarné konvici, v zimě topit...
Jedná se o nezbytnou službu, a i když je pořád jedna a ta samá elektřina v zásuvce, pořád jeden a ten samý plyn v plynovém kotli, lze náklady na tyto nezbytné služby minimalizovat volbou správného dodavatele.

Jakým způsobem získáváte zákazníky?

Zákazníky získáváme převážně z vlastních zdrojů, od rodiny, přátel, známých, účastníme se veřejných zakázek. Máme také navázané spolupráce s externími zprostředkovateli a aukčními společnostmi. Ty si ale pečlivě vybíráme. Už se nám stalo, že jeden z externích zprostředkovatelů nejednal se zákazníky férově. Obratem jsme s ním ukončili spolupráci.

Jakým způsobem určujete cenu?

Vždy podle vývoje cen energií na burze. Ceníky aktualizujeme jen jedenkrát ročně, a to k 1.1. spolu se změnou regulovaných cen. Naše ceníky Ray Standard a Ray Kombi jsou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pokud má zákazník zájem o fixaci ceny na dobu určitou, cenu mu také fixujeme podle toho, jaké jsou ceny na burzách na zákazníkem požadované období. To se většinou týká firem s větší spotřebou.

Co jsou regulované ceny?

Regulované ceny jsou ceny, které určuje Energetický regulační úřad vyhláškou a jsou stejné u všech dodavatelů elektřiny. Jedná se o platby za distribuci elektřiny/plynu, jistič, rezervovanou kapacitu, poplatek Operátorovi trhu s energiemi, poplatek na obnovitelné zdroje energie, …
Vedle toho odběratelé platí obchodní složku ceny. A to je právě ta část za samotnou elektřinu nebo plyn, kterou určují sami dodavatelé a ta část, na které lze díky změně dodavatele ušetřit.

Nabízíte k elektřině a plynu nějaké doplňkové služby, jako třeba revize kotlů, pojištění domácnosti apod.?

Nenabízíme. Důvod je ten, že všechny doplňkové služby něco stojí a musely by se promítnout do konečných cen. Nechceme našim zákazníkům říkat, že mají revizi kotle „v ceně energií“, pojištění domácnosti „v ceně energií“. Není to tak. U dodavatelů, kteří tyto doplňkové služby nabízejí, si je stejně platí sami zákazníci, jen jsou schované v ceně energií. To my dělat nechceme. Dlouhodobě usilujeme o to, abychom byli co nejtransparentnější, a jsme přesvědčeni, že se nám to daří.

Jak to tedy vlastně funguje – kdo je dodavatel, distributor, provozovatel distribuční soustavy?

Dodavatel jsme například my – Ray Energy. Dodáváme zákazníkům elektřinu nebo plyn. To jim jak my, tak všichni ostatní dodavatelé, dodáváme prostřednictvím sítí, které jsou ve vlastnictví provozovatelů distribučních soustav, zkráceně distributorů.
Zákazníci za veškeré služby dostávají jedno vyúčtování, které zahrnuje jak obchodní složku ceny, tak cenu regulovanou, kterou dodavatelé od zákazníků zinkasují, ale posílají ji následně příslušným distributorům.

Ray Energy: Životem s energií
logo Ray Energy: Životem s energií

Jsme Ray Energy - ryze česká společnost, která dodává elektřinu a plyn do domácností i firem. Naším cílem jsou spokojení zákazníci. Zakládáme si na férovém přístupu a jednoduchosti, a to zejména tím, že nabízíme jedny z nejnižších cen na trhu a smlouvy ...

 
 
Reklama