Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Skautská energie nově pro všechny zájemce

Zájemci mohou nově poptávat vysoutěženou nabídku Skautské energie na dodávku elektřiny a plynu a nemusí být skauty a ani nemusí mít doporučení.

Skautská energie je uváděna v Kalkulátoru cen energií TZB-info již od počátku roku 2014, tedy více než pět let. Za ta léta jsme byli zvyklí na skvělé ceny za skvělých podmínek, které ne vždy jsou na trhu obvyklé. Nevýhodou pro zájemce zase bylo, že musel být členem společenství nebo jej musel člen doporučit. Ceny sice byly výborné, ale lidem se v mnoha případech nechtělo prosit o doporučení nebo neznali žádného skauta ve svém okolí.

Z Kalkulátoru nešlo nabídku poptat podobně jako u některých jiných ceníků. Nechtěli jsme vystavovat lidi komplikacím při sdělení, že potřebují doporučení, což si často zapomněli před odesláním poptávky přečíst. Od 18. listopadu lze z Kalkulátoru nabídku elektřiny nebo plynu pro domácnosti i pro podnikatele poptat. Následovat by měla konkrétní cenová nabídka. Dodavateli jsou eYello CZ pro elektřinu a Armex Energy pro plyn. Ceny dodavatelé garantují do konce příštího roku. V létě by pak měli skauti vybírat nejlepší nabídky pro následující, pravděpodobně další dva roky. Na jejich straně je 18 000 odběratelů, což je již velmi významná tržní síla.

Výběrem této nabídky zájemce získá jednu z nejlepších cen na trhu v okamžiku pořádání aukce a pokud se skauty vydrží po řadu let, vždy jednu z nejvýhodnějších cen bez toho, aby se zákazník musel o energie starat. Vítězný dodavatel přispěje navíc 25 korunami z každé odebrané megawatthodiny na činnost Junáka.

 
 
Reklama