Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 1/2002 (leden 2002)
Datum: 31.1.2002
obrázek titulky
VYTÁPĚNÍ

Ing. Daniela PTÁKOVÁ
Otopné období 2000/2001 v Praze z hlediska klimatických veličin
Článek je ucelenou informací o průběhu a charakteru otopné sezóny 2000/2001 v Praze. Z naměřených klimatických veličin v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny hodnoty veličin nezbytných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění a klimatologické údaje dokreslující ráz počasí tohoto období v ČR.
Klíčová slova: vytápění, otopné období, denostupně

Ing. Jiří BAŠTA, Ph.D.
Nízkoteplotní koroze a čerpadlo v obtoku kotle
Článek pojednává o ochraně kotle proti nízkoteplotní korozi a s ní souvisejícím hydraulickým uspořádáním kotlového okruhu. Předkládá a zdůvodňuje metodiku návrhu čerpadla v obtoku kotle.
Klíčová slova: vytápění, kotel, nízkoteplotní koroze, čerpadlo


KLIMATIZACE

Prof. Ing. Karel HEMZAL, CSc.,
Využití některých poznatků o proudění v klimatizovaném prostoru
Příspěvek uvádí některé experimentálně zjištěné údaje o turbulenci v proudech větracího vzduchu z vyústek. Poskytuje podklady pro předpověď ochlazovacího účinku proudění vzduchu v klimatizovaném prostoru na člověka. Teze vycházejí z doporučení CEN pro hodnocení vnitřního prostředí ve větraných prostorách.
Klíčová slova: rychlost vzduchu, stupeň turbulence, průvan, mikroklima

Ing. Miloš LAIN a kol.
Posouzení parametrů prostředí v místnosti klimatizované jednotkou SPLIT
Příspěvek prezentuje komplexní zhodnocení parametrů tepelné pohody v místnosti s osazenou klimatizační jednotkou.
Klíčová slova: tepelná pohoda, nebezpečí průvanu, měření


NORMALIZACE

MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.
Nové technické normy


LEGISLATIVA - VYTÁPĚNÍ

Ing. Josef SVOBODA
Komentář k Vyhlášce č. 151/2001 Sb.
Článek vysvětluje znění vybraných paragrafů a odstavce Vyhlášky č. 151/2001 Sb., které byly předmětem nejčastějších dotazů technické veřejnosti. Příspěvek zároveň naznačuje přístup, kterým SEI bude respektovat a kontrolovat požadavky stanovené vyhláškou.
Klíčová slova: vytápění, teplárenství, legislativa


VĚTRÁNÍ

Dipl. Ing. Heinrich HUBER, Dipl. Ing. Dominique HELFENFINGER
Vzduchotechnické potrubí jako výměník tepla
Místo do objemného vzduchotechnického zařízení může být v budoucnosti výměník tepla vestavěn ve vzduchotechnickém potrubí. Toto řešení šetří místo ve strojovně vzduchotechniky. Uveden je návrh komorového výměníku tepla pro bytové větrání.
Klíčová slova: větrání bytů, výměník tepla, rekuperace tepla


PROVOZ

Ing. Jiří FRÝBA
Aktuality z provozování zařízení techniky prostředí I.
Závažné změny v metodice a postavení činnosti se nevyhnuly ani provozovatelům zařízení techniky prostředí. Také oni se musí postupně přizpůsobovat nastupujícímu trendu přechodu na metodiku facility managementu a svými kvalifikovanými přístupy k řízení provozu a údržby zařízení plnit požadavky náročných zákazníků. Musí se umět vyrovnávat i s důsledky některých chyb, zaviněnými vadou projektu či montáže.
Klíčová slova: provoz, provozovatel, facility management


TEORIE

Ing. Martin BARTÁK
Počítačové simulace proudění (CFD) ) ve větrání a klimatizaci
Příspěvek poukazuje na možnosti využití počítačové mechaniky tekutin při simulacích proudění vzduchu, tepelných dějů a přenosu hmoty v interiérech budov a větracích nebo klimatizačních zařízeních.
Klíčová slova: větrání, proudění vzduchu, simulace, CFD


FIREMNÍ INFORMACE

VTS Klima
Nový standard vzduchotechnických a klimatizačních zařízení


DISKUSE

Ing. Vladimír JIROUT
Několik poznámek k výpočtům koncentrací škodlivin při vyústění odvodu spalin od plynových spotřebičů na fasádu
Článek pojednává o problematice vyústění odtahu spalin na fasádu - turbokotle. Postup výpočtu není zatím dotažen do závazné metodiky. Na příkladu autor uvádí možnost řešení problému.
Klíčová slova: komín, turbokotel, emise


HISTORIE

Doc. Ing. Karel ONDROUŠEK, CSc.
Z historie Grémia koncesovaných instalatérů


ZPRÁVY

PŘÍLOHA

Obsah 10. ročníku VVI (2001)

 
 
Reklama