Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB HAUSTECHNIK

logo časopisu Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem informací, které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB.
Ročníky:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2004  2003 

Obsah čísla 7/2008 (listopad 2008)
Datum: 18.11.2008
obrázek titulky

AKTUALITY

REALIZÁCIA

Ing. František Dragúň, Ing. Ján Mesík, Ing. Lívia Zolnianska, Ing. Michal Krajč
Ústredné vykurovanie a zdravotnotechnické inštalácie v polyfunkčnom objekte Gate One na Galvaniho ulici v Bratislave
Hotelový objekt Gate One na Galvaniho ulici patrí k novým polyfunkčným objektom v tejto časti Bratislavy. Jeho prednosťou je zvládnutie technického zariadenia v oblasti vykurovania a zdravotnotechnických inštalácií na úrovni, ktorú ocenila aj SSTP čestným uznaním za rok 2007.

PROFIL

Profil spoločnosti Intech Slovakia, s. r. o.
Spoločnosť Intech Slovakia, s. r. o., sa venuje energetike od svojho vzniku v roku 1996. Dnes je etablovaná na slovenskom trhu ako firma, ktorá pôsobí najmä v oblasti teplárenstva, kde využíva biomasu. "Vieme s ňou v teplárenstve slušne a pritom ziskovo podnikať a nebojíme sa zodpovednosti," hovorí pre časopis TZB HAUSTECHNIK konateľ spoločnosti Ing. Zbigniew Kocur.

ENERGIE

DI (FH) Erich Draxler, Ing. Peter Matej
Overenie efektívnosti tepelného čerpadla v reálnych podmienkach
Článok sa zaoberá prevádzkou tepelného čerpadla so zemnými kolektormi typu nemrznúca zmes - voda, overovanou v reálnych podmienkach. Zariadenie sa nainštalovalo v rodinnom dome, v ktorom sa využíva na vykurovanie i ohrev teplej vody. Objekt rodinného domu sa nachádza v meste Pinkafeld, ktoré leží vo východnej časti Rakúska v spolkovej krajine Burgenland. Na základe zaznamenaných hodnôt merania sa vyhodnotili energetické toky tepelného čerpadla a stanovili sa výkonové čísla pre funkciu vykurovania a ohrevu teplej vody.

ZDRAVOTNOTECHNICKÉ ZARIADENIA A INŠTALÁCIE

Ing. Tatiana Sklenárová
Decentralizovaný spôsob nakladania s odpadovými vodami 1. časť
Neustály demografický, ekonomický a technický vývoj ovplyvňuje nielen spotrebu vody, ale aj produkciu a zloženie odpadových vôd. Vzhľadom na pomerne vysoké požiadavky obyvateľstva, priemyslu a poľnohospodárstva na spotrebu vody treba hľadať nové riešenia úspory vody. Decentralizovaný prístup na rozdiel od centralizovaného predstavuje nový spôsob určený pre potreby vodohospodárov odkanalizovaných a neodkanalizovaných oblastí. Decentralizované systémy udržujú tuhú látku aj kvapalné frakcie z odpadovej vody blízko miesta ich vzniku, čím umožňujú skrátenie a uzavretie vodného cyklu v domácnostiach, a tým aj značné úspory financií a pitnej vody.

TECHNIKA A HYGIENA PROSTREDIA

Ing. Emília Ďurišová, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Ing. Ivana Balážová
Experimentálne posúdenie vnútorného prostredia administratívnej budovy s hybridným systémom nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia
Článok opisuje experimentálne posúdenie administratívnych priestorov budovy Ravak Slovakia, s. r. o. - Siemens IT Solutions potrebné na vyhodnotenie kvality pracovného prostredia zamestnancov pracujúcich v tejto budove. Súčasťou je aj analýza a diskutovanie získaných výsledkov s cieľom zistiť možné príčiny potenciálnych odchýlok od normatívnych podmienok.

Anketa: Vnútorné prostredie administratívnych budov - slúži technika ľuďom?
Čoraz viac ľudí trávi svoje pracovné dni v priestoroch kancelárií veľkých administratívnych budov, ktoré sú popretkávané množstvom techniky. Jej cieľom je zabezpečiť zamestnancom adekvátne pracovné prostredie s príjemnou teplotou, klímou alebo osvetlením. Neraz sú však tieto systémy terčom kritiky práve tých ľudí, pre ktorých sú určené. Dá sa pozrieť na vec objektívne? Zistili sme, čo si o spojení techniky prostredia a pohody na pracovisku myslia naši respondenti.

Ing. Michal Krajčík, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Energetický audit a posúdenie vnútorného prostredia bytového domu
Súčasťou odstránenia nedostatkov bytových domov, ktoré sa realizovali hromadnými formami výstavby najmä v rokoch 1946 až 1993, sú aj opatrenia na zlepšenie tepelnej ochrany a zníženie energetickej náročnosti. Článok analyzuje aktuálny stav stavebných konštrukcií a systémov vykurovania a prípravy teplej vody bytového domu postaveného v stavebnej sústave BA NKS. Zaoberá sa však aj jeho súvislosťou so subjektívnou spokojnosťou užívateľov, zisťovanou na základe reálneho prieskumu (vykonaného pomocou dotazníka vytvoreného na tento účel), ako aj objektívnym vplyvom energeticky úsporných opatrení na kvalitu bývania.

doc. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Vykurovanie a jeho vplyv na akustickú klímu
Vykurovanie neprináša do interiérového prostredia len tepelnú energiu, ale často aj nežiaducu akustickú energiu, ktorá negatívne vplýva na osoby v miestnosti. Problematika akustickej pohody je veľmi obsiahla, tento článok sa preto zaoberá len hlukom, ktorý sa generuje technickým zariadením zabezpečujúcim dopravu teplej vody na vykurovanie interiéru a samotnou vykurovacou sústavou. Opisuje generovanie hluku, ktorý má obťažujúci charakter, a naznačuje spôsoby, ako tento problém riešiť.

VETRANIE, KLIMATIZÁCIA A CHLADENIE

Ing. Barbora Halvoňová, Assoc. prof. Arsen K. Melikov, PhD.
"Decentralizované" personálne vetranie v kombinácii so vztlakovým vetraním
Článok opisuje vytvorenie systému personálneho vetrania s jednoduchou aplikáciou a súčasné zabezpečenie flexibility pri umiestňovaní pracovných stolov. Nová idea spočíva vo využití "decentralizovaného" personálneho vetrania (PV) v kombinácii so vztlakovým vetraním. V rámci štúdie mal každý pracovný stôl vlastný systém "decentralizovaného" PV. Pomocou ventilátora sa čistý vzduch nasával nad úrovňou podlahy a postupne sa prepravoval krátkym potrubím do dýchacej zóny. Hlavnou úlohou tejto štúdie bolo preveriť funkčnosť "decentralizovaného" PV v kombinácii so vztlakovým vetraním z hľadiska kvality vdychovaného vzduchu a flexibility umiestnenia pracovných stolov.

doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Katarína Knížová
Zdravotné riziko vyplývajúce zo vzduchotechnických zariadení
Význam vzduchotechnických zariadení z hľadiska ich hygienicko-technického stavu sa do povedomia ľudí dostal najmä v ostatných rokoch. Pozornosť sa často zameriavala len na ich správnu funkčnosť a dobrý technický stav, zatiaľ čo kontrola hygieny a potrebná dezinfekcia sa zanedbávali. Zariadenia sa vo väčšine prípadov prevádzkujú aj viac rokov bez toho, aby sa aspoň na dostupných a viditeľných miestach realizovalo čistenie. Tak vzniká živná pôda pre škodlivé mikroorganizmy a šíriteľov chorôb, zvyšuje sa požiarne riziko alebo sa znižuje výkon jednotlivých súčastí.

Ing. Ivana Balážová, Assoc. Prof. Geo Clausen PhD., MSc. Eng. Jan Pejtersen PhD.
Vnútorné prostredie veľkoplošných kancelárií bratislavských administratívnych budov
Na Slovensku sa koncept veľkoplošných kancelárií začal rozširovať v 90. rokoch minulého storočia spolu s otvorením sa krajiny západu a trendom západnej kultúry. Moderné budovy postavené za ostatných 10 až 15 rokov preferujú otvorené veľkoplošné kancelárie. Vo všeobecnosti sa u nás otázka vysokej kvality vnútorného prostredia zabezpečujúcej komfort a pracovnú pohodu užívateľov stále zanedbáva, a to pre nízke povedomie ľudí o jej dôležitosti a pre uprednostňovanie otázky šetrenia energií. Diskusia o pozitívach a negatívach veľkoplošných kancelárií a kvalite vnútorného prostredia dosahovanej v administratívnych budovách je teda veľmi aktuálna.

ELEKTORINŠTALAČNÁ A OSVETĽOVACIA TECHNIKA

doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Osvetlenie škôl a školských zariadení 2. časť
Článok je pokračovaním z predchádzajúceho čísla. Zatiaľ čo jeho prvá časť sa zamerala na súčasný stav osvetľovacích sústav, vysoký podiel nehospodárnych svetelných zdrojov a východiská, druhá časť článku sa zaoberá legislatívou, normatívnymi požiadavkami a racionalizáciou osvetlenia.

FIRMY INFORMUJÚ

ATTACK, s. r. o.
Kotly na spaľovanie biomasy

VTS Group
Nové konštrukčné riešenie jednotiek VENTUS

 
 
Reklama