Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TZB HAUSTECHNIK

logo časopisu Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem informací, které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2004  2003 

Obsah čísla 5/2010 (říjen 2010)
Datum: 6.10.2010
obrázek titulky

AKTUALITY

REALIZÁCIA

Slávnostná iluminácia Bratislavského hradu
Bratislavský hrad predstavuje nepochybne najvýraznejší symbol Bratislavy, ktorý vďaka slávnostnej iluminácii dostal úplne nový rozmer s mimoriadnou pôsobivosťou. Každý večer tak môže svojou príťažlivosťou fascinovať všetkých návštevníkov hlavného mesta aj jeho obyvateľov.

PROFIL

Prostredie predaja tepelnej techniky je vcelku zdravé
Napriek tomu, že kríza sa nevyhýba ani predaju tepelnej techniky, pozitívnou správou je, že prostredie na slovenskom trhu je ešte stále vcelku zdravé. Aspoň takto pozitívne hodnotí situáciu Peter Vrablec, ktorý bude od 1. októbra 2010 zodpovedný za aktivity divízie Junkers nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike.

REPORTÁŽ

Veterná elektráreň v meste Bruck an der Leitha
Na území Rakúska sa nachádza viac ako 600 veterných elektrární. Väčšina z nich je rozmiestnená vo východnej oblasti krajiny, mnoho dokonca veľmi blízko našich spoločných hraníc. Redakcia časopisu TZB Haustechnik dostala exkluzívne pozvanie na prehliadku jednej z nich. Našim konečným cieľom bola gondola vo výške 65 m.

ENERGIA

Roland Pawlitschko
Klimamarkt proti zmene podnebia
Reťazec supermarketov Tengelmann inicioval v nemeckom Mülheime pilotný projekt nazvaný Klimamarkt. Vďaka rozsiahlemu energetickému konceptu firmy Vervoorts - Schindler Architekten sa podarilo znížiť spotrebu energie trhu s potravinami na polovicu. Ambicióznym cieľom investorov v stavebníctve a projektantov je dosiahnuť nulové emisie CO2. Celoštátny vzorový koncept odkrýva enormné potenciály úspor. Zároveň sa ukazuje, že energeticky efektívne stavby už nie sú len témou pre architektov. Stávajú sa aj impulzom na aktivity v hospodárstve, ako napríklad práve projekt Klimamarkt.

Ing. Ladislav Jediný
Skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
V júni uplynul rok od prijatia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Čo priniesol tento zákon v rozvoji výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a technológiami kombinovanej výroby a aké problémy sa rysujú pri jeho uplatňovaní? Odpovede na tieto otázky sa pokúsime nájsť z pohľadu oficiálne zverejnených údajov a informácií. A potrebujeme vôbec podporu obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby? Ak áno, treba sa baviť aj o konkrétnych formách výroby a nastavení spôsobu podpory...

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., doc. Ing. Ján Takács, PhD.
Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy - 5. časť: Nízkoteplotné energetické systémy
Obnoviteľné zdroje energie s nízkym potenciálom sa používajú najčastejšie na vykurovanie budov. Využíva sa pritom solárna energia, energia geotermálnych vôd alebo energia prostredia prostredníctvom tepelných čerpadiel. Táto časť seriálu sa venuje stručnému opisu možností využitia slnečných energetických systémov a geotermálnych systémov na vykurovanie.

Ing. Vladimír Olej
Úprava bioplynu a možnosti využitia biometánu ako paliva budúcnosti
Bioplyn je hlavným produktom anaeróbnej fermentácie biologicky rozložiteľných materiálov a získava sa v špecializovaných reaktoroch bioplynových staníc. Možno ho využiť na produkciu tepla, elektrickej energie, automobilového paliva alebo na získavanie vodíka (H2). Efektívne využívanie si však bude pravdepodobne vyžadovať vyššiu mieru jeho transportu, ktorá sa nezaobíde bez príslušnej úpravy bioplynu.

VYKUROVANIE

Ing. Peter Šovčík
Navrhovanie veľkoplošného vykurovania s elektrickými vykurovacími fóliami a rohožami
Pri určovaní koncepcie veľkoplošného vykurovania možno voliť medzi priamovýhrevným, zmiešaným a akumulačným spôsobom vykurovania. Štandardný akumulačný systém vo forme podlahového vykurovania sprevádzajú pri prevádzke zvyčajne problémy v oblasti regulácie, ktoré sa odrážajú aj v problémoch s udržaním optimálnej tepelnej pohody. Súvisí s tým aj menšia hospodárnosť premeny energie na užitočné teplo.

ANKETA

Môže byť kríza výzvou pre tepelnú techniku?
Už niekoľkokrát sme za posledné obdobie na našich stránkach písali, ako môže kríza posilniť napredovanie niektorých technológií na trhu či priamo vývoj nových technológií - predovšetkým tých, ktoré sú orientované na energetické úspory alebo využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Ako sa z tohto uhlu pohľadu darí tepelnej technike? Ktoré technológie a produkty posilňujú svoje postavenie? Vznikli za ostané obdobie nejaké nové trendy? Zmenili sa nálady a požiadavky klientov? O odpovede sme požiadali spoločnosti, ktoré pôsobia v tejto oblasti na Slovensku a majú možnosť porovnať situáciu u nás aj s okolitými krajinami.

ZDRAVOTNOTECHNICKÉ ZARIADENIA A INŠTALÁCIE

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Gabriel Markovič
Využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku v budovách
Hospodárenie s vodnými zdrojmi sa stáva nepochybne jednou z naliehavých otázok tohto tisícročia. Neustály nárast populácie a s tým súvisiace zvyšovanie potrieb pitnej vody spôsobuje celosvetový problém, preto sa hľadajú nové spôsoby čo najefektívnejšieho využívania zdrojov - a to nielen pitnej, ale aj úžitkovej a zrážkovej vody - z povrchového odtoku.

VETRANIE, KLIMATIZÁCIA A CHLADENIE

Ing. Ivan Cifrinec, MBA
Systémy a rekonštrukcie vetrania bytových domov
Rekonštrukcia vetrania bytových domov je dôležitou súčasťou celkovej revitalizácie bytového fondu a zatepľovania vonkajších fasád s výmenou okien. Vetranie zaisťuje prívod čerstvého vzduchu (jedna osoba spotrebuje asi 20 000 litrov vzduchu za 24 hodín), odvod nadmernej vlhkosti, CO2 a iných škodlivín z bytu. Pri nevhodnej rekonštrukcii, keď dochádza k úplnému utesneniu objektu, sa zníži intenzita vetrania a nedodrží sa hygienicky nevyhnutná výmena vzduchu. Výsledkom je nielen nezdravé vnútorné prostredie, ale často aj poškodenie stavebných konštrukcií vplyvom vlhkosti či plesní.

Ing. Daniela Koudelková, PhD.
Regulácia vetrania podľa kvality vnútorného vzduchu1. časť: Voľba snímača
Kvalita vzduchu v interiéri závisí najmä od kvality vonkajšieho ovzdušia, objemu vzduchu, ktorý pripadá na osobu v miestnosti, výmeny vzduchu a množstva vzdušných škodlivín. Ich zdrojom sú obyvatelia a ich metabolizmus či fyzické aktivity, stavebné materiály, práce pri čistení a údržbe interiérov, ale aj zle udržiavané technické zariadenia v budovách. Základnou úlohou riadiaceho systému vetrania a klimatizácie budov je zabezpečiť dodávky takého množstva čerstvého vzduchu do priestoru, ktoré v danom okamihu spĺňa aktuálne požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia. Pri návrhu systému regulácie podľa kvality vnútorného vzduchu je veľmi dôležitá aj voľba snímača.

FIRMY INFORMUJÚ

RAVAK Slovakia, s. r. o.
Novinky do vašej kúpeľne

Novinky do vašej kúpeľne
Jesenná cenová akcia pred vykurovacou sezónou

DNA Slovakia, s r. o.
Riešenie pre úsporné verejné osvetlenie

Oventrop
Regulačný ventil Cocon Q

Ziehl-Abegg, s. r. o.
100 rokov pohybu

 
 
Reklama