Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB HAUSTECHNIK

logo časopisu Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem informací, které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB.
Ročníky:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2004  2003 

Obsah čísla 3/2008 (duben 2008)
Datum: 28.4.2008
obrázek titulky

AKTUALITY

REPORTÁŽ

Switched On London
Switched On London je osvetľovací festival v Londýne, ktorý sa zameriava na osvetlenie hlavných urbanistických dominánt mesta. Od 7. do 14. februára 2008 sa významné budovy osvetlili, aby poukázali na silu svietidiel v meste a zvýraznili ju. Podstata však bola v energeticky efektívnom spôsobe osvetlenia, ktorý súvisel so zameraním projektu na zvýraznenie potreby nízkej energetickej náročnosti, ako aj zníženie nárokov na životné prostredie. Festival zároveň poukázal na neefektívne a zbytočné osvetlenie kancelárií v centre.

REALIZÁCIA

Fotovoltická elektráreň Bušanovice
Neprešiel ešte ani rok odvtedy, čo sme priniesli informácie o fotovoltickej elektrárni v Dubňanoch pri Hodoníne na Morave. Že v ČR nezaháľajú, vidno aj z ďalšej investície - fotovoltickej elektrárne v Bušanoviciach.

Ekologický pasívny rodinný dom v Stupave
Pasívny rodinný dom v Stupave predstavuje jeden z prvých pasívnych domov na báze ľahkej drevenej konštrukcie na Slovensku. Pri jeho návrhu investor spolu s architektom dbali o použitie prírodných materiálov, napr. izolácie z celulózy alebo vnútorných stien z nepálených tehál. Podarilo sa im pritom dosiahnuť energetickú efektívnosť, ktorá v hodnotách mernej energie a vzduchotesnosti plne vyhovuje štandardom energeticky pasívneho domu. Dosiahnutá vzduchotesnosť 0,45 1/h je podľa vedomostí autorov dokonca prvým výsledkom na Slovensku pod požadovanou hranicou 0,6 1/h pre pasívne domy.

PROFIL

Skanska Technológie a.s.
Skupinu SKANSKA už nejaký čas úspešne dopĺňa svojou ponukou a realizáciou komplexného balíka služieb v oblasti technologických dodávok spoločnosť Skanska Technológie a. s. Jej predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Tibor Štefančík tvrdí, že naozajstný úspech tejto spoločnosti sa zakladá na ľuďoch.

ENERGIE

Milan Trs
Využívanie stavebných konštrukcií budov na ukladanie energie
Stále viac projektov technických zariadení budov obsahuje tepelné čerpadlá ako jediný zdroj vykurovania a ohrevu TV. Znalosť problematiky nasadenia tepelných čerpadiel vo väčšine projekčných kancelárií stúpa a investori sa púšťajú do stále zaujímavejších projektov.

prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc.
Perspektívy biomasy a tuhých biopalív v sektore energetiky
V procese fotosyntézy sa na zemi ročne vyprodukuje biomasa s chemickou energiou vyššou ako 3 000 EJ, zatiaľ čo súčasná celosvetová spotreba energie sa odhaduje na 300 EJ. Reálne hodnotenie využiteľnosti biomasy však nezávisí ani tak od jej celkového potenciálu, ako od súčasných technických, ekonomických, environmentálnych a sociálnych možností hospodárneho využitia tohto obnoviteľného nosiča energie.

Ing. Oto Halás
Využitie geotermálnej energie pre potreby sústav centralizovaného zásobovania teplom v meste Michalovce
V meste Michalovce je viacero sústav centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) zásobujúcich prevažne bytové domy a objekty občianskej vybavenosti. Inštalovaný tepelný výkon väčšiny zdrojov tepla týchto sústav sa pohybuje v rozsahu 5 až 11 MW. Vzhľadom na pomerne vysoký energetický potenciál blízkeho geotermálneho zdroja a na jeho rovnako centrálny charakter je veľmi výhodné využívať geotermálnu energiu práve v niektorej z kotolní existujúcich SCZT.

Ing. Günter Lang
Rekonštrukcia obytného domu na pasívny štandard
Prvá rekonštrukcia pôvodného obytného domu na pasívny štandard v Rakúsku sa realizovala ako demonštračný objekt, ktorý má preukázať obrovský potenciál energetických úspor - až takmer 95 % z celkovej spotreby energie na vykurovanie. Aj keď nové pasívne domy sa v Nemecku a v Rakúsku bežne stavajú už vyše 10 rokov, s renováciami existujúcich objektov sa aj tu iba začína.

VYKUROVANIE

doc. Ing. Peter Horbaj, PhD., Ing. Ľuboš Kertész
Niekoľko poznámok k odpájaniu verzus neodpájaniu sa od sústav centralizovaného zásobovania teplom, 1. časť
Pri neustálom raste cien energií sú ľudia každoročne viac a viac rozčarovaní z vyúčtovania platieb za teplo a teplú vodu. Niet sa preto čo čudovať, že sa jednotlivci, ale aj celé bytovky rozhodujú o odpojení sa od sústav centralizovaného zásobovania teplom (SCZT). Zriadením malej kotolne (ak ide o kompletný bytový dom) alebo inštaláciou kotla v bytovke (ak ide o individuálneho používateľa) si chcú zabezpečiť teplo a teplú vodu pri nižších nákladoch, než mali doposiaľ.

ZDRAVOTNOTECHNICKÉ ZARIADENIA A INŠTALÁCIE

prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Úpravy pre bezpečné odvodnenie striech
Jednou zo šiestich hlavných požiadaviek na stavby je prevádzková bezpečnosť. V prípade konštrukcií striech ide aj o zabezpečenie objektu proti škodám, ktoré môžu spôsobiť nekvalitne navrhnuté a realizované odvodňovacie systémy. Preto je problematika navrhovania bezpečnostných úprav pre gravitačné a podtlakové odvodňovacie systémy v budovách stále aktuálna.

Ing. Danica Košičanová, PhD., Ing. Katarína Knížová
Príklad energetickej certifikácie systému prípravy TV v administratívnej budove
Neustály rast nárokov človeka na kvalitu a komfort bývania prináša aj zvyšovanie jeho nárokov na hygienu. To nemá za následok iba vyššiu spotrebu vody samotnej, ale aj vyššiu spotrebu energie na prípravu TV. Osobitnú kategóriu v systéme tvoria administratívne budovy. V niekoľkých alternatívach tu porovnáme dva najbežnejšie systémy prípravy TV - centrálny a miestny ohrev vody.

Anketa
Čo nám prinieslo meranie teplej vody na pätách objektov?
Zákonom stanovená povinnosť merať spotrebu teplej vody na odberných miestach (pätách objektov) sa v praxi vníma pomerne rozporuplne. Aké efekty táto povinnosť priniesla? Odrazila sa nejakým spôsobom v cene vody? A čo sa dá ďalej na zvýšenie hospodárnosti prípravy a rozvodu teplej vody v sústavách centralizovaného zásobovania teplom (CZT) robiť? Pýtame sa ľudí, ktorí sa s touto problematikou v praxi denne stretávajú.

ELEKTROINŠTALAČNÁ A OSVETĽOVACIA TECHNIKA

prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
Súčasnosť a perspektívy LED
Pred niekoľkými rokmi nastal v svetelnej technike revolučný zvrat spôsobený návrhom a následnou výrobou svetelných diód, ktoré mali podstatne vyššie svetelnotechnické parametre ako ich predchodkyne. Začalo sa to nielen narastaním hodnoty jasu, ale aj výrobou iných farieb týchto polovodičových diód. Nové technológie umožnili vyrábať diódy s bielym svetlom. To už bol iba krok k myšlienke vytvoriť nový svetelný zdroj s vynikajúcimi vlastnosťami, ktorý bude mať svetelnotechnické parametre porovnateľné s inými svetelnými zdrojmi s tým, že sa LED vhodne pospájajú do jedného celku. Postupne sa tieto technológie vylepšujú a začínajú otvárať nový obzor osvetľovacím zariadeniam.

NÁZORY A FAKTY

JUDr. Ing. Mgr. Petr Měchura
Voda ako palivo?
Dnes už aj absolvent základnej školy vie, že chcieť spaľovať vodu je rovnaká hlúposť, ako chcieť kúriť popolom, pretože oboje je výsledným produktom horenia. Tento článok však autor nepísal preto, aby dráždil odborníkov, ale preto, aby uviedol na pravú mieru niektoré fámy a spresnil znalosti o úlohe vody pri spaľovaní, ktoré, ako sa v ostatnom čase čoraz viac presviedča, sú všeobecne naozaj slabé.

FIRMY INFORMUJÚ

Systemair, a. s.
Thermozone - neviditeľné dvere

ABC KLÍMA, s. r. o.
ABC KLÍMA poskytuje servisný zásah do 2 hodín

Robert Bosch, spol. s r. o.
Junkers prináša výrobok s budúcnosťou - tepelné čerpadlo vzduch - voda radu AE

ESBE PARTNER - Remak, a. s.
Nové zmiešavacie ventily a pohony od ESBE vytvárajú nový štandard

Siemens, s. r. o.
Novinky od Siemensu - produktový rad ventilov Siemens AcvatixTM a EASY DATA vo verzii 2008

Daikin Airconditioning Central Europe Slovakia, s. r. o.
Daikin Europe predstavuje nové vodou chladené chladiče vody so skrutkovými kompresormi a s chladivom R410A

Rehau, s. r. o.
Novinka: Ucelený systém REHAU na vykurovanie a chladenie

Jarema Chmielarski, Armacell GmbH
Vplyv optimalizácie izolácie rozvodov chladenej vody v klimatizačných systémoch na energetické úspory, 2. časť

Ing. Vladimír Janotka
Belimo - novinky v guľových regulačných a uzatváracích ventiloch

 
 
Reklama