Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektroinstalatér

logo časopisu Odborný časopis zaměřený na praxi v oboru elektro.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

Obsah čísla příloha Obnovitelné zdroje energie k č. 3/2010 (červen 2010)
Datum: 17.6.2010
obrázek titulky

RNDr. Olga Valentová
Editorial

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Ing. Marián Belyuš, ČEPS
Boom obnovitelných zdrojů energie v České republice
Obnovitelné zdroje energie (OZE) a jejich nárůst v energetickém mixu celé Evropy přinášejí nové příležitosti využití. Je to jedna z možných cest pro snížení energetické závislosti Evropy, navíc pomocí ekologicky přijatelného řešení. Na druhé straně s sebou přinášejí také mnohé výzvy, které je potřeba řešit v předstihu a se všemi subjekty zainteresovanými do tohoto procesu. V současné době probíhají práce na úpravách technických podmínek připojování nových zdrojů, které jsou specifikovány v kodexu provozovatelů soustav. Optimální integrace OZE může být zajištěna jedině koordinací činností mezi všemi zainteresovanými stranami.

Martin Schreier
Skupina ČEZ rozvíjí obnovitelné zdroje energie

Ing. Emil Pázral, CSc.
Mezi obnovitelnými zdroji energie dominují sluneční elektrárny

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

Ing. Jan Tůma
Megawatty z větru

Ing. Pavel Prchal
Vývoj větrné energetiky do konce roku 2009

Ing. Pavel Červenka
Kabelová řešení nkt cables pro požadavky větrných elektráren

FOTOVOLTAIKA

Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Fotovoltaika v České republice

RNDr. Daniela Fialová, SCHOTT Solar
Tenkovrstvé versus krystalické moduly

LAPP GROUP: nový výkon z obnovitelných zdrojů

Řídicí systém společnosti ABB pro první komerční solární a termální elektrárnu v Severní Americe

Ing. Marie Mičkalová, Ing. Tomáš Jelen
ComAp představuje novou síťovou ochranu MainsPro

Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., Czech RE Agency
Fotovoltaika v noci

Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Solární elektřina v noci - legálně

Vratislav Valena, Petr Rojíček, Hilti ČR
Konstrukce pro fotovoltaické panely

Elektro Milan Benda
Nový systém komponentů pro montáž fotovoltaických panelů

SALTEK
Výběr SPD pro fotovoltaické systémy
Aby fotovoltaické systémy byly schopny bezporuchově fungovat po celou dobu svojí životnosti, je nutné již při projektování této technologie počítat s komplexní ochranou proti atmosférickým a indukovaným přepětím. Proto je třeba aplikovat tuto ochranu nejen na výstupní (střídavé) straně měniče, ale také na straně fotovoltaických panelů (stejnosměrné straně). Společnost SALTEK dodává SPD pro fotovoltaické systémy a pořádá pravidelná školení o této problematice, která jsou akreditována ČKIAT.

Fotovoltaické žně končí, u stolu zůstanou jen ti nejlepší

Databáze byrokratických překážek pro instalaci FV systémů

Technologie Conergy v Lounech

NORMY, PŘEDPISY

Ing. Jaroslav Bárta
Obnovitelné zdroje energie z pohledu technických norem

Ing. Pavel Kraják
Novela vyhlášky Energetického regulačního úřadu o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
Tato novela vyšla ve sbírce zákonů částce 29 pod číslem 81 (vyhláška č. 81/2010 Sb.). Je to vyhláška změnová, takže dnes platí vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/2010 Sb. Záměrem novely vyhlášky bylo jednoznačně definovat podmínky a postup pro posuzování žádosti o připojení k elektrizační soustavě, nastavit mechanismy, které co nejvíce zúží prostor pro spekulativní blokování kapacit v přenosové nebo distribuční soustavě pro nově připojované zdroje a odstranit některé nedostatky a nejasnosti původní verze vyhlášky.

 
 
Reklama