Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektroinstalatér

logo časopisu Odborný časopis zaměřený na praxi v oboru elektro.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

Obsah čísla 3/2012 (březen 2012)
Datum: 7.6.2012
obrázek titulky

ELEKTROINSTALACE

Ing. Jiří Burant
OBO - synonymum pro rozmanitost v oblasti elektroinstalací

nkt cables - udáváme směr inovativním kabelovým řešením

Richard Nedvěd, Lamela Electric
Oheň nešířící a ohniodolné kabely podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. a č. 268/2011 Sb. - 2. část

Elfetex, spolehlivý partner v elektroinstalacích

Ing. Martina Pinkerová, Ing. Pavel Ritz, Ph.D.
Kabelářské směsi z Kabelovny Kabex®, a. s.

Hager na veletrhu Light & Building

ELCON - zásuvky a vypínače

ROZVÁDĚČE

ELCON - český výrobce elektroinstalačního materiálu

Hager nabízí široké portfolio rozvodnic

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA BUDOV

Ing. Pavel Mony, ABB Elektro-Praga
Zapomeňte na sluchátko! ABB-Welcome

Ing. Josef Kunc
Poznatky z veletrhu Light & Building 2012

NORMY, PŘEDPISY

Ing. Vincent Csirik
Přehled platných norem pro rozváděče nn (aktuální stav) - 1. část
V číslech 3/2011 a 4/2011 časopisu Elektroinstalatér byl uveden Přehled platných norem pro rozváděče nn. V tomto čísle se uvádí aktualizace přehledu podle současného stavu a informace o nově vydaných a připravovaných normách v dané oblasti.

Ing. Michal Kříž
Informace k nové ČSN 33 2000-5-52 ed. 2... - 3. část
Článek uveřejňovaný na pokračování pojednává o novém vydání ČSN 33 2000-5-52. Hlavní změnou oproti předchozímu vydání je, že nová norma obsahuje již celý kompletní oddíl 523 a k tomu příslušející přílohy. Kromě základního požadavku, že vedení je třeba dimenzovat tak, aby se příliš neohřálo, lze z příloh zjistit i proudy pro základní způsoby uložení vedení v elektrických rozvodech a elektrických instalacích. V první části článku bylo uvedeno, jak je norma sestavena, v dalších částech jsou rozebrány jednotlivé přílohy normy.

Václav Macháček
Rozváděče nízkého napětí pro distribuční transformovny vn/nn s transformátory do 630 kV?A - 2. část

JISTICÍ A SPÍNACÍ TECHNIKA

Ing. Jan Bradna, Finder CZ
Kompenzace vlivu zapínaného svítidla

Nová řada stykačů a relé: spínací přístroje Hager pro obytné a administrativní budovy

MĚŘENÍ

Zajímavé produkty z katalogu Distrelec

Ing. Jaroslav Kmoch, Testo
Efektivní kontrola elektroinstalačních zařízení termokamerou testo
Každá závada, která se projevuje změnou povrchové teploty, může být rychle a efektivně detekována pomocí termokamer. Díky dostupnosti těchto přístrojů se termokamery dnes již staly součástí vybavení pro kontrolu a vývoj elektrických instalací. Tento článek si bere za cíl předat informace o možnostech termografie a zvýšit povědomí o využití této měřicí techniky.

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM

Ing. Zdeněk Suchomel, OEZ
Modulární přístroje Minia

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Ing. Emil Pázral, CSc.
Obnovitelné zdroje a jaderná energetika rok po Fukušimě - 1.část
První část článku pojednává o minulosti a současnosti jaderné energetiky, o vývoji jaderné energetiky v České republice a nastoluje otázku, co nás čeká v nejbližším období. V pokračování, které vyjde v příštím čísle časopisu, se dočtete o přístupu k jaderné energetice v ostatní Evropě a zvláště v Německu, o "blackoutu po česku" a o tom, co způsobuje cizí vítr v naší energetické soustavě.

Ing. Jakub Čubík a Ing. Stanislav Kepák - VŠB Ostrava, Ing. Ondřej Veselý - Kabelovna Kabex, a. s.
Využití sofistikovaných kabelů
Sofistikované kabely firmy Kabelovna Kabex®, a. s., jsou vhodné nejen k přenosu elektrické energie nízkého a středního napětí, ale i k přenosu dat prostřednictvím svazků optických vláken integrovaných uvnitř kabelu. Jejich konstrukční řešení umožňuje nasadit optovláknové DTS technologie v řízení průmyslových celků.

FOTOVOLTAIKA

Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Ohřev teplé vody - fotovoltaika nebo solární tepelné kolektory?
Sluneční záření lze využít dvěma základními způsoby. Buď lze získávat teplo v solárních termických kolektorech, nebo elektřinu ve fotovoltaických panelech. Donedávna byl ohřev vody fotovoltaikou příliš drahý, než aby mohl konkurovat klasickým kolektorům. Jak to vypadá v současnosti, nastiňuje autor článku.

Evropské dny Slunce v České republice

Koncentrovaná síla Slunce

VĚTRNÁ ENERGIE

Aby vítr nefoukal zbytečně

Mgr. David Hanslian, ÚFA AV ČR
Větrné podmínky pro malé větrné elektrárny
V současné době ožívá zájem o využití malých větrných elektráren (VtE) v souvislosti s koncepcí lokálního zásobování energií a energetické soběstačnosti budov. Největší ekonomický přínos je v odlehlých lokalitách bez možnosti odběru energie z elektrické sítě, a to ideálně v kombinaci s využitím solárních článků. O připojení malých VtE však zájem roste i v místech s připojením k elektrické síti, a to v rámci obytné zástavby. Nemá-li využití malé VtE převážně experimentální či reklamní efekt, je potřeba přistupovat k jejich využití s velkou obezřetností. Článek je v časopise uveřejněn se svolením Topinfo s.r.o., provozovatele portálu TZB-info. Původní podobu článku naleznete na www.tzb-info.cz.

Větrné elektrárny na domech

OSVĚTLENÍ

Sluneční světlo do všech koutů

Ing. Hynek Bartík, Ing. Tomáš Maixner
Světlo na ulici - 3. část
Třetí část seriálu pojednává o závaznosti norem v osvětlování pozemních komunikací a o dodržování norem v praxi.

LED svítidla pro veřejné osvětlení - druhá etapa pilotního projektu

Řada LED svítidel QOD se rozšiřuje

ZABEZPEČOVACÍ A PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY

Ing. Miroslav Urban, AGA
Informace z CTN pro bezpečnostní služby

František Krejčí, INTE
Ochrana drticí linky odpadu před požárem

Ing. Slavomír Entler
Elektrická požární signalizace - 5. část: Integrace EPS a jiných zařízení
Většina projektantů považuje relé za jednoduché a spolehlivé rozhraní. Za situace, kdy v technologii EPS neexistuje standardizace komunikačních protokolů, jsou relé při výběru rozhraní první a často také jedinou volbou. Důvodem je hlavně to, že jimi projektované ústředny EPS jiné rozhraní neposkytují. Výrobci požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) se doposud nedohodli na žádném standardním otevřeném propojovacím protokolu, který by umožnil datovými linkami propojovat různé speciální hlásiče, ústředny EPS, ústředny SHZ, ústředny ZOKT nebo jiná zařízení. Budoucností je však integrace PBZ. Několik výrobců EPS již doplnilo funkčnost svých ústředen o prvky ústředen SHZ, a vznikla tak nová generace ústředen EPS/SHZ.

FSDays 2012

Sledování zabezpečovacích systémů odkudkoliv - bezplatná aplikace společnosti Siemens

Incheba
Bezpečnost a úspory - Poradenské centrum veletrhu PRAGOALARM/PRAGOSEC

VZDĚLÁVÁNÍ

L. P. Elektro - nabídka vzdělávacích kurzů

Z DĚJIN ELEKTROTECHNIKY

doc. RNDr. Vladislav Malát
Karel Domalíp, první český profesor elektrotechniky

VELETRHY, VÝSTAVY

ZLATÝ AMPER 2012

Alarm JABLOTRON 100

Ceny veletrhů FOR ELECTRON, FOR ENERGO, FOR AUTOMATION 2012

GRAND PRIX pro ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

MSV 2012 - výstaviště zaplní sedm průmyslových veletrhů

Ing. Josef Kunc
Poznatky z veletrhu Light & Building 2012

Kalendárium akcí v roce 2012

FSDays 2012

Incheba
Bezpečnost a úspory - Poradenské centrum veletrhu PRAGOALARM/PRAGOSEC

PRÁVNÍK VÁM RADÍ

JUDr. Zdeňka Kundratová
Nájem bytu po novele - 2. část

INFORMUJEME

Mozaika zajímavostí

TRASFOR součástí ABB Group

Vyhodnocení testu z čísla 2/2012

Setkání s Andreasem Bettermannem

Ing. Václav Schamberger, ČENES
Odborný seminář Elektrické stanice

Rozbor mimořádných událostí z pohledu soudních znalců

Odborná konference Phoenix-Zeppelin o energetické bezpečnosti

Nový ředitel pro strategický rozvoj

Dvousettisícový robot je na světě

 
 
Reklama